Seirbhís Abhcóideachta Othair

Cad is Seirbhís Abhcóideachta Othair ann?

Féadfaidh tú faisnéis, comhairle, abhcóideacht agus tacaíocht neamhspleách, saor in aisce agus rúnda a fháil chun gearán a dhéanamh faoi sheirbhísí sláinte áirithe ón tSeirbhís Abhcóideachta Othar (PAS).

Is féidir le PAS tacaíocht a thabhairt duit freisin maidir le teagmhas sábháilteachta othar (féach thíos).

Cén cineál gearán a thacaíonn PAS le?

Is féidir le PAS comhairle agus tacaíocht a thabhairt duit chun gearán a dhéanamh faoi do thaithí ar:

Conas is féidir le PAS tacú liom?

Mínítear ar láithreán gréasáin PAS conas gearán a dhéanamh, lena n-áirítear cad ba cheart duit a áireamh i do ghearán, agus conas é a scríobh.

Má dhéanann tú gearán, is féidir leis an tSeirbhís Abhcóideachta Othar do roghanna a mhíniú má tá moill leis an ngearán nó mura bhfuil tú sásta leis an toradh.

Is féidir leat tacaíocht a fháil trí glaoch a chur ar líne chabhrach na Seirbhíse Abhcóideachta Othar, ar 0818 293003.

Is féidir leat cuairt a thabhairt freisin ar láithreán gréasáin PAS le haghaidh faisnéise agus foirm teagmhála.

Gearáin faoi ghéar-ospidéal poiblí de chuid FSS

Soláthraíonn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) seirbhísí cúram sláinte agus sóisialta atá maoinithe go poiblí. Tá an tSeirbhís Abhcóideachta Othar go hiomlán neamhspleách ar FSS.

Is féidir le PAS tacú leat chun gearán a dhéanamh leis an FSS trí úsáid a bhaint as córas gearán FSS, Do sheirbhís, do thuairim.

Conas gearán a dhéanamh faoi ospidéal géarmhíochaine poiblí FSS

Más mian leat gearán a dhéanamh faoi do thaithí in ospidéal géarmhíochaine poiblí arna mhaoiniú ag FSS, úsáid treoir céim ar chéim PAS ar conas gearán a dhéanamh le FSS. Míníonn an treoir cathain is ceart a bheith ag súil le freagra.

Is féidir le PAS faisnéis agus tacaíocht a thabhairt chun cabhrú leat leis an bpróiseas gearán. Léigh tuilleadh ar shuíomh Gréasáin PAS.

Gearáin faoi theach altranais

Más mian leat gearán a dhéanamh faoi d’eispéireas i dteach altranais poiblí nó príobháideach, tá treoir céim ar chéim ag an tSeirbhís Abhcóideachta Othair maidir le conas gearán a dhéanamh faoi theach altranais, agus cathain is féidir a bheith ag súil le freagra ag gach céim.

Is féidir le PAS eolas agus tacaíocht a thabhairt freisin chun cabhrú leat leis an bpróiseas gearán. Léigh tuilleadh ar láithreán gréasáin PAS.

Leathnú ar PAS 2022

Ón 1 Samhain 2022 i leith, is féidir leis an tSeirbhís Abhcóideachta Othair comhairle agus tacaíocht a thabhairt duit maidir le gearáin faoi thithe altranais príobháideacha.

Teagmhais sábháilteachta othar

Má tharlaíonn gortú nó díobháil neamhbheartaithe nó gan choinne nuair a fuair tú cúram sláinte, tugtar teagmhas sábháilteachta othar air seo.

Tá tú i dteideal tacaíocht neamhspleách abhcóideachta ó PAS má fhulaingíonn tú teagmhas sábháilteachta othar trí phróiseas imscrúdaithe.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi theagmhais sábháilteachta othar agus faoi chur i bhfeidhm an Chreata um Nochtadh Oscailte ó FSS.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi Reachtaíocht um Shábháilteacht Othar agus Abhcóideacht ar gov.ie

Tuilleadh faisnéise

None

Teil: 0818 293003
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 13 Nollaig 2023