Cúnamh dlí d'iarrthóirí tearmainn

Cad iad na seirbhísí dlí atá ar fáil d'iarrthóirí tearmainn?

Soláthraíónn an Bord um Chúnamh Dlíthiúil seirbhísí dlí faoi rún agus neamhspleách do dhaoine a dhéanann iarratas ar thearmann in Éirinn. Is féidir leis cabhrú leat le d'iarratas ar chosaint idirnáisiúnta (a chlúdaíonn stádas dídeanaí agus cosaint chomhdeach araon) chuig an Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta agus achomhairc chuig an mBinse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta agus achomhairc chuig an mBinse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta.

Ní féidir leis cabhrú leat le hathbhreithniú breithiúnach ar an gcaoi a ndearnadh an cinneadh maidir le d'iarratas, ach b'fhéidir go mbeifeá in ann cúnamh dlíthiúil sibhialta a fháil ina leith sin ar leithligh.

Cuireann Ionad Dlí Neamhspleách Chomhairle Dídeanaithe na hÉireann comhairle dlí agus ionadaíocht dlí luath ar fáil do dhaoine sna céimeanna luatha den phróiseas tearmainn.

Seirbhísí a chuirtear ar fáil

Is féidir leis an mBord um Chúnamh Dlíthiúil cabhrú leat ar na bealaí seo a leanas:

  • Féadfaidh sé comhairle a thabhairt duit sula gcuireann tú do chesitneoir isteach chuig an Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta nó sula ndéanann tú freastal ar d'agallamh san Oifig um Chosaint Idirnaisiúnta
  • Féadfaidh sé ionadaíocht a dhéanamh ort os comhair an Bhinse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta
  • Cabhrú freisin má chineann an Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta tú a bhaint as Éirinn agus tú a chur chuig tír LEE eile faoi Rialachán Bhaile Átha Cliath III.

Do chuid oibleagáidí mar chliant

Má thagann tú chun bheith i do chliant de chuid an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil, ní mór duit:

  • Inis do sheoladh reatha don Bhord um Chúnamh Dlíthiúil.
  • Freastal ar gach ceapachán a dhéantar duit le d'oibrí cáis nó le d'aturnae sa Bhord um Chúnamh Dlíthiúil. Tá teorainneacha dochta i bhfeidhm ag gach céim den phróiseas tearmainn agus d'fhéadfá do sheirbhísí cúnaimh dhlíthiúil a chailleadh má theipeann ort freastal ar choinní.

Cé mhéad a íocfaidh mé i dtreo mo chostais dlí?

Chun cáiliú le haghaidh seirbhísí dlí, ní mór d'ioncam (lúide liúntais áirithe) a bheith faoi bhun méid socraithe. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoin measúnú ginearálta acmhainne sa chúnamh dlíthiúil sibhialta agus sa chomhairle.

Más é an Liúntas Speansais Laethúil an t-aon ioncam atá agat agus go bhfuil níos lú ná €4000 i gcoigilteas agus sócmhainní agat, iarrfar ort ranníocaíocht de €10 a íoc ar chúnamh dlíthiúil chun cabhrú le d'éileamh ar thearmann nó ar chosaint choimhdeach. Mura féidir leat é seo a íoc, féadfaidh tú a iarraidh go ndéanfaí an táille a tharscaoileadh ar fhorais chruatain.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun cabhair a fháil le d'iarratas ar thearmann, líon isteach an fhoirm iarratais ar chúnamh dlíthiúil agus comhairle. Seol chuig aon cheann de na 3 ionad dlí atá liostaithe thíos é a sholáthraíonn seirbhísí d'iarratasóirí ar chosaint idirnáisiúnta.

Cá háit a ndéanfaidh méiarratas

An tSeirbhís Dlí do Dhídeanaithe

48-49 Sráid Brunswick Thuaidh
Lána Sheoirse
Baile Átha Cliath
D07 PEOC
Éire

Teil: 01 646 9600
Facs: 01 671 0200

An tSeirbhís Dlí do Dhídeanaithe

Teach Cé Thuaidh
Cé an Phápa
Corcaigh
T23 HV26
Éire

Teil: 1800 202420
Facs: 021 455 7622

An tSeirbhís Dlí do Dhídeanaithe

Teach Seville
Sráid na Duga Nua
Gaillimh
H91 CKVO
Éire

Teil: 1800 502400
Facs: 091 562599

Comhairle Dídeanaithe na hÉireann

37 Sráid Chill Airne
Baile Átha Cliath 1
Éire

Teil: (01) 764 5854
Facs: (01) 672 5927
Láithreán Gréasáin: http://www.irishrefugeecouncil.ie
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 20 Meán Fómhair 2023