Gás: ag nascadh nó ag aistriú

Réamhrá

Is féidir gás nádúrtha a úsáid mar théamh lárnach agus chun leictreachas a ghiniúint le haghaidh fearais ar nós do chócaireán agus do chab, triomadóir insiltí, fíordhóiteáin lasrach nó soilsiú lasmuigh.

Féadfaidh tú an chuideachta phríobháideach a sholáthraíonn gás do do theach a roghnú. Tairgeann soláthraithe raon seirbhísí agus margaí agus roghanna éagsúla maidir le conas íoc as. Soláthraíonn go leor soláthróirí fuinnimh leictreachas agus gás araon.

Déanann Líonraí Gáis Éireann (GNI) an líonra gáis a oibriú agus a chothabháil. Ní mór duit dul i dteagmháil le GNI má tá tú ag nascadh leis an líonra gáis den chéad uair, nó má tá tú ag dínascadh go hiomlán.

Ceanglaíonn GNI gach custaiméir lena líonra is cuma cén chuideachta soláthair gáis a úsáideann tú. Tá roinnt ról eile aige freisin lena n-áirítear:

 • Seirbhísí oibreacha suímh a sholáthar do chustaiméirí ar mian leo go n-athrófaí a gceangal gáis ar bhealach éigin
 • Fadhbanna nasctha a dheisiú
 • Sábháilteacht agus cothabháil líonraí gáis a chinntiú
 • Méadar gáis a shuiteáil agus a léamh
 • Feasacht sábháilteachta gáis a chur chun cinn
 • Líne seirbhíse éigeandála 24 uair an chloig a oibriú chun déileáil le tuairiscí ar sceitheadh gáis
 • Iniúchtaí sábháilteachta aonocsaíde carbóin a dhéanamh

Mínítear ar an leathanach seo conas nascadh le seirbhís gáis nó conas soláthraithe a athrú. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi do bhillí gáis a íoc.

Ceangal gáis a fháil

Má tá tú ag tógáil tí, nó ag bogadh isteach i dteach nach bhfuil ceangailte leis an líonra gáis riamh, ní mór duit dul i dteagmháil le GNI le bheith nasctha. Toisc nach bhfuil an líonra gáis ar fáil i ngach cuid den tír, ní mór duit a sheiceáil ar dtús an bhfuil gás ar fáil i do cheantar. Is féidir leat é seo a dhéanamh trí úsáid a bhaint as Léarscáil Líonra Gáis GNI.

Má tá gás ar fáil, féadfaidh tú:

 • Teagmháil a dhéanamh le GNI chun iarratas a dhéanamh agus íoc as oibreacha nasctha a dhéanamh
 • Teagmháil a dhéanamh le soláthraí gáis chun clárú le haghaidh seirbhíse agus is féidir leo nasc a eagrú le GNI duit

Suiteálfaidh GNI na píopaí gáis seachtracha agus an méadar a theastaíonn uait chun an nasc a shocrú. Ní mór do Shuiteálaí Cláraithe Gáis (RGI) an obair inmheánach ar an teach, lena n-áirítear píopaí gáis agus nasc le fearais, a chríochnú. Ní mór don RGI deimhniú comhlíonta a thabhairt duit nuair a bheidh an obair inmheánach críochnaithe.

Más mian leat dínascadh ón soláthar gáis mar gheall ar obair thógála nó athchóirithe, ní mór duit dul i dteagmháil le GNI le haghaidh comhairle.

Tá tuilleadh faisnéise ag an gCoimisiún um Rialáil Fóntas (CRU) maidir le nasc gáis a fháil.

An mbeidh orm éarlais slándála a íoc?

Tá cead ag do sholáthraí gáis éarlais a ghearradh. Tá a bheartas taisce féin ag gach soláthraí, a chaithfidh a bheith cothrom, trédhearcach agus réasúnta. Ní mór an éarlais a thabhairt ar ais sa bhille a fhaigheann tú nuair a thagann deireadh le do chonradh (is gnách go mbíonn do chonradh 12 mhí). Ní mór do do sholáthraí a insint duit má tá tú i mbaol d’éarlais a chailleadh agus cur síos a dhéanamh ar na céimeanna ba cheart duit a ghlacadh chun do théarmaí creidmheasa a fheabhsú.

Má tá tú ar ioncam íseal agus mura bhfuil sé d’acmhainn agat éarlais a íoc, seiceáil an bhfuil tú incháilithe le haghaidh cabhrach ó d’oifig INTREO áitiúil.

Tá tuilleadh faisnéise faoi thaiscí slándála (ar leathanach 27) le fáil i lámhleabhar soláthraithe leictreachais agus gáis an CRU (pdf).

Cad a tharlóidh má bhogaim teach?

Má tá tú ag bogadh isteach i réadmhaoin a bhfuil nasc gáis aige cheana féin, ba cheart duit dul i dteagmháil le soláthraí gáis chun cuntas seirbhíse nua a bhunú. Tabhair léamh méadair do do sholáthraí gáis chomh luath agus is féidir. Má tá tú ar cíos, is féidir le do thiarna talún teagmháil a dhéanamh leis an soláthraí gáis duit.

