Mangareacht drugaí a thuairisciú

Réamhrá

Is fadhb thromchúiseach í mangaireacht drugaí a chuireann isteach ar go leor pobal. Ar cheann de na baic is mó maidir le déileáil go héifeachtúil le mangairí drugaí tá an t-imeaglú á dhéanann mangairí drugaí ar dhaoine chun cosc a chur orthu tuairisc a thabhairt faoi mhangaireacht drugaí.

Diailigh chun Mangaireacht Drugaí aStopadh

Tá Diailigh chun Mangaireacht Drugaí a Stopadh tionscnamh é chun tabhairt faoi mhangaireacht drugaí i bpobail áitiúla ar fud na hÉireann. Cuireann sé bealach rúnda agus gan ainm ar fáil do dhaoine aonair chun faisnéis a thabhairt faoi mhangaireacht drugaí ina bpobal áitiúil. Nuair a thuairiscíonn daoine gníomhaíochtaí mangaireachta drugaí, ní iarrtar a gcuid ainmneacha ná a gcuid seoltaí orthu, ná aon fhaisnéis eile a d’fhéadfadh iad a aithint.

Conas tuairisc a thabhairt nuair atátharamhrasach faoi mhangaireacht drugaí

Ba cheart do dhuine ar bith ar mian leis/léi eolas a chur ar aghaidh faoi mhangaireacht drugaí glaoch a chur ar uimhir rúnda Crimestoppers saorfón 1800 25 00 25 nó uimhir rúnda an Gharda Síochána saorfón 1800 666 111.

Má tá faisnéis agat faoi ghníomhaíochtaí mangaireachta drugaí i do phobal is féidir leat glaoch ar an uimhir saorghlao. Cuirfear ar aghaidh chuig oibrí oilte tú a gheobhaidh do chuid faisnéise uait, agus é sin amháin. Tá na glaonna á láimhseáil ag foireann oibre atá oilte chun na híogaireachtaí a bhaineann leis an ábhar a láimhseáil. Ní iarrfar d’ainm ort agus ní dhéanfar d’uimhir a lorg. Ní bheidh a fhios ag aon duine go ndearna tú an glaoch

Cuirtear an t-eolas a bhailítear ar aghaidh go díreach chuig Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Dhrugaí agus Coireacht Eagraithe (GNDOCB) a dhéanann a thairbhe a mheas. Cuireann an GNDOCB eolas ábhartha ar aghaidh chuig na Gardaí sa limistéar sonraithe lena imscrúdú. Is féidir leis na Gardaí an fhaisnéis a úsáid chun cás a chur le chéile i gcoinne mangaire drugaí aitheanta, chun imscrúdú a dhéanamh ar líomhaintí nua faoi mhangaireacht drugaí i bpobal nó chun duine a ghabháil.

Tuilleadh eolais

Tá faisnéis faoi straitéis an Rialtais chun an fhadhb drugaí a láimhseáil (pdf) ar fáil anseo. Tá eolas maidir leis an gClár Tuairisciú ar Drugaí Gaolmhara Imeaglú ar láithreán gréasáin an Ghard.a


Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 26 Eanáir 2023