Catagóirí na mótarfheithiclí agus íos-aois na dtiománaithe

Eolas

Tá mótarfheithiclí in Éirinn roinnte i gcatagóirí éagsúla i gcomhair ceadúnú tiománaithe. Is é seo an gnáthchleachtas ar fud an Aontais Eorpaigh. Tá aois íosta leagtha síos do thiománaí gach catagóir feithicle. I bhfocail eile, sular féidir leat iarratas a dhéanamh ar cheadúnas chun feithicil a thiomáint in Éirinn, ní mór duit aois áirithe a bheith agat.

Nuair a dhéanann tú iarratas ar cheadúnas tiomána nó ar chead foghlaimeora, tá na catagóirí feithiclí a bhfuil tú údaraithe a thiomáint/a fheidhmiú liostaithe ar do cheadúnas. Is cion tromchúiseach atá ann aon fheithicil a thiomáint nach bhfuil ceadúnas agat dó.

Bíodh is gur ceadúnas tiomána nó cead foghlaimeora atá agat, níl tú i dteideal ach an chatagóir feithicle a thiomáint dár eisíodh an ceadúnas nó cead foghlaimeora.

Más mian leat catagóir eile de mhótarfheithicil a chur leis an gceadúnas tiomána nó ceadúnas foghlaimeora atá agat faoi láthair, ní mór don cheadúnas atá agat faoi láthair a bheith bailí fós. Is féidir catagóirí áirithe feithiclí a chur le do chead foghlaimeora reatha gan aon ghá a bheith le tástáil teoirice tiomána. Teastaíonn tástáil teoirice tiomána chun catagóirí eile a chur leis.

Gluaisrothair agus móipéidí

Seo mar a leanas na catagóirí do ghluaisrothair agus móipéidí agus aois íosta an tiománaí

Catagóirí gluaisrothair agus móipéidí
Catagóir Cineál feithicle Aois íosta an tiománaí
AM Móipéidí agus cuadrothair éadroma 16 bliana d’aois
A1

Gluaisrothair le toilleadh innill nach mó ná 125 ceintiméadar ciúbach, le rátáil cumhachta nach mó ná 11 kW agus le cóimheas cumhachta / meáchan nach mó ná 0.1 kW/kg.

Gluaisrothair trírothaigh le rátáil chumhachta nach mó ná 15 kW

16 bliana d’aois
A2 Gluaisrothair 35kW nó níos lú, le cóimheas cumhachta / meáchain uasta de 0.2 kW/kg, agus nach bhfuil díorthaithe ó fheithicil atá níos mó ná a dhá oiread a cumhachta. 18 bliana d’aois
A Gluaisrothair

 

Trírothaigh Mótair

20 bliain d’aois (rochtain fhorásach)

24 (Rochtain dhíreach)

21 Trírothaigh Mótair

*Tá ceadúnais foghlaimeora do chatagóir A srianta do ghluaisrothair suas le 25kW (timpeall 285cc). Tá an srian seo i bhfeidhm ar feadh dhá bhliain tar éis duit do chéad cheadúnas tiomána do chatagóir A a fháil. Baineann an srian seo fós le ceadanna foghlaimeora agus ceadúnais tiomána a eisíodh roimh 19 Eanáir, 2013.

Tá tuilleadh eolais ar fáil inár ndoiciméad maidir le ceadúnais tiomána foghlaimeora do ghluaisrothair agus ceadúnais tiomána do ghluaisrothair.

Carranna agus feithiclí oibre

Seo mar a leanas na catagóirí do charranna agus do fheithiclí oibre agus aois íosta an tiománaí:

Catagóirí carranna agus feithiclí oibre
Catagóir Cineál feithicle Aois íosta an tiománaí
B Feithiclí (seachas gluaisrothair, móipéidí, feithiclí oibre nó tarracóirí talún) le suíocháin i gcomhair suas le 8 paisinéir agus uas-mheáchan de (a chuimsíonn leantóir a tharraingt sa chás nach dtéann uas-mheáchan an leantóra thar 750kg nuair atá sé lódáilte go hiomlán) nó i gcás nach bhfuil meachán comhcheangailte MAM1 na feithicle agus an leantóra níos mó ná 3,500kg.

Clúdaíonn an catatóir seo cuadrothair (seachas iad siúd a chumhdaíonn AM)

17 mbliana d’aois
W Feithiclí oibre a bhfuil nó nach bhfuil leantóir acu, cosúil le tarracóir talún nó JCB 16 bliana d’aois

Mais Uasta Údaraithe (Ciallaíonn MAM1 ar a dtugtar Ollmheáchan Ceaptha Feithicle DGVW freisin) dearadh meáchan luchtaithe. De ghnáth tagraíonn déantúsóirí dó mar ollmheáchan feithicle (g.v.w.) agus de ghnáth taispeántar é ar phláta miotail

Ní cheadaíonn ceadúnais foghlaimeora do chatagóir B duit leantóir a tharraingt.

