COVID-19

  • Maolaíodh srianta ach cuireadh moill ar roinnt athruithe pleanáilte.'

  • Déanann an doiciméad seo cur síos ar na príomhbhearta sláinte poiblí atá á nglacadh in Éirinn faoi láthair i gcoinne COVID-19.

  • Is féidir le clúdach aghaidhe a chaitheamh cabhrú le teorainn a chur ar scaipeadh COVID-19. Is féidir leat eolas a aimsiú ar an dlí maidir le clúdaigh aghaidhe in Éirinn, agus comhairle a léamh faoi conas clúdach aghaidhe a úsáid go sábháilte agus go héifeachtach.

  • Ciallaíonn rianú teagmhála daoine a aimsiú a bhí i ndlúth-thadhall le duine a bhfuil COVID-19 air. Déanann rianaitheoirí teagmhála an obair seo.

  • Faigh amach céard atá i gceist le tástáil COVID-19, cé is féidir tástáil a chur orthu agus cad atá le déanamh agus tú ag fanacht le do thorthaí.

  • Faigh amach cad a chiallaíonn sé féin-aonrú mar gheall ar COVID-19 agus cathain is gá duit an beart seo a dhéanamh.

  • Tugann an leathanach seo faisnéis faoi vacsaínithe COVID-19 in Éirinn. Faigh amach faoi cé a gheobhaidh vacsaíniú i gcoinne COVID-19 ar dtús.
    This document is in: Vacsaínithe