Limistéar Schengen

Réamhrá

Is é Limistéar Schengen an t-ainm a thugtar ar réigiún den Eoraip nach bhfuil aon seiceálacha idir tíortha teorann ann.

Níl Éire mar chuid de Limistéar Schengen, rud a chiallaíonn go dtaistealaíonn tú go Limistéar Schengen ó Éirinn, go dtéann tú trí sheicphointe inimirce agus caithfidh tú do phas nó do chárta aitheantais náisiúnta a thaispeáint.

Tá Ceantar Schengen comhdhéanta de na tíortha seo a leanas:

An Ostair, an Bheilg, Poblacht na Seice, an Danmhairg, an Eastóin, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, an Ungáir, an Íoslainn, an Iodáil, an Laitvia, Lichtinstéin, an Liotuáin, Lucsamburg, Málta, an Ísiltír, an Iorua, an Pholainn, an Phortaingéil, an tSlóvaic, an tSlóivéin, an Spáinn, an tSualainn agus an Eilvéis

Níl na tíortha seo a leanas san Aontas Eorpach mar chuid de Limistéar Schengen:

An Bhulgáir, an Chróit, an Chipir, Éire, an Rómáin, An Ríocht Aontaithe.

Cruthaíodh Limistéar Schengen i dtosach tar éis Chomhaontú Schengen, a ainmníodh i ndiaidh an tsráidbhaile i Lucsamburg, áit ar síníodh é i 1985. Leagadh amach níos mó sonraí faoi oibriú an limistéir gan teorainn i gCoinbhinsiún Schengen, a lean in 1990.

Glacann Éire páirt i roinnt de na comhaontuithe comhoibrithe póilíneachta atá mar chuid de Chomhaontú Schengen. Ó go luath in 2020 glacfaidh Éire páirt i roinnt gnéithe de SIS II, arb é an dara glúin de Chóras Faisnéise Schengen é - féach ‘Póilíneacht agus slándáil’ thíos le haghaidh tuilleadh eolais.

Víosaí agus teorainneacha i Limistéar Schengen

Níl aon seiceálacha teorann idir tíortha Schengen. Ní théann tú trí sheiceálacha teorann ach ag teorainn sheachtrach Limistéar Schengen.

Mar shampla, má tá tú ag taisteal ón Rómáin (atá lasmuigh de Schengen) go dtí an Ungáir (atá taobh istigh de Schengen), déanfaidh oifigigh theorann tú a sheiceáil ag an teorainn. D'fhéadfá ansin taisteal ón Ungáir go dtí an Ostair, agus go dtí an Ghearmáin agus an Fhrainc gan dul trí sheiceáil teorann eile, mar go bhfuil na tíortha sin go léir laistigh de Limistéar Schengen. Má tá tú ag taisteal ansin ón bhFrainc go hÉirinn, rachfá trí sheicphointe inimirce, toisc go bhfuil tú ag fágáil Limistéar Schengen.

Ligeann an Córas Faisnéise Víosaí (VIS) do bhallstáit Schengen faisnéis faoi víosaí a roinnt. Tá na rialacha céanna ag gach tír Schengen maidir le hiontráil agus víosaí gearrfhanachta.

Mura bhfuil tú i do shaoránach de bhallstát an LEE, b'fhéidir go mbeidh víosa uait chun taisteal go hÉirinn, fiú má tá víosa Schengen agat. Is féidir leat liosta tíortha a bhfuil víosa de dhíth ar a saoránaigh chun dul isteach in Éirinn a léamh.

Más náisiúnach neamh-LEE tú agus má tá tú i do chónaí in Éirinn faoi láthair, b'fhéidir go mbeidh víosa Schengen uait chun taisteal go Limistéar Schengen, fiú má tá Cead Cónaithe Éireannach (IRP) bailí agat. Ba chóir duit seiceáil le hambasáid na tíre a bhfuil sé i gceist agat cuairt a thabhairt uirthi.


Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas ar víosa Schengen?

Ní gá duit ach iarratas víosa amháin a dhéanamh do do chuairt, fiú má tá sé i gceist agat taisteal go dtí níos mó ná tír amháin i Limistéar Schengen. Tá rialacha ann maidir le hambasáid na tíre ba chóir duit d'iarratas ar víosa a dhéanamh leis:

  • Má tá tú ag tabhairt cuairte ar thír amháin i Limistéar Schengen, ba cheart duit iarratas a dhéanamh ar ambasáid na tíre a bhfuil sé i gceist agat cuairt a thabhairt uirthi
  • Má tá tú ag tabhairt cuairte ar níos mó ná tír amháin, ba chóir duit d'iarratas a chur chuig ambasáid na tíre ina bhfuil sé i gceist agat an chuid is mó ama a chaitheamh
  • Má tá tú ag caitheamh an méid ama céanna i níos mó ná tír amháin, ba cheart duit iarratas a dhéanamh chuig ambasáid na tíre ar a bhfuil tú ag dul ar dtús

Saorghluaiseacht daoine

Ní chuireann Comhaontú Schengen isteach ar chearta shaoránaigh an LEE maireachtáil agus oibriú i dtíortha eile den LEE. Tá sé seo clúdaithe ag treoracha agus rialacháin an AE maidir le saorghluaiseacht daoine.

