Oidis trasteorann

Réamhrá

Faoi rialacha an Aontais Eorpaigh (AE), tá oideas ó dhochtúir i mBallstát amháin bailí i ngach tír eile de chuid an Aontais Eorpaigh agus sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) – fad is go bhfuil faisnéis áirithe ann. Áirítear sa LEE Ballstáit an AE móide an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua. Mar sin féin, d'fhéadfadh sé nach mbeadh roinnt cógas ar fáil i dtíortha eile nó d'fhéadfadh ainmneacha eile a bheith orthu.

Tugtar oidis trasteorann ar oidis is féidir a úsáid i gcontaetha eile de chuid an Aontais Eorpaigh.

An féidir liom oideas ó Éirinn a úsáid i gcógaslann i dtír eile?

Má tá oideas leighis agat arna scríobh ag gairmí sláinte atá cláraithe in Éirinn tá sé bailí sa Ríocht Aontaithe (RA) agus san AE/Limistéar Eacnamaíoch Eorpach (LEE) má tá eolas áirithe (thíos) luaite ann.

An féidir liom oideas ó thír eile a úsáid i gcógaslann in Éirinn?

Má tá oideas leighis agat ó ghairmí sláinte san AE nó LEE, tá an t-oideas bailí i ngach tír eile de chuid an AE nó an LEE má tá eolas áirithe (thíos) luaite ann. Is éard atá sa LEE ná tíortha an Aontais Eorpaigh chomh maith leis an Íoslainn, an Lichtinstéin agus an Iorua.

Má tá oideas leighis agat ó ghairmí sláinte atá cláraithe sa RA beidh sé bailí in Éirinn, má tá eolas áirithe luaite ann.

Níl oideas liachta bailí in Éirinn má eisíonn dochtúir atá cláraithe sa RA é, ag baint úsáide as seirbhís ar líne, do dhuine atá ina chónaí in Éirinn.

Oidis a sheoladh ar ríomhphost

Nuair a ordaítear leigheas duit in Éirinn cuirfidh do dhochtúir é le ríomhphost chuig do rogha cógas in Éirinn trí chóras slán ar a dtugtar Healthmail. Ní oibríonn an córas seo má tá do chógas á bhailiú agat i gcógaslann lasmuigh d’Éirinn.

Más gá duit do chógas ar oideas a dháileadh i dtír eile, nó má thugtar oideas duit thar lear atá le tabhairt chuig cógaslann in Éirinn, ní mór duit:

 • Iarr ar do dhochtúir cóip pháipéir de d'oideas a fháil
 • Seiceáil go bhfuil an dochtúir tar éis gach eolas riachtanach a chur san áireamh chun é a bhailiú i dtír eile (thíos).

Iarr ar do dhochtúir páipéar ePrescription seirbhísí á dtabhairt isteach ar fud an Aontais ach níl siad ar fáil i ngach tír.

Cén t-eolas is gá a lua san oideas?

Níl aon fhoirm ar leith ag teastáil chun oideas a úsáid i dtír eile sa LEE nó sa RA ach ní mór an t-eolas seo a leanas faoin othar, faoin ghairmí sláinte agus faoin táirge leighis atá á ordú a bheith luaite san oideas, lena n-áirítear:

Sonraí an othair

 • Céad ainm agus sloinne scríofa ina n-iomláine (ní ceannlitreacha)
 • Dáta breithe

Sonraí an ghairmí sláinte a scríobh an t-oideas, lena n-áirítear:

 • Céadainm agus sloinne scríofa go hiomlán
 • Cáilíocht ghairmiúil
 • Sonraí teagmhála (ríomhphost agus teileafón nó facs, lena n-áirítear réamhuimhir idirnáisiúnta)
 • Seoladh oibre (an tír san áireamh)
 • Síniú (scríofa le dúch ina lámhscríbhneoireacht nó le síniú leictreonach)
 • Dáta eisiúna an oidis

Ba cheart go mbeadh sonraí faoin táirge ordaithe san oideas freisin, lena n-áirítear:

 • Ainm coitianta an táirge seachas an t-ainm branda, a d’fhéadfadh a bheith difriúil i dtír eile. (Má tá gá le branda ar leith ó thaobh leighis de, ba cheart ráiteas gearr a bheith ann maidir leis an gcúis.) I gcás táirgí íocshláinte bitheolaíocha, féadfar ainmneacha branda a úsáid
 • Formáid an táirge, mar shampla, táibléad nó tuaslagán
 • Cainníocht agus láidreacht
 • Dáileogacht nó treoracha úsáide

Níl na sonraí seo go léir ag teastáil le haghaidh oideas in Éirinn; mar sin, má tá tú chun oideas a úsáid i dtír eile, ba cheart a chinntiú go bhfuil an t-eolas go léir thuasluaite curtha san áireamh ag an dochtúir.

Rialacha i dtíortha éagsúla maidir le hoidis

Tagann d’oideas faoi réir rialacha na tíre ina bhfuil an leigheas á fháil agat. Mar shampla, i roinnt tíortha ní féidir glacadh le hoideas ach amháin ar feadh tréimhse áirithe ama i ndiaidh a scríofa.

D’fhéadfadh nach mbeadh roinnt leigheasanna ar díol go dleathach nó b’fhéidir nach mbeidh siad ar fáil i dtír eile. Féadfaidh tú a sheiceáil an bhfuil do leigheas ar fáil lena dhíol i mballstát LEE eile trí theagmháil a dhéanamh leis an bpointe teagmhála náisiúnta do chúram sláinte trasteorann sa tír iomchuí.

Níor cheart go n-ordódh gairmithe sláinte i stát LEE eile táirgí áirithe le dáileadh in Éirinn. Áirítear leis seo drugaí rialaithe amhail pianmhúchán láidir ópóidbhunaithe agus támhacháin áirithe.

Ag taisteal le do dhrugaí agus cógais

Ní mór duit a sheiceáil cad iad na rialacha a bhaineann le cógais áirithe, mar támhshuanaigh agus substaintí síceatrópacha ordaithe, a thógáil:

 • Amach as Éirinn
 • Isteach sa tír a bhfuil tú ag dul go dtí

Is féidir leat rialacha na tíre a bhfuil tú ag taisteal chuici a sheiceáil trí theagmháil a dhéanamh le hambasáid na hÉireann sa tír sin.

Ag taisteal go hÉirinn ó limistéar Schengen

Má tá cónaí ort i Limistéar Schengen agus má tá tú ag taisteal go hÉirinn le cógas nó druga ar Sceideal II nó Sceideal III, ní mór duit Deimhniú maidir le hAirteagal 75 Schengen a bheith agat.

Féadfaidh tú Deimhniú Airteagal 75 a fháil ó ‘údarás inniúil’ do thíre féin. Ba cheart duit fiafraí de d’ambasáid cé hé an t-údarás inniúil. Ag brath ar an tír, d'fhéadfadh sé seo a bheith ina Aireacht Sláinte, gníomhaireacht sheachtrach, cógaiseoir nó dochtúir.

Teastaíonn deimhniú ar leith uait le haghaidh gach druga rialaithe ordaithe. Féadfaidh tú suas le soláthar do 30 lá a thabhairt leat le haghaidh d’úsáid phearsanta féin.

Má tá aon fiosrúchán eile agat faoi do chógas pearsanta, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig an Údarás Rialála Táirgí Sláinte ag: enforcementcontrol@hpra.ie

Léigh tuilleadh faisnéise ón Roinn Sláinte. Is féidir leat faisnéis a léamh freisin ón mBord Idirnáisiúnta um Rialú Támhshuanach (INCB).

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 5 Eanáir 2024