Saoire agus laethanta saoire

 • Forbhreathnú ar na cineálacha éagsúla teidlíochtaí saoire reachtúla atá ar fáil do thuismitheoirí atá ag obair.
 • Tá fostaithe mná i dteideal saoire mháithreachais, roimh agus i ndiaidh breithe a leanbh. Sonraí breise ar fáil anseo.

 • Faisnéis faoi shaoire atharthachta reachtúil a bheidh ar fáil d’aithreacha nua ó Mheán Fómhair 2016.

 • Ceadaíonn an tAcht um Shaoire do Thuismitheoirí 1998, agus é leasaithe ag an Acht um Shaoire do Thuismitheoirí (Leasú) 2006, saoire tuismitheora do thuismitheoirí i leith leanaí áirithe a fháil.

 • Tá gach tuismitheoir i dteideal coicís de shaoire thuismitheora ar pháiste a rugadh nó a uchtaíodh an 1 Samhain 2019 nó ina dhiaidh sin.

 • Soláthraíonn an dlí fostaíochta teidlíochtaí áirithe saoirí ón obair d'fhostaithe ó laethanta saoire go dtí saoire do thuismitheoirí. Faigh amach conas do shaoire a ríomh.

 • Liosta de na 10 gcinn de laethanta saoire phoiblí. Bíonn tromlach na bhfostaithe i dteideal saoire le pá ar na laethanta saoire phoiblí.

 • Tá do theidlíocht saoire le pá ó fhostaíocht ag brath ar do chonradh fostaíochta.

 • Tugann An tAcht um Shaoire Cúramóra, 2001 cead d'fhostaithe saoire a ghlacadh ón obair gan íocaíocht ionas go mbeidh ar a gcumas cúram lánaimseartha a thabhairt do dhaoine a bhfuil an cúram seo de dhíth orthu.

 • Tá ceart dleathach teoranta ag fostaithe a gcuid oibre a fhágáil ar feadh tréimhse, an fhaid is atá géarchéim clainne ar siúl. Faigh eolas anseo ar shaoire trua agus ar chonas iarratas a dhéanamh.

 • Tá oibrithe páirtaimseartha i dteideal saoire poiblí fiú mura mbíonn siad ag obair ar an lá saoire poiblí. Déanann an cás-staidéir cur síos ar conas atá an íocaíocht oibrí páirtaimseartha le haghaidh saoire phoiblí ríofa.

 • Samplaí iad seo de dhá iarratas éagsúla i gcomhair saoire force majeure agus nár ceadaíodh ach ceann amháin acu. Diúltaíodh don dara iarratas toisc nach raibh aon teidlíocht ann faoin Acht um Shaoire do Thuismitheoirí 1998.

 • Déantar cur síos ar na nósanna imeachta éagsúla a bhíonn i gceist nuair a bhíonn tú ag cur isteach ar shaoire cúramóra.

 • Tugann saoire gan phá do chúram leighis 5 lá saoire gan phá duit ón obair chun déileáil le cúram tromchúiseach leighis do leanbh nó do dhuine ábhartha eile.

 • Is féidir le daoine a uchtaíonn leanaí, saoire oibre a thógáil. Tugtar saoire uchtaíoch ar seo. Cad is brí le seo? Agus conas is féidir leat iarratas a chur isteach ar shaoire uchtaíoch?

 • Since November 2023, workers have a legal right to 5 days’ paid domestic violence leave if they need to take time off work because of domestic violence and abuse.