Cúnamh dlí sibhialta agus conspóidí trasteorann

Réamhrá

Má tá tú i do chónaí in Éirinn agus má tá conspóid dlí ar siúl agat i dtír eile de chuid an AE (seachas an Danmhairg) féadtar go mbeidh tú in ann leas a fháil as cúnamh dlí sa tír eile. Déantar foráil i dtaca le conspóidí trasteorann do chónaitheoirí bhal lstáit an AE faoi Threoir na Comhairle 2003/8/EC a bhunaigh comhrialacha íosta maidir le cúnamh dlí dá leithéid de chonspóidí. Bhunaigh Cinneadh na Comhairle 2004/844/CE (pdf) foirm iarratais ar chúnamh dlí agus bhunaigh Cinneadh na Comhairle 2005/630/EC (pdf) foirm a sheoladh na n-iarratas idir tíortha.

Is é an t-údarás cuí gur chóir iarratas a chur isteach air in Éirinn má tá conspóid trasteorann ar siúl agat ná An Bord um Chúnamh Dlíthiúil.

Rialacha

Tá a rialacha airgeadais agus a chritéir incháilithe féin ag gach ballstát. Déantar iad a mhionathrú ar mhéid áirithe d'iarratasóirí agus ba chóir go dtabharfadh siad difríochtaí sa chostas maireachtála san áireamh idir an tír ina bhfuil tú i do chónaí agus an tír ina bhfuil conspóid dlí ar siúl agat.

Féadtar go ndifríonn cuimsiú scéimeanna an chúnaimh dhlíthiúil agus na critéir cháilíochta idir tíortha. Mar thoradh air seo, cé gur féidir go mbeadh cúnamh dlí ar fáil duit in Éirinn maidir le conspóid dlí áirithe, féadtar nach mbeifeá incháilithe do chúnamh dlí i dtír eile mar gheall ar dhifríochtaí idir na scéimeanna. Ar an gcaoi chéanna, féadtar go mbeifeá incháilithe do chúnamh dlí thar lear, nuair nach mbeifeá incháilithe in Éirinn. Agus socrú á dhéanamh ar cé acu cúnamh dlí a dheonú, ba chóir tábhacht an cháis don iarratasóir a chur san áireamh.

Conas iarratas a dhéanamh

Má tá tú i do chónaí i dtír eile den AE agus má tá conspóid dlí ar siúl agat in Éirinn, féadann tú iarratas a dhéanamh ar an údarás cuí sa tír sin nó go díreach chuig an mBord um Chúnamh Dlíthiúil.

Má tá tú i do chónaí in Éirinn agus má tá conspóid dlí ar siúl agat i dtír eile den AE ba chóir duit iarratas a chur isteach ar an mBord um Chúnamh Dlíthiúil nó leis an údarás cuí sa tír sin. Is féidir leis an fhoirm iarratais a íoslódáil anois ó láithreán gréasáin an Bhoird. Seolfaidh an Bord d'iarratas ar chúnamh dlíthiúil chuig an údarás cuí sa tír eile.

Má tá do chás i Sasana agus sa Bhreatain Bheag, in Albain nó i dTuaisceart Éireann, is féidir leat teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an údarás um chúnamh dlíthiúil ansin chun faisnéis a fháil ar iarratas a dhéanamh ar chúnamh dlíthiúil:

  • An Ghníomhaireacht um Chúnamh Dlíthiúil (Sasana agus an Bhreatain Bheag) (0044) 845 345 4 345
  • Bord Cúnaimh Dlí na hAlban (0044) 131 226 7061
  • An Ghníomhaireacht um Sheirbhísí Dlí Thuaisceart Éireann (048) 9040 8888

Is féidir leat an fhoirm iarratais a íoslódáil ó shuíomh Gréasáin an Bhoird. Má chuireann tú an t-iarratas isteach leis an mBord um Chúnamh Dlíthiúil, cuirfidh se d’iarratas ar chúnamh dlíthiúil ar aghaidh don údarás iomchuí sa tír eile.

Iarrfar ort dearbhú a sholáthar maidir le do phríomhfhoinsí ioncaim agus caiteachais, mar shampla:

  • Cóip de do phádhuillín is déanaí
  • Cóip de do dhuillín íocaíochta leasa shóisialaigh
  • Admhálacha maidir le caiteachas cúraim linbh
  • Leabhar cíosa/ráiteas morgáiste

Déanfaidh um Chúnamh Dlíthiúil Bord na doiciméid seo a aistriú sula seoltar iad, más gá.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ba chóir iarratais a sheoladh chuig Aonad Tacaíochta na Seirbhísí Dlíthiúla ag an

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil

Sráid an Chalaidh
Cathair Saidhbhín
Ciarraí
V23 RD36
Éire

Teil: 066 947 1000
Lóghlao: 0818 615 200
Láithreán Gréasáin: http://www.legalaidboard.ie
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 26 Eanáir 2023