Ceadúnas tiomána nó ceadúnas foghlaimeora a cailleadh, a goideadh nó a ndearnadh damáiste dó a athsholáthar

Réamhrá

Má theastaíonn ceadúnas tiomána athsholáthair uait, déan iarratas chuig an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS). Beidh an t-athsholáthar ina chóip de do bhunchóip agus beidh sé bailí don tréimhse chéanna. Má bhí cód ceadúnais tiomána speisialta agat, mar shampla, ní mór duit spéaclaí a chaitheamh agus tú ag tiomáint, beidh sé fós ann.

Tá an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre freagrach as ceadúnú tiománaithe. Bainistíonn an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS) iarratais ar cheadúnais agus athnuachan.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar líne, an bealach is tapúla, nó go pearsanta ag oifig NDLS.

An costas a bhaineann le do cheadúnas tiomána a athsholáthar

Is é an táille ar cheadúnas tiomána athsholáthair nó ceadúnas foghlaimeora ná €35.

Baineann an táille athsholáthair €35 le daoine os cionn 70 bliain má chailltear nó má dhéantar damáiste don cheadúnas.

Má tá tú ag íoc ar líne, is féidir leat íoc le cárta creidmheasa nó cárta dochair.

Déan iarratas ar líne

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar líne agus sin é an bealach is tapúla.

Beidh na nithe seo a leanas uait chun iarratas a dhéanamh ar líne:

Déan iarratas go pearsanta

Ní mór duit coinne a chur in áirithe. Níl aon seirbhís siúl isteach ar fáil.

Ní mór duit na doiciméid seo a leanas a thabhairt leat:

Tuilleadh faisnéise

Má tá do cheadúnas imithe in éag, féadfaidh tú a fháil amach conas do cheadúnas a athnuachan. Féach ar ár bhfaisnéis go léir ar cheadúnú tiománaithe. Tá an faisnéis ag an NDLS freisin.

Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre

Páirc Ghnó Ghleann na Muaidhe
Cnoc an tSabhaircín
Béal an Átha
Maigh Eo
Éire

Láithreán Gréasáin: http://www.rsa.ie

Seirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána

Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre

Po Box 858
Southside Delivery Office
Corcaigh
Éire

Teil: 0818 700 800
Láithreán Gréasáin: https://www.ndls.ie/
R-phost: info@ndls.ie
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 18 Iúil 2023