Do chearta tomhaltóirí

Réamhrá

When you buy a product or a service, you have strong rights under Irish and EU legislation.

Tá sé mar aidhm ag na dlíthe seo:

 • Muinín a mheadú an tomhaltóra trí chearta láidre a thabhairt duit nuair a cheannaíonn tú i siopa nó ar líne
 • Cinnte a dhéanamh go bhfaigheann tú go leor eolais chun cinneadh ceannach a dhéanamh bunaithe ar fhíricí
 • Cinnte a dhéanamh go bhfuil roghanna sásaimh ann má théann rudaí amú

De réir an dlí, caithfidh díoltóirí nó soláthraithe (ar a dtugtar ‘trádálaithe’) caitheamh go cothrom leat, mar shampla, trína chinntiú go bhfuil táirgí agus seirbhísí sábháilte agus ar ardchaighdeán.

Athruithe le déanaí ar an dlí tomhaltóra

Rinneadh dlí den Acht um Chearta Tomhaltóirí 2022 an 29 Samhain 2022. Déanann sé dlíthe cosanta tomhaltóirí a shimpliú agus a nuashonrú.

Tugann an tAcht cosaintí nua isteach, lena n-áirítear:

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoin Acht um Chearta Tomhaltóirí agus cad a chiallaíonn sé duit ar láithreán gréasáin an CCPC.

Cé hiad na tomhaltóirí?

Ní bhaineann dlíthe tomhaltóirí na hÉireann agus an AE ach le hidirbhearta idir tomhaltóir agus trádálaí.

Is éard is tomhaltóir ann ná duine a cheannaíonn earraí nó seirbhísí dá n-úsáid phearsanta féin.

Is trádálaí é duine a dhíolann earraí nó seirbhísí mar ghnó, mar thrádáil nó mar ghairm.

Níl feidhm ag dlí tomhaltóirí na hÉireann agus an AE nuair a cheannaíonn tú ó:

 • Duine aonair príobháideach nach trádálaí é. Mar shampla, duine atá ag díol a charr féin leat ach nach ndíolann siad gluaisteáin mar ghairm.
 • Díoltóir atá bunaithe lasmuigh den AE nó Limistéar Eacnamaíoch Eorpach(An Iorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin).

Cineálacha conarthaí tomhaltóirí

Nuair a cheannaíonn tú earraí, seirbhísí agus ábhar digiteach, déanann tú conradh leis an díoltóir. Mar pháirtithe sa chomhaontú, tá cearta agus oibleagáidí áirithe dlí agat féin agus ag an díoltóir.

Is iad na príomhchineálacha conarthaí tomhaltóirí:

Is féidir conarthaí a dhéanamh ó bhéal, i scríbhinn, nó trí d’iompar (mar shampla, conradh tostach ina n-íocann tú as earra ag seiceáil amach san ollmhargadh féinseirbhíse).

Tá codanna áirithe den chonradh a bhfuil cead ag gnólachtaí a shocrú (mar shampla praghas earra nó an chaoi a ndéanfar seirbhís). Mar sin féin, níor cheart go rachadh na téarmaí seo i gcoinne do chearta tomhaltóirí.

Cad is féidir leat a bheith ag súil ó do tháirge nó seirbhís

Nuair a cheannaíonn tú táirgí, seirbhísí nó ábhar digiteach nó seirbhísí ní mór dóibh a bheith ‘i gcomhréir leis an gconradh’. Ciallaíonn comhréireacht go bhfuil an táirge nó an tseirbhís mar a bheifeá ag súil leis de réir an chonartha a rinne tú leis an díoltóir. Chun a bheith i gcomhréir, ní mór do na táirgí coinníollacha áirithe cáilíochta, feidhmíochta agus marthanachta a chomhlíonadh.

Tá tú i dteideal leigheasanna áirithe, nuair nach gcomhlíonann rud éigin a cheannaíonn tú na coinníollacha nó na caighdeáin. D’fhéadfadh deisiú, athsholáthar, aisíocaíocht nó laghdú praghais a bheith i gceist le leigheas.

Léigh tuilleadh faoi na caighdeáin agus na coinníollacha ar féidir leat a bheith ag súil leo ó do tháirge nó seirbhís nuair a cheannaíonn tú i siopa, ar líne, seirbhísábhar digiteach.

