Gabhálacha

 • Cad a tharlaíonn nuair a ghabhtar in Éirinn thú? Aimsigh breis faisnéise faoi bharántais agus na rialacha a rialaíonn gabhálacha.

 • Cad iad na saghsanna éagsúla de bhannaí, bannaí a dhiúltú, agus na hiarmhairtí a bhaineann le bannaí a shárú?

 • Tá cur síos anseo ar an dlí a bhaineann le duine a choinneáil tar éis é/í a ghabháil.

 • Tá cur síos anseo ar mar a chaitear le duine atá faoi choimeád.

 • Tá cur síos anseo ar na cearta atá ag daoine atá gafa nuair atá agallamh dhá chur ag na Gardaí orthu.

 • Tá cur síos anseo ar a tharlaíonn má dhéanann duine a bhfuil amhras coire air/uirthi ráiteas.

 • Déanann Bunreacht na hÉireann gach duine a chosaint i gcoinne féin-ionchoirithe. Tá breis faisnéise ar fáil anseo.

 • Tá cur síos anseo ar na rialacha a bhaineann le hadmhálacha.

 • Tá cur síos anseo ar na cumhachtaí atá ag na Gardaí áitribh agus daoine a chuardach.

 • Cad é eiseachadadh agus cathain a dhéantar duine a eiseachadadh ó Éirinn go tír eile? An dlí maidir le heiseachadadh idir Éirinn agus tíortha eile, lena n-áirítear faisnéis ar Bharántais Ghabhála Eorpacha.

 • Pléann an doiciméad seo cad is brí le gabháil agus coinneáil neamhdhleathach in Éirinn agus conas a chaitear le fianaise a fhaightear uaithi sa chúirt.

 • The Gardaí have the right to request information from the public, make general enquiries and more. What is the role of the Gardaí in questioning and surveillance of the public?