Cúram máithreachais agus an bhanaltra sláinte phoiblí

Réamhrá

Má bhí páiste san ospidéal agat tiocfaidh an bhanaltra sláinte phoiblí ar cuairt chugat go luath tar éis duit filleadh ar an mbaile. (má rúgadh an páiste sa bhaile beidh cleachtadh agat ar an mbean chabhartha teacht ar cuairt chugat). Beidh eolas curtha chuig an mbanaltra gur rugadh páiste duit agus tiocfaidh sé/sí ag an teach nó cuirfidh siad glaoch le coinne a dhéanamh leat.

Tá cúnamh ar fáil ó na banaltraí sláinte poiblí leis na rudaí seo a leanas:

  • Comhairle agus tacaíocht: Tá taithí mhaith ag banaltraí sláinte poiblí ar naíonáin agus ar pháistí agus beidh siad in ann aon cheisteanna a bheadh agat a fhreagairt duit.
  • Cothú cíche: B'fhéidir go mbeadh grúpa tacaíochta do chothú cíche ag an mbanaltra sláinte poiblí ag an ionad sláinte, lá sa tseachtain go hiondúil. Beidh deis agat ansin aon fhadhabanna atá agat a phlé nó aon cheisteanna a chur agus castáil le máithreacha eile atá ag cothú a gcuid naíonán iad féin.
  • Cothú: Nuair a thosnaíonn tú ar bhia tirim a thabhairt don pháiste beidh an bhanaltra sláinte phoiblí in ann comhairle a thabhairt duit maidir le bia maith sláintiúil.
  • Scrúduithe Forbartha: Is féidir scrúdú a fháil déanta ar fhorbairt an pháiste saor in aisce ag an ionad sláinte áitiúil. Déanfaidh an bhanaltra sláinte phoiblí scrúdú ar fhorbairt do pháiste bunaithe ar an ngnáthchaighdeán a bhíonn ag páistí den aois chéanna. Mar shampla ag 9 mí, déanfar scrúdú ar amharc, éisteacht, forbairt luaile, fuaimeanna agus fás ginearálta an pháiste.

Ag naoi mí, 18 mí agus ag dhá bhliain go hiondúil a bhíonn na scrúduithe seo déanta agus tiocfaidh scéal ón mbanaltra sláinte phoiblí dhá meabhrú duit. Muna bhfaigheann tú aon scéal cuir glaoch ar an ionad sláinte le coinne a dhéanamh. Níl aon dualgas ort na scrúduithe a fháil déanta. Má tá aon imní ort faoi fhorbairt do pháiste is maith an rud é teagmháil a dhéanamh leis an mbanaltra sláinte phoiblí ar an gcéad dul síos.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Tiocfaidh an bhanaltra sláinte phoiblí i dteagmháil leat ach más mian leat féin teagmháil a dhéanamh leis an ionad sláinte poiblí, déan teagmháil leis an ionad sláinte áitiúil.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 6 Bealtaine 2020