Ceart chun faisnéise

Faoi dhlí na dtomhaltóirí, tá ceart agat faisnéis áirithe a fháil sula gceannaíonn tú.

Braitheann an fhaisnéis a chaithfidh tú a fháil ar cheannaigh tú i siopa fisiceach, ar leac an dorais nó ar líne.

 
Príomhfhaisnéis a chaithfidh tú a fháil An áit a cheannaigh tú
Sa siopa Ag do dhoras Ar líne
Ainm gnó an díoltóra, seoladh, uimhir theileafóin Y Y Y
Ríomhphost an díoltóra, bealaí cumarsáide eile   Y Y
Sonraí táirge nó seirbhíse Y Y Y
Praghas iomlán nó conas a ríomhfar é Y Y Y
Personalised price (if relevant)   Y Y
Fad an chonartha   Y Y
Sonraí maidir le híocaíocht agus feidhmíocht   Y Y
Costas do gach tréimhse billeála nó gach mí do sheirbhísí gan aon fhad seasta   Y Y
Aon táillí breise, mar shampla táillí seachadta   Y Y
Do cheart chun cealú, nuair a bhaineann sé Y Y Y
Coinníollacha a bhaineann le héarlais (más ábhartha)   Y Y

Le haghaidh díolacháin ar línear leac an dorais, ní mór duit cóip den chonradh sínithe nó dearbhú d’ordú a fháil. Caithfidh an deimhniú a bheith ar pháipéar nó i bhformáid mharthanach eile ar nós ríomhphost.

Ceart d'intinn a athrú agus a chur ar ceal

Tá sé de cheart agat d’intinn a athrú agus a chur ar ceal nuair a cheannaíonn tú táirge nó seirbhís ar líne, ar an dteileafón, le hordú poist nó ar leac an dorais (ar a dtugtar cianchonarthaí).

Leis an gcineál cianchonartha seo, ní dhéanann tú an conradh go pearsanta agus ní féidir leat na táirgí nó an tseirbhís a sheiceáil sula gceannaíonn tú. Ar an gcúis seo, tá ‘tréimhse mhúinte’ agat inar féidir leat d’intinn a athrú agus aisíocaíocht a fháil.

Críochnaíonn an tréimhse fuaraithe 14 lá tar éis duit na hearraí nó an tseirbhís a fháil. Maidir le díolacháin ar leac an dorais, tá 30 lá agat ón uair a comhaontaíodh an conradh a chur ar ceal.

Uaireanta ní bhíonn tréimhse shuaimhnithe agat agus caithfidh an díoltóir é seo a insint duit sula gceannaíonn tú. Léigh tuilleadh faoi shiopadóireacht ar líne.

Téarmaí éagóracha

Caithfidh téarmaí agus coinníollacha conartha a bheith cothrom agus soiléir don tomhaltóir. Tá téarma éagórach má chiallaíonn sé go bhfuil tú faoi mhíbhuntáiste éagórach.

Leagtar amach i ndlí na dtomhaltóirí téarmaí a d’fhéadfadh a bheith éagórach (an ‘liosta liath’) agus téarmaí a bhíonn éagórach i gcónaí agus go huathoibríoch (an ‘liosta dubh’).

Tá tástálacha dlíthiúla ann ar thrédhearcacht agus ar chothroime téarmaí conartha. Is faoin díoltóir atá sé a chruthú go bhfuil na téarmaí trédhearcach agus cothrom. Faigh tuilleadh eolais faoi théarmaí agus coinníollacha.

Cleachtais díolacháin éagóracha

Tá tú cosanta ar chleachtais éagóracha, mhíthreoracha nó ionsaitheacha díolacháin.

Níl cead ag díoltóirí:

 • Éileamh bréagach nó míthreorach a dhéanamh faoi tháirgí, seirbhísí agus praghsanna
 • Táirgí nó seirbhísí a thaispeánann tuairisc bhréagach nó mhíthreorach a dhíol
 • Teaicticí ionsaitheach a úsáid chun tionchar a imirt ar do chinneadh ceannac
 • Léirmheasanna a chur i láthair mar fhíor-athbhreithnithe gan bearta a dhéanamh lena chinntiú nach bhfuil siad falsa

Tá 36 cleachtas díolacháin ann a gcuirtear toirmeasc i gcónaí (toirmiscthe). Léigh tuilleadh faoi chleachtais éagóracha díolacháin.

