Taisteal thar lear agus vacsainiú

Réamhrá

Má chónaíonn tú in Éirinn de ghnáth agus tá tú ag taisteal thar lear, ba chóir duit seiceáil an dteastaíonn vacsaín uait chun taisteal go dtí an tír nó na tíortha a bhfuil tú ag pleanáil cuairt orthu. Ba chóir smaoineamh ar vacsaíní má tá tú ag taisteal go ceantair lasmuigh Iarthair na hEorpa, Mheiriceá Thuaidh, an Astráil agus Nua-Shéalainn. Bíonn na rioscaí difriúil ó thír go tír, só déan comhairle a lorg ó dhochtúir do theaghlaigh (GP), Feidhmeannach na Seirbhíse Sláinte (FSS), clinic sláinte taistil nó gníomhaí taistil roimh thaisteal.

Tá faisnéis ag an FSS ar ionfhabhtuithe bainteach le taisteal amhail fiabhras buí, tíofóideach nó Heipitíteas A ar a shuíomh gréasáin.

Is féidir leat comhairle taistil a fháil ón Roinn Gnóthaí Seachtracha (DFA) ar an tír a bheartaíonn tú dul ar cuairt ann. Soláthraíonn an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) faisnéis áirithe chomh maith.

Cathain ar chóir dom tosú ag smaoineamh faoi na vacsaíní a theastaíonnuaim?

Cuir tús leis an bpróiseas vacsaínithe i bhfad sula mbeartaíonn tú taisteal. Teastaíonn am ó vacsaíní áirithe chun a bheith éifeachtach só tabhair ar a laghad 8 seachtainí duit féin chun a bheith cosanta go hiomlán. Bíonn tús luath leis an bpróiseas tábhachtach go leor má bheartaíonn tú taisteal le páistí. Ba chóir an vacsaín BCG in aghaidh eitinne (TB), mar shampla, a thabhairt ar a laghad 3 mhí sula bhfuil do leanbh ag taisteal.

Bíonn vacsaíní áirithe riachtanach. Sna cásanna sin, beidh ort Teastas Idirnáisiúnta Vacsaínithe (taifead ar do vacsaíní) a thaispeáint chun rochtain a fháil ar an tír i gceist.

Moltar vacsaíní eile agus fágtar an cinneadh fút féin, ach déanann sé ciall gach rud inacmhainne duit a dhéanamh chun cosaint in aghaidh tinnis agus galair nuair atá tú ag taisteal.

Ní bheidh vacsaíní ag teastáil uait chun dul isteach in aon tír san Eoraip, mura dtug tú cuairt ar thír neamh-Eorpach go gairid roimhe sin.

Teastas Idirnáisiúnta Vacsaínithe

Is taifead é sin ar vacsaíní riachtanacha agus is cárta buí é. Teastaíonn sé nuair atá tú ag taisteal go dtí tíortha áirithe. Cinntigh é a sheiceáil sula bhfuil tú ag taisteal. Ba chóir duit an teastas sin a fháil nuair atá tú ag fáil vacsaíní. Cinntigh go ndéanann tú taifead ar do vacsaíní ar Theastas Vacsaínithe Idirnáisiúnta.

Costas na vacsaíní i gcomhair taistil

Níl vacsaíní taistil saor in aisce in Éirinn tríd an gcóras sláinte poiblí - fiú má bhíonn cárta leighis agat. Beidh ort costas iomlán na vacsaíní a íocadh. Gearrfar de ghnáth táille ar do choinne dochtúra agus leis sin, beidh ort gach vacsaín nó táibléidí ordaithe a íocadh.

Nuair a fhilleann tú

Má bhíonn tú tinn agus tú ag filleadh go hÉirinn, cinntigh go bhfeiceann tú dochtúir chomh luath agus is féidir. Tabhair gach mionsonraí ar na tíortha a dtug tú cuairt orthu, i gcás go bhfuil sé sin ábhartha.

Tinnis tógálacha infhógartha

Déanann an dlí in Éirinn foráil speisialta maidir le tuairisciú ar thinnis tógálacha chuig an Lárionad Faire um Chosaint Sláinte. Chomh luath agus a chuirtear in iúil do chleachtóir leighis in Éirinn, nó a bhíonn amhras air go bhfuil duine a bhfuil sé ag freastal air/uirthi ag fulaingt le, nó ag iompar tinnis tógálaigh, is riachtanach dóibh fógra i scríbhinn nó leictreonach a tharchur chuig Oifigeach Sláinte Leighis.

Teastaíonn fógra ar thinnis tógálacha chun smacht a chur ar thinnis tógálacha. Oibríonn Lárionaid Faire um Chosaint Sláinte na hÉireann i gcomhpháirtíocht le soláthraithe seirbhíse sláinte agus eagraíochtaí i dtíortha eile le cinntiú go bhfuil faisnéis nuashonraithe ar fáil chun cuidiú le smacht a choinneáil ar thinnis tógálacha.

Faisnéis Bhreise

Is féidir leat a thuilleadh faisnéise a fháil ó shuíomh gréasáin FSS nó dul i dteagmháil le do GP nó clinic sláinte taistil.


Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 4 Iúil 2023