Seirbhísí slándála agus éigeandála

  • Is iad na Buan-Óglaigh agus na hÓglaigh Chúltaca na fórsaí a fhaightear in Óglaigh na hÉireann. Foghlaim a thuilleadh.

  • Is éard is cuspóir Gharda Cósta na hÉireann ná chun líon na mbeathaí a chailltear ar fharraigí, lochanna, aibhneacha, ceantair chois cósta agus iargúlta na hÉireann a laghdú.

  • Is eagras bunaithe ar shaorálaithe í an Chosaint Shibhialta a thacaíonn leis na seirbhísí éigeandála céad líne.

  • Conas a dhéileáltar le móréigeandálaí, ar nós tuairt traenach nó tuile.

  • Is é an Garda Síochána fórsa póilíneachta náisiúnta na hÉireann. Tá sé freagrach as dualgais uile na póilíneachta a fheidhmiú i Stát na hÉireann.
    This document is in: Forghníomhú an Dlí

  • Is dualgas é de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) seirbhísí éigeandála sláinte poiblí a chur ar fáil. Conas mar a dhéantar na seirbhísí a eagrú, cé atá i dteideal rochtain a fháil orthu agus conas is féidir rochtain a fháil ar chúnamh lasmuigh de ghnáthuaireanta i gcás éigeandála.
    This document is in: Córas sláinte