Fóntais

  • Tugann Scéim Sochair Éigeandála Costais Leictreachais íocaíocht eisceachtúil de €450 in 2023 agus 2024 do chustaiméirí leictreachais tí.

  • Agus an oiread sin soláthraithe le roghnú astu, féadann nascadh le soláthraí leictreachais a bheith scanrúil. Treoraíonn an leathanach seo tú tríd an bpróiseas, agus cabhraíonn sé leat aon turraingí olc a sheachaint.

  • Faigh amach faoi nascadh leis an líonra gáis, teacht ar sholáthraí fuinnimh agus do chearta.

  • Cabhair le do bhille leictreachais a thuiscint agus comhairle má tá imní ort faoi do bhille a íoc.

  • Cabhair le do bhille gáis a thuiscint agus comhairle má tá imní ort faoi do bhille a íoc.

  • Is é an Coimisiún um Rialáil Fóntas (CRU) a rialaíonn an earnáil fuinnimh agus uisce in Éirinn. Faigh tuilleadh faisnéise faoin gcaoi a gcosnaíonn sé tomhaltóirí agus a chuireann sé iomaíocht chun cinn.