Drugaí agus cógais

  • Faoin Scéim Íocaíochta Drugaí níl ar dhuine nó ar chlann a íoc ach uasmhéid míosúil i gcomhair an mhéid iomláin drugaí ar oideas dhochtúra, cóir leighis, nó fearais a bhfuil ar an duine nó an chlann sin a úsáid.

  • Ón 1 Deireadh Fómhair 2010, íocann daoine ag a bhfuil cártaí leighis táillí do chógais a fhaigheann siad ar oideas ó chógaslanna.

  • Clúdaíonn an scéim na drugaí agus cóir leighis saor in aisce um chóireáil tinneas agus reachta áirithe.

  • Is féidir leat leas a bhaint as oideas leighis i stáit Eorpacha eile má áirítear faisnéis áirithe leis.

  • Tá cur síos sa cháipéis seo ar an gcineál cúnaimh atá ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas le deis a thabhairt dóibh a saol a chaitheamh chomh neamhspléach agus is féidir leo.