Cárta Pas na hÉireann

Cad is cárta pas Éireannach ann?

Cáipéis taistil is ea an cárta pas Éireannach is féidir le saoránaigh Éireannacha a úsáid do thaisteal áirithe seachas an gnáthleabhar pas. Tá sé cosúil le cárta creidmheasa agus tá stiall SéalaCrypt aige. Ní féidir leat cárta pas a fháil ach amháin má tá leabhar pas Éireannach bailí agat.

Ní mór duit iarratas a dhéanamh ar líne chun cárta pas Éireannach a fháil.

Cén áit ar féidir liom é a úsáid?

Is féidir leat an cárta pas a úsáid agus tú ag taisteal san Aontas Eorpach, sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (lena n - áirítear an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua) agus san Eilvéis.

Más Saoránach Éireannach tú ag taisteal ó Éirinn, ní gá duit pas a fháil chun dul isteach sa Ríocht Aontaithe faoi chearta an Chomhlimistéar Taistil, ach d’fhéadfadh go mbeadh aerlínte agus iompróirí farraige ag iarraidh ort d’aitheantas a chruthú agus tú ag seiceáil isteach. Ba cheart duit seiceáil le d'aerlíne nó le d'iompróir farraige chun a fháil amach cad iad na cineálacha aitheantais a nglacann siad leo.

Chun taisteal go tíortha eile nach tíortha de chuid an LEE iad, ní mór duit do leabhar pas Éireannach caighdeánach a úsáid.

Cé mhéad a chosnaíonn sé?

Is féidir le daoine fásta agus leanaí cártaí pas a fháil. Sábhálfaidh tú airgead má fhaigheann tú do leabhar pas agus do chárta pas ag an am céanna mar chuid de bheart.

Táillí maidir le cárta pas

Cineál Costas
Cárta pas do dhaoine fásta €35
Pas caighdeánach do dhaoine fásta, móide beart pas

Pas mór do dhaoine fásta (66 leathanach), móide beart pas

Áirítear le €100 leabhar pas 10 mbliana agus cárta pas 5 bliana do dhaoine os cionn 18 mbliana d'aois.

Áirítear le €130 leabhar pas 10 mbliana agus cárta pas 5 bliana do dhaoine os cionn 18 mbliana d'aois.

Pas caighdeánach do leanaí, chomh maith le beart pas

Pas mór do leanaí (66 leathanach), chomh maith le beart cárta pas

Áirítear le €45 leabhar pas 5 bliana agus cárta pas do dhaoine faoi bhun 18 mbliana d'aois.

Áirítear le €75 leabhar pas 5 bliana agus cárta pas do dhaoine faoi bhun 18 mbliana d'aois.

Tá táille bhreise €5 ar gach iarratas chun íoc as na costais a bhaineann le cáipéisí a sheoladh ar ais chuig an iarratasóir.

Tá táille bhreise poist €15 ann má chónaíonn tú lasmuigh d'Éirinn.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chárta pas ar líne agus sin amháin.

Os cionn 18 mbliana d'aois agus leabhar pas atá ann cheana a choinneáil

  • Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar chárta pas aonair.
  • Ní mór go mbeadh bailíocht 3 mhí ar a laghad fágtha ag do leabhar pas.

Os cionn 18 mbliana d'aois gan leabhar pas ná cárta pas

  • Is féidir leat cárta pas agus leabhar pas a fháil ag an am céanna ar líne mar chuid de bheart.

Má tá tú faoi bhun 18

  • Ní féidir leat cárta pas a fháil ach amháin le Leabhar pas mar chuid de bheart atá ina rogha is féidir leat a roghnú agus pas do linbh á athnuachan agat ar líne.
  • Beidh Cártaí Pas do dhaoine faoi 18 mbliana d'aois bailí ar feadh na tréimhse céanna leis an Leabhar Pas.

Teastaíonn an méid a leanas chun an t-iarratas a dhéanamh:

  • Do leabhar pas reatha
  • Do ghrianghraf (féach na treoirlínte mionsonraithe ar dfa.ie)
  • Seoladh ríomhphoist bailí
  • Cárta dochair nó cárta creidmheasa

Caithfidh na sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú agus tú ag déanamh iarratais ar chárta pas a bheith díreach mar an gcéanna leo siúd ar do leabhar pas.

Tá an cárta pas bailí ar feadh 5 bliana nó go dtí go rachaidh do leabhar pas in éag, cibé tréimhse is giorra.

Má tá tú chun do chárta pas a úsáid agus tú ag taisteal, ní mór duit uimhir an chárta pas a úsáid agus tú ag seiceáil isteach ar líne.

Rianaigh d'iarratas

Nuair a chuireann tú d'iarratas isteach ar líne, eisítear uimhir iarratais 11 digit duit. Is féidir leat dul chun cinn d'iarratais a rianú ar láithreán gréasáin na Roinne ag baint úsáide as an uimhir iarratais.

Cárta a cailleadh, a goideadh nó a ndearnadh damáiste dó

Má chaill tú do phas Éireannach in Éirinn, cuir é sin in iúl d'Oifig na bPasanna láithreach. Is féidir pasanna a cailleadh, a goideadh nó a ndearnadh damáiste dóibh a athnuachan ar líne.

Tuilleadh eolais

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil i liosta Ceisteanna Coitianta na Roinne agus ar dfa.ie. Is féidir leat féachaint freisin ar na hamanna slánúcháin chun iarratais a phróiseáil. Má tá aon cheist agat is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Seirbhís na bPasanna.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 28 Márta 2023