Ag taisteal thar lear le páistí

Réamhrá

Tugann an leathanach seo faisnéis ghinearálta chun taisteal thar lear le páistí. Seiceáil an comhairle taistil is déanaí roimh thaisteal thar lear.

Sula bhfuil tú ag taisteal thar lear le do pháistí, tá rudaí áirithe ann ar chóir duit smaoineamh orthu. Seiceáil go bhfuil do phasanna nuashonraithe agus fiosraigh más gá duit aon vacsaíní taistil a fháil sula dtéann tú. D’fhéadfadh rudaí eile a bheith ann le cur san áireamh maidir leis an gceann scríbe taistil.

Pasanna

Is gá do pháiste a p(h)as féin a bheith acu, agus ní féidir leis a bheith san áireamh le pas a t(h)uismitheora. Tá pas páiste bailí ar feadh 5 bhliana. Ba chóir duit a chinntiú roimh thaisteal go bhfuil gach pas nuashonraithe le ar a laghad 6 mhí roimh dul in éag. Féach ár gcáipéis ar phasanna do pháistí i gcomhair a thuilleadh eolais.

Taisteal le páiste faoi 18

Má tá tú ag taisteal le páiste duine eile nó le páiste a bhfuil sloinne difriúil acu, d’fhéadfadh go mbeidh ort an caidreamh atá agat leis an bpáiste a mhíniú d’oifigigh inimirce sa tír ina bhfuil tú ag taisteal. Má tá tú ag taisteal i d’aonar le do pháiste, is dócha go mbeidh ort fianaise a sholáthar go bhfuil comhthoil an tuismitheora eile agat le taisteal.

Má tá tú ag taisteal go hÉirinn le páiste faoi 18, is féidir leat mionsonraí a aimsiú ar na cáipéisí ó Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (INIS). Má tá tú ag taisteal le páiste go tír eile an AE, is féidir leat a thuilleadh mionsonraí a fháil ar cháipéisí riachtanacha ar Europa.eu. Má bhaintear leanbh den duine ag a bhfuil an ceart dlíthiúil chun coimeádta gan toiliú nó comhaontú an duine sin, meastar gur fuadach linbh é. 

Vacsaín agus sláinte

Má chónaíonn tú in Éirinn de ghnáth agus tá tú ag taisteal thar lear, ba chóir duit seiceáil an dteastaíonn vacsaíní uait chun taisteal go tír nó tíortha eile.

Má bheartaíonn tú taisteal laistigh an AE, ba chóir duit Cárta Árachais Sláinte na hEorpa a fháil do gach duine ag taisteal sula n-imíonn tú ó Éirinn toisc go dtabharfaidh tú cóireáil éigeandála i dtír eile an AE agus tú thar lear.

Nochtadh gréine

Is féidir le páistí (go háirithe leanaí) a bheith íogair don ghriain agus is minic a bhíonn dó gréine mar chúis le míchompord. Is féidir le Stróc teasa tarlú mar thoradh le teochtaí an-te, aclaíocht iomarcach nó dó gréine. Déan comhairle a lorg ó do chógaiseoir nó dochtúir sula bhfuil tú ag taisteal le uachtair fachtóir ard, agus cuimhnigh réamhchúraim réasúnta a ghlacadh agus coinnigh páistí clúdaithe.

Bia agus uisce

Is cuid den eispéireas thar lear é triail a bhaint as bia nua, ach má ghlactar réamhchúraim réasúnta is féidir riosca tinnis nó ionfhabhtaithe a laghdú. Is tábhachtach freisin go n-ólann gach duine, go háirithe páistí beaga, go leor uisce buidéil, i gcás taistil go tír ina bhfuil aimsir te.

Ainmhithe

Déan iarracht do pháistí a choinneáil amach ó ainmhithe agus iad thar lear, is ná bain triail riamh as ainmhí a thabhairt go hÉirinn nuair a fhilleann tú. D’fhéadfadh rioscaí ionfhabhtaithe confaidh a bheith beag go leor ach ba chóir duit cúram liachta a lorg láithreach i gcás aon ghreamanna nó scrabhadh, go háirithe ó mhadraí, cait nó moncaithe, agus tú thar lear.

A thuilleadh faisnéise

Soláthraíonn an Roinn Gnóthaí Seachtracha comhairle dóibh sin atá ag beartú taisteal thar lear ar a shuíomh gréasáin. Soláthraíonn an FSS faisnéis ar a shuíomh gréasáin maidir le vacsaíní taistil.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 29 Lúnasa 2023