Ba chóir duit a thabhairt faoi deara go n-éilíonn a lán tíortha sa LEE go n-iompraíonn a gcuid saoránach féin agus a ndaoine féin cineál éigin aitheantais. Ba chóir duit do phas nó do chárta aitheantais náisiúnta a iompar leat mar d'fhéadfaí go n-iarrfar ort a chruthú go bhfuil ceart dlíthiúil agat a bheith i Limistéar Schengen.

Póilíneacht agus slándáil

Ciallaíonn Comhaontú Schengen freisin go gcomhordaíonn na Ballstáit gníomhaíochtaí slándála agus póilíneachta. Ina measc tá:

  • Faireachas trasteorann
  • Tóraíocht the
  • Córas Faisnéise Schengen (SIS)

Faireachas trasteorann

Úsáideann Ballstáit Schengen (agus an Rómáin, an Bhulgáir agus an Chróit) an Córas Eorpach um Fhaireachas Teorann (EUROSUR) chun faisnéis a chomhordú agus a roinnt. Tá sé mar aidhm aige cosc a chur ar choireacht trasteorann.

Tóraíocht the

Faoi Chomhaontú Schengen, is féidir le póilíní atá ar thóir ghníomhach coirpigh leanúint lena dtóraíocht i dtír chomharsanachta ar choinníoll go bhfuil an tír sin i Limistéar Schengen freisin.

Córas Faisnéise Schengen (SIS)

Baineann ballstáit an AE úsáid as Córas Faisnéise Schengen (SIS) chun faisnéis faoi shlándáil agus bainistíocht teorann a roinnt. Is féidir le tíortha foláireamh SIS a eisiúint faoi dhuine nó faoi rud, lena n-áirítear faisnéis faoi cad atá le déanamh má aimsítear an duine nó an rud sin.

Níl Éire nasctha le SIS faoi láthair, ach tá Éire ag ullmhú chun ceangal le SIS II ó thús 2020, arb é an dara glúin de Chóras Faisnéise Schengen é,. Seolfaidh agus gheobhaidh Éire foláirimh ar dhaoine agus ar rudaí. Úsáidfear na foláirimh seo chun cabhrú le daoine atá ar iarraidh a rianú, daoine atá á lorg ag na póilíní i mballstát, agus/nó rudaí atá ar iarraidh nó goidte. Tá an Garda Síochána ag bainistiú an cheangail le SIS.

Is féidir leat tuilleadh eolais faoi SIS a fháil ar garda.ie. Is féidir leat eolas faoin gceart chun rochtain a fháil ar do chuid faisnéise pearsanta a choinnítear ar SIS a fháil ón gCoimisiún um Chosaint Sonraí.

Iarrthóirí tearmainn agus daoine a bhfuilstádas cosanta idirnáisiúnta acu

Iarrthóirí tearmainn

Ní féidir le hiarrthóirí tearmainn gluaiseacht go saor laistigh de Limistéar Schengen toisc go gcaithfidh siad fanacht sa tír ina bhfuil a n-iarratas ar chosaint idirnáisiúnta déanta acu. Leagann Rialacháin Bhaile Átha Cliath III na rialacha amach maidir le héileamh ar chosaint idirnáisiúnta (ba chóir tearmann a dhéanamh laistigh den Aontas Eorpach).

Dídeanaithe agus cosaint choimhdeach

Má tá stádas dídeanaí nó stádas cosanta coimhdí agat, is féidir leat gluaiseacht go saor laistigh de limistéar Schengen agus fanacht suas le 90 lá. Más mian leat cónaí i dtír eile i limistéar Schengen (nó cuid eile den LEE), caithfidh tú iarratas cónaithe a dhéanamh le hambasáid na tíre sin sula dtaistealaíonn tú ann. B'fhéidir go mbeidh ceadúnas oibre de dhíth ort freisin más mian leat dul i mbun fostaíochta.

Tuilleadh eolais

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi:

Doiciméid a chaithfidh tú a fháil chun taisteal san Eoraip

An bunús dlí le haghaidh Eurosur

Bunús dlí do Frontex

Coinbhinsiún Schengen

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 5 Meitheamh 2020