Chun an méadar a chur faoi ghlas nó a dhícheangal sula mbogann tú isteach a sheachaint, abair leis an soláthraí chomh luath agus is féidir go mbeidh athrú úinéireachta nó áititheora ann.

Ní gá duit íoc as aon ghás a d’úsáid an t-áititheoir roimhe seo.

Más custaiméir gáis nádúrtha thú cheana féin agus má tá tú ag bogadh tí nó más mian leat do chuntas a dhúnadh, déan teagmháil le do sholáthraí roimh ré chun léamh méadair deiridh a sholáthar, do sheoladh nua agus ainm an áititheora nua (más eol). Mura ndéanann tú é seo, beidh tú freagrach as aon ghás a úsáidtear sa réadmhaoin.

Soláthraithe gáis a athrú

Mura bhfuil tú sásta le do sholáthraí gáis reatha is féidir leat soláthraí a athrú. Seiceáil má tá tú i gconradh téarma seasta. Má tá, is féidir go ngearrfar táille ort as aistriú chuig soláthraí eile. Toisc go bhfuil go leor soláthróirí le roghnú astu, tá sé tábhachtach do thaighde a dhéanamh chun an rogha is fearr a aimsiú a oireann do do chuid riachtanas.

Sula n-aistríonn tú:

 • Seiceáil do bhille reatha le fáil amach cén úsáid atá agat, an meánmhéid a íocann tú agus conas a ghlactar leis an íocaíocht
 • Faigh amach cathain a thagann deireadh le do chonradh le do sholáthraí reatha
 • Bain úsáid as suíomh gréasáin comparáide praghsanna
 • Déan iarracht ath-idirbheartaíocht a dhéanamh le do sholáthraí reatha
 • Déan cinnte go bhfuil d’Uimhir Chláraithe Gásphointe nó GPRN agat (suite ar do bhille reatha) agus léamh méadair cothrom le dáta don soláthraí nua

Inseoidh an soláthraí nua don sean-sholáthraí go mbeidh tú ag athrú arís. Tá tuilleadh faisnéise ag an CRU maidir le hathrú soláthraí.

Cad a tharlóidh má athraím m'intinn?

Má aistríonn tú chuig soláthraí nua ach ansin má athraíonn tú d’intinn, féadfaidh tú an conradh a chur ar ceal má chláraigh tú níos lú ná 14 lá ó shin ar an bhfón, ar líne nó ar leac an dorais agat. Tugtar tréimhse ‘séimhithe’ air seo

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi do chearta tomhaltóirí.

Na rialacha a chaithfidh soláthraithe a leanúint

Is é an Coimisiún um Rialáil Fóntas (CRU) rialtóir an tionscail gháis.

Tá ról ag an CRU chun custaiméirí fuinnimh a chosaint agus chun iomaíocht a chur chun cinn. Déanann sé é seo trí leabhar rialacha a chur i bhfeidhm ar a dtugtar an Lámhleabhar Soláthraí (pdf). Ní mór cóid chleachtais a bheith ag soláthraithe a chlúdaíonn an chaoi a ndéileálfaidh siad le tomhaltóirí.

Caithfidh na cóid seo a leanas a chlúdach:

 • Ag Billeáil
 • Dícheangail
 • Clárú custaiméirí
 • Margaíocht agus fógraíocht
 • Láimhseáil gearán
 • Custaiméirí leochaileacha
 • Íoc mar a úsáidtear (PAYG) agus rialaitheoirí buiséid
 • Custaiméirí neamhtheaghlaigh

Ní mór Cairteacha do Chustaiméirí a bheith ag soláthraithe ina leagtar amach:

 • Leibhéil seirbhíse ráthaithe dá gcustaiméirí
 • Socruithe cúitimh agus aisíocaíochta nuair nach gcomhlíontar leibhéil cháilíochta seirbhíse.

Ní mór do gach soláthraí a chairt do chustaiméirí agus a chóid a fhoilsiú ar a shuíomh Gréasáin. Léigh tuilleadh faoi rialáil fóntais.

Conas gearán a dhéanamh

Má tá fadhb agat, déan teagmháil le:

 • Do sholáthraí gáis le haghaidh saincheisteanna mar bhilleáil, fadhbanna cuntais, margaíocht nó fógraíocht, nó soláthraí a athrú
 • GNI maidir le fadhbanna cosúil le méadar lochtach, costais nasctha, éigeandálaí, bristeacha, nó moilleanna ceangail

Mura féidir leat an fhadhb a réiteach go neamhfhoirmiúil, féadfaidh tú gearán a dhéanamh i scríbhinn chuig do sholáthraí nó chuig an soláthraí líonra.

Mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra ó do sholáthraí, is féidir leat:

Tuilleadh faisnéise

An Coimisiún um Rialáil Fóntas

Foireann Chúraim Chustaiméirí

P.O. 11934 Bosca
Baile Átha Cliath 24
D24 PXW0
Éire

Lóghlao: 1800 404 404
Facs: (01) 4000 850
Láithreán Gréasáin: http://www.cru.ie/

Lionraí Gáis na hÉireann

Bosca PO 51
Bóthar na nOibreacha Gáis
Corcaigh
Éire

Teil: (021) 453 4000
Lóghlao: 1800 464 464
Láithreán Gréasáin: http://www.gasnetworks.ie/
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 12 Feabhra 2024