Tá tuilleadh eolais ar fáil inár ndoiciméid maidir le ceadúnais tiomána foghlaimeora do charranna agus do fheithiclí oibre agus ceadúnais tiomána.

Busanna agus trucailí

Seo mar a leanas na catagóirí do bhusanna agus trucailí agus aois íosta an tiománaí:

Catagóirí busanna agus trucailí
Catagóir Cineál feithicle Aois íosta an tiománaí
C1 Feithiclí i gcatagóir C a bhfuil meáchan MAM1 acu nach mó ná 7,500 kg, a bhfuil cóiríocht phaisinéara acu do níos mó ná ochtar sa bhreis ar an tiománaí agus i gcás nach mó ná 750 kg MAM1 an leantóra. 18 bliain d’aois

Caithfidh ceadúnas iomlán B a bheith agat sula nglacfaidh tú ceadúnas C1)

C Feithiclí (seachas feithiclí oibre nó tarracóirí talún) a bhfuil MAM1 acu nach mó ná 3,500 kg, a bhfuil cóiríocht phaisinéara acu do níos mó ná ochtar sa bhreis ar an tiománaí agus i gcás nach mó ná 750 kg MAM1 an leantóra. 18 le CPC

21 gan CPC

(Caithfidh ceadúnas iomlán B a bheith agat sula nglacfaidh tú ceadúnas C)

D1 Feithiclí i gcatagóir D a bhfuil cóiríocht phaisinéara acu do 16 duine ar a mhéad sa bhreis ar an tiománaí nach mó ná 8 méadar ar fhad ar a mhéad agus nach mó ná 750 kg MAM1 an leantóra. 21 bliain d’aois

(Caithfidh ceadúnas iomlán B a bheith agat sula nglacfaidh tú ceadúnas D1)

D Feithiclí paisinéirí le cóiríocht do níos mó ná ochtar sa bhreis ar an tiománaí agus i gcás nach mó ná 750 kg MAM1 an leantóra. 24 bliain d'aois (21 le Deimhniú ar Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaí) (Caithfidh ceadúnas iomlán B a bheith agat sula nglacfaidh tú ceadúnas D)

Cuimsíonn na catagóirí seo leantóir a tharraingt sa chás nach dtéann uas-mheáchan an leantóra thar 750kg nuair atá sé lódáilte go hiomlán. Ní cheadaíonn ceadúnais foghlaimeora na gcatagóirí seo duit leantóir a tharraingt, áfach.

Tá tuilleadh eolais ar fáil inár ndoiciméid maidir le ceadúnais tiomána foghlaimeora do bhusanna agus trucailí agus ceadúnais tiomána.

Leantóirí

Seo mar a leanas na catagóirí agus aois íosta an tiománaí a bhaineann le tiománaí atá ag tarraingt leantóir, le huasmheáchan níos airde ná 750kg nuair atá sé lódáilte go hiomlán:

Catagóirí leantóirí
Catagóir Cineál feithicle Aois íosta an tiománaí
BE Comhcheangal d’fheithiclí tarraingthe i gcatagóir B agus leantóir i gcás nach mó ná 3,500 kg MAM1 an leantóra. 17 mbliana d’aois
C1E Comhcheangal d'fheithiclí tarraingthe i gcatagóir C1 agus leantóir sa chás go bhfuil MAM1 an leantóra níos mó ná 750 kg agus i gcás nach mó ná 12,000 kg MAM1 na feithicle tarraingthe agus an leantóra le chéile.

Comhcheangal d'fheithiclí tarraingthe i gcatagóir B le leantóir sa chás go bhfuil MAM1 an leantóra níos mó ná 3,500 kg agus i gcás nach mó ná 12,000 kg MAM1 na feithicle tarraingthe agus an leantóra le chéile.

18 bliana d'aois

(Caithfidh ceadúnas iomlán C1 a bheith agat sula nglacfaidh tú ceadúnas C1E)

 

CE

Comhcheangal d’fheithiclí tarraingthe i gcatagóir C agus leantóir i gcás nach mó ná 750 kg MAM1 an leantóra.

 

21 bliain d'aois (18 le Deimhniú ar Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaí)

(Caithfidh ceadúnas iomlán C a bheith agat sula nglacfaidh tú ceadúnas CE)

D1E Comhcheangal d’fheithiclí tarraingthe i gcatagóir D1 agus leantóir i gcás nach mó ná 750 kg MAM1 an leantóra. 21 bliain d'aois

(Caithfidh ceadúnas iomlán D1 a bheith agat sula nglacfaidh tú ceadúnas D1E)

DE Comhcheangal d’fheithiclí tarraingthe i gcatagóir D agus leantóir i gcás nach mó ná 750 kg MAM1 an leantóra. 24 bliain d'aois (21 le Deimhniú ar Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaí)

(Caithfidh ceadúnas iomlán D a bheith agat sula nglacfaidh tú ceadúnas DE)

Tá tuilleadh eolais ar fáil inár ndoiciméid maidir le ceadúnais tiomána foghlaimeora do leantóirí agus ceadúnais tiomána.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 10 Bealtaine 2023