Conas tacú le nó cur i gcoinne iarratas pleanála le húdarás áitiúil

Réamhrá

Tá sé de cheart ag aon duine aon iarratas pleanála a dhéantar chuig údarás áitiúil a fheiceáil. Is féidir leat freisin aighneacht nó tuairim a thabhairt ar an iarratas ar chostas €20. Go ginearálta, ní mór an aighneacht nó tuairim a dhéanamh laistigh de 5 seachtaine ón uair a fuair an t-údarás áitiúil an t-iarratas pleanála.

Cá bhfaighidh mé iarratais phleanála?

Caithfidh daoine atá ag cur isteach ar chead pleanála fógra suímh a chur suas agus fógraíocht a dhéanamh i nuachtán áitiúil a scaiptear sa limistéir.

Ní mór d’údaráis áitiúla liostaí seachtainiúla d’iarratais phleanála a ullmhú agus iad a chur ar fáil lena n-iniúchadh ina gcuid oifigí agus leabharlanna poiblí ar feadh 8 seachtaine ar a laghad.

Is féidir leat iarratais phleanála a fheiceáil ar shuíomh gréasáin d’údarás áitiúil freisin.

Is féidir leat na doiciméid go léir a cuireadh isteach le hiarratas pleanála a fheiceáil. Coinnítear iad seo in oifigí d’údarás áitiúil.

Conas is féidir liom trácht a dhéanamh ar iarratas pleanála?

Ní mór duit tuairimí faoi iarratais phleanála a dhéanamh i scríbhinn chuig an údarás áitiúil ina ndearnadh an t-iarratas. B’fhéidir go mbeidh tú in ann é seo a dhéanamh ar shuíomh Gréasáin d’údarás áitiúil.

Más féidir, ba cheart duit uimhir thagartha an iarratais phleanála a lua. Ní mór duit freisin do:

 • Ainm
 • Seoladh
 • Uimhir ghutháin
 • Seoladh ríomh-phoist (má tá ceann agat)

Cad a tharlaíonn nuair a fhaightear do thuairimí?

Ní mór don údarás áitiúil d’aighneacht nó do thuairim a admháil agus ní mór an cinneadh pleanála a chur in iúl duit.

Ní féidir leis an údarás áitiúil cinneadh a dhéanamh ar iarratas go dtí go mbeidh sé acu ar feadh 5 seachtaine. Tá sé seo amhlaidh go bhfuil am ag daoine féachaint ar an iarratas agus trácht a dhéanamh air.

Nuair a dhéanann an t-údarás áitiúil cinneadh ar an iarratas pleanála, ní mór duit a gcinneadh a chur in iúl duit laistigh de 3 lá tar éis dóibh é a dhéanamh.

Má fhaightear d’aighneacht tar éis an spriocdháta, seolfar ar ais chugat é in éineacht le do tháille. Rachaidh d’údarás áitiúil i dteagmháil leat freisin chun a rá leat nach féidir d’aighneacht a bhreithniú. Is é an spriocdháta le tuairimí a thabhairt ar iarratas pleanála ná 5 seachtaine ón uair a fuair an t-údarás áitiúil an t-iarratas pleanála.

Tá rialacha éagsúla ann más mian leat tacú le nó cur i gcoinne iarratas pleanála nó cás pleanála atá leis an mBord Pleanála.

Cad is féidir liom trácht a dhéanamh air?

Caithfidh do thuairimí a bheith bunaithe ar bhreithnithe pleanála, ní ar rudaí a thaitníonn leat, nach dtaitníonn nó ar ghearáin. Áirítear le breithniúcháin phleanála:

 • Treoirlínte náisiúnta agus réigiúnacha agus treoracha aireachta
 • Beartais agus cuspóirí an phlean forbartha
 • Beartais agus cuspóirí aon phlean áitiúil
 • Breithnithe áitiúla ar nós dlús forbartha láithreáin, soláthar páirceála, guaiseacha tráchta, os a chionn, éifeachtaí ar thaitneamhacht chónaithe
 • Sláinte Phoiblí
 • Tionchar comhshaoil, taitneamhachta agus siopadóireachta
 • Cúrsaí pleanála ábhartha eile

Any comments or observations you make on a planning application are public.

Má dhéanann tú líomhaintí in aghaidh duine nó eagraíochta i do chuid tuairimí, d'fhéadfaí breathnú air seo mar chlúmhilleadh agus d'fhéadfaí an dlí a chur ort.

Cad is féidir liom a dhéanamh mura bhfuilim sásta leis an gcinneadh?

Má rinne tú aighneacht nó tuairim a d’admhaigh an t-údarás áitiúil, tá sé de cheart agat achomharc a dhéanamh in aghaidh a chinneadh pleanála chuig an mBord Pleanála.

Tá sé de cheart agat freisin go gcuirfí ar an faisnéis tú faoi aon achomharc eile atá lóisteáilte chuig an mBord Pleanála agus cóip den achomharc a fháil.

Tá treoracha atá éasca le léamh ag an mBord Pleanála ina bhfuil faisnéis maidir le hachomharc pleanála (pdf) a dhéanamh agus tuairim a thabhairt ar achomharc pleanála (pdf).

Cé mhéad a chosnaíonn sé aighneacht a dhéanamh?

Is é €20 an táille chun aighneacht nó tuairim a dhéanamh ar iarratas pleanála chuig údarás áitiúil.

Tuilleadh faisnéise

Chun tuilleadh faisnéis a fháil, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le d’údarás áitiúil.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 5 Eanáir 2024