Má théann rudaí mícheart

Má tá fadhb agat le rud éigin a cheannaigh tú (mar shampla, tá sé lochtach nó mura gcomhlíonann sé an tuairisc a thugtar), is é an díoltóir i gcónaí a chaithfidh rudaí a chur ina gceart.

Ní mór don díoltóir deisiúchán, athsholáthar, aisíocaíocht nó laghdú ar an bpraghas a thairiscint duit. Faigh tuilleadh faisnéise faoi tháirgí lochtacha, fadhb le seirbhísfadhb le hábhar digiteach nó le seirbhísí.

Déan gearán

Más mian leat gearán a dhéanamh, téigh i dteagmháil leis an díoltóir ar dtús i gcónaí, chun seans a thabhairt dóibh rudaí a chur ina gceart.

Féadfaidh rathúlacht do ghearáin a bheith ag brath ar mheascán fachtóirí - reachtaíocht tomhaltóirí, toilteanas an díoltóra an cheist a réiteach, agus imthosca an cháis féin.

Is féidir leat tuilleadh comhairle a fháil faoi conas gearán a dhéanamh.

Ag tabhairt do ghearán níos faide

Mura réitítear do ghearán laistigh de fhráma ama réasúnta nó mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra, is féidir leat:

 • Bain úsáid as nósanna imeachta lasmuigh den chúirt amhail Líonra na Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí (i gcás díospóidí trasteorann amháin) agus Réiteach Díospóide Ar Líne (le haghaidh díospóidí náisiúnta agus trasteorann ar líne)
 • Glac éileamh i gcoinne an díoltóra ag baint úsáide as an Nós Imeachta um Éilimh Bheaga. I gcás díospóidí trasteorann laistigh den AE, is féidir leat an Nós Imeachta um Éilimh Bheaga Eorpach a úsáid.
 • Déan teagmháil le soláthraí an chárta agus iarr orthu an t-idirbheart a aisiompú, má d’íoc tú le cárta creidmheasa nó dochair. Tugtar aisíocaíocht ar seo. Soláthraíonn roinnt modhanna íocaíochta eile scéimeanna cosanta freisin (mar shampla, cosaint ceannaitheoirí PayPal). Tá tuilleadh eolais ag an CCPC ar aisíocaíocht.

Sáruithe ar dhlí an tomhaltóra

Neartaítear leis an Acht um Chearta Tomhaltóirí 2022 cumhachtaí forfheidhmithe na ngníomhaireachtaí um chosaint tomhaltóirí lena n-áirítear an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (CCPC) agus an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg).

Is féidir leis an CCPC caingean forfheidhmithe a ghlacadh i gcoinne trádálaithe nach dtugann na leigheasanna nó na haisíocaíochtaí a bhfuil tú i dteideal a fháil faoin dlí nó a théann i mbun cleachtais mhíthreoracha nó ionsaitheacha.

Féadfaidh na Cúirteanna fíneáil a chur ar chuideachtaí tar éis caingean forfheidhmithe a dhéanann an CCPC.

Faigh tuilleadh eolais faoi eagraíochtaí um chosaint tomhaltóirí.

Tuilleadh faisnéise

An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí

Teach Bloom
Sráid an Iarnróid
Baile Átha Cliath 1
D01 C576

Uaireanta Oscailte: Línte oscailte Luan-Aoine, 9rn - 6in
Teil: (01) 402 5555 and (01) 402 5500
Láithreán Gréasáin: http://www.ccpc.ie

An Roinn Fiontar Trádála agua Fostaíochta

23 Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 TD30
Éire

Teil: (01) 631 2121
Lóghlao: 1890 220 222
Láithreán Gréasáin: http://www.enterprise.gov.ie/

ECC Éire

Teach Bloom
Sráid an Iarnróid
Baile Átha Cliath 1
D01 C576

Láithreán Gréasáin: http://www.eccireland.ie/

An tSeirbhís Chúirteanna

15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7
D07 F95Y
Éire

Teil: +353 (0)1 888 6000
Láithreán Gréasáin: https://courts.ie/
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 17 Eanáir 2023