Do chearta nuair a cheannaíonn tú ábhar digiteach nó seirbhísí

Réamhrá

Tugann an tAcht um Chearta an Tomhaltóra (pdf)cearta nua isteach nuair a cheannaíonn tú ábhar digiteach agus seirbhísí. Míníonn an leathanach seo na cearta tomhaltóirí seo. Ní bheidh feidhm leo ach amháin má cheannaigh tú ábhar nó seirbhísí digiteacha ar an 29 Samhain 2022 nó i ndiaidh. Tá cearta éagsúla agat má cheannaigh tú ar an 28 Samhain 2022 nó roimhe.

Cén t-ábhar agus seirbhísí dhigiteacha atá clúdaithe?

Clúdaíonn dlí na dtomhaltóirí cineálacha éagsúla ábhair dhigitigh agus seirbhísí digiteacha.

Ábhar digiteach

Clúdaíonn ábhar digiteach ábhar arna sholáthar ag trádálaí i bhfoirm dhigiteacha.

Áirítear ábhar digiteach

 • Comhaid físe
 • Comhaid fuaime
 • Comhaid ceol
 • Cluichí digiteach
 • r-leabhair agus r-fhoilseacháin eile
 • Cláir ríomhaire
 • Iarratais

Seirbhísí digiteacha

Is conarthaí iad seirbhísí digiteacha a ligeann duit sonraí a chruthú, a phróiseáil, a stóráil nó a rochtain i bhfoirm dhigiteacha nó sonraí a roinnt i bhfoirm dhigiteacha le húsáideoirí eile na seirbhíse sin.

Clúdaíonn seirbhísí digiteacha:

 • Seirbhísí sruthú
 • Ríomhaireacht scamall
 • Na meáin shóisialta
 • Comhroinnt físe agus fuaime
 • Comhad a óstáil eile

An bhfuil ábhar digiteach saor in aisce clúdaithe?

Is féidir leat praghas a íoc ar an ábhar digiteach nó ar an tseirbhís dhigiteacha nó sonraí pearsanta a sholáthar don díoltóir in ionad praghas a íoc. Ciallaíonn sé seo go gclúdaítear ábhar nó seirbhísí “saor in aisce” áirithe freisin.

Sula gceannaíonn tú

Tá ceart dlíthiúil agat faisnéis áirithe a fháil sula gceannaíonn tú ábhar nó seirbhísí digiteacha, lena n-áirítear: 

 • Ainm, seoladh agus uimhir theileafóin an díoltóra
 • Sonraí faoin tseirbhís (mura bhfuil siad soiléir cheana féin)
 • Praghas iomlán, nó conas a ríomhfar é
 • Fad an chonartha (má bhaineann)
 • Aon táillí breise (má bhaineann)
 • Do cheart chun cealú (nuair a bhaineann sé)

Caithfidh an fhaisnéis a bheith soiléir, éasca le tuiscint agus tugtha duit sula gceannaíonn tú.

Cad is féidir leat a bheith ag súil ón ábhar digiteach nó ón tseirbhís

Caithfidh gach ábhar digiteach agus seirbhís a cheannaíonn tú coinníollacha áirithe cáilíochta, feidhmíochta agus marthanachta a chomhlíonadh chun a bheith i gcomhréir leis an gconradh a rinne tú nuair a cheannaigh tú é. Ciallaíonn comhréireacht go bhfuil an táirge nó an tseirbhís mar a bheifeá ag súil leis de réir an chonartha a rinne tú leis an díoltóir.

Faoi dhlí na dtomhaltóirí ní mór do gach ábhar agus seirbhís digiteach a cheannaíonn tú:

 • A bheith curtha ar fáil ag an díoltóir i gcomhréir leis an gconradh
 • Oibriú mar a dúirt an díoltóir go mbeadh siad
 • Meaitseáil aon fhógra, faisnéis, leagan trialach nó réamhamharc a fuair tú
 • Tar leis na gabhálais agus na treoracha go léir atá uait
 • A bheith suiteáilte i gceart (má tá an díoltóir suiteáilte) nó tar leis na treoracha a theastaíonn uait chun é a shuiteáil tú féin
 • Faisnéis a chur ar fáil faoi aon nuashonruithe digiteacha agus slándála san áireamh
 • A bheith nuashonraithe de réir an chonartha

Ábhar agus seirbhísí digiteach lochtach

Faoi dhlí na dtomhaltóirí, ní mór don díoltóir aon cheist a réiteach, ionas go gcomhlíonann an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís an méid a comhaontaíodh sa chonradh.

Ní mór don díoltóir an cheist a cheartú saor in aisce, laistigh de thréimhse réasúnta agus gan aon mhíchaoithiúlacht shuntasach duit.Ciallaíonn am réasúnta an t-am is giorra chun an cheist a réiteach.

Faigh tuilleadh faisnéise ar cad ba cheart a dhéanamh má bhíonn fadhbanna agat le hábhar digiteach nó le seirbhísí.

An féidir leis an díoltóir an t-ábhar nó an tseirbhís dhigiteacha a athrú?

Féadfaidh an díoltóir an t-ábhar nó na seirbhísí a athrú faoin gconradh má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

 • Caithfidh an conradh cúis bhailí a leagan amach le haon athrú den sórt sin
 • Níor cheart go gcosnódh an t-athrú aon rud breise ort
 • Ní mór insint duit faoin athrú go soiléir

Caithfear a chur in iúl duit i scríbhinn roimh an athrú faoi do cheart chun deireadh a chur leis an gconradh saor in aisce nó an t-inneachar nó na seirbhísí atá ann cheana a choinneáil.

Tá 30 lá agat chun deireadh a chur leis an gconradh.

Tuilleadh faisnéise

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 6 Nollaig 2022