Coireacht agus a Cosc

  • Tugann an cháipéis seo cur síos ar Pobal Ar Aire, clár a dhéanann iarracht theacht roimh choir. Tá sí dírithe ar phobail áitiúla a spreagadh chun bheith ar an airdeall agus gníomhaíochtaí amhrasacha a thuairisciú chuig na Gardaí.

  • Cuireann an Scéim Rabhaidh do Sheanóirí tacaíocht ar fáil do dhaoine scothaosta chun cur ar a gcumas maireachtáil go slán ina gcuid tithe.

  • Is tionscnamh é Diailigh chun Mangaireacht Drugaí a Stopadh chun tabhairt faoi mhangaireacht drugaí trí bhealach rúnda gan ainm a chur ar fáil tuairisc a thabhairt faoi mhangaireacht drugaí.

  • Is éard is gáinneáil ar dhaoine ann ná iompar daoine le haghaidh dúshaothraithe. Tá feachtas ar bun chun cabhrú le daoine a chur ar an eolas agus a bheith ar an eolas faoi cad atá le déanamh faoi.