Admhálacha

Réamhrá

Má admhaíonn duine aon cheo do na Gardaí, is féidir an admháil sin a úsáid mar fhianaise ina c(h)oinne sa chúirt.

Rialacha

Admhálacha Uaidh/Uaithi Féin

Admháil a dhéanann duine gan aon iallach a bheith air/uirthi agus a dhéanann duine as a d(h)eoin féin í admháil uaidh/uaithi féin.

Má dhéanann duine admháil nach uaidh/uaithi féin í, ní féidir an admháil sin a úsáid mar fhianaise ina c(h)oinne ag an triail.

Fiú má dhéanann duine adhmáil uaidh/uaithi féin, d'fhéadfadh sé nach mbeadh cead í a úsáid sa chúirt de bharr na gcúinsí míchothroma nó éigneacha ina déanadh an admháil sin.

Déanfaidh an Chúirt cinneadh nach admháil uaidh/uaithi féin a rinne an té atá cúisithe má baineadh úsáid as brú fisiciúil nó síceolaíochta leis an admháil sin a fháil nó má rinne aon duine i gceannas aon bhagairt ar an té atá cúisithe nó má gealladh aon cheo dó/dí as an admháil sin a thabhairt. Má dhéantar bagairt ar dhuine nó rudaí a gheallúint dó/dí a chuireann eagla air/uirthi nó a thugann dóchas dó/dí, d'fhéadfadh sé nach mbeadh an duine sin ag feidhmiú as a d(h)eoin féin. Mar sin, aon admháil a dhéanann duine de bharr bagartha nó gealltanais uaidh duine i gceannas ní féidir a rá gur ráiteas uaidh/uaithi féin atá ann.

Ní ghlacfar le hadmháil ach an oiread má baineadh úsáid as drugaí, hipneois, alcól, tréimhse fada agallaimh, ceistiú iomarcach nó aon mhódh oibre eile a bhaineann an mheabhair réasúnach nó an toil féin den duine leis an admháil sin a fháil.

Ní mór bunchaighdeáin chothroime a shásamh. Mar shampla, má admhaíonn duine baint a bheith aige/aici le coir tar éis tréimhsí ceistiúcháin as a chéile gan dóthain codalta agus scíthe a bheith fáighte aige/aici d'fhéadfadh an chúirt cinneadh a dhéanamh nach féidir úsáid a bhaint as an admháil sin mar fhianaise.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 27 Eanáir 2015