Rothaíocht

  • Seo doiciméad forbhreathnaithe ar rothaíocht. Cuimsíonn sé faisnéis faoi scéimeanna roinnte rothar, conairí Féarbhealaigh agus do rothar a thógáil ar iompar poiblí.
  • Cuireann an Scéim um Rothaíocht chun na hOibre ar a c(h)umas ag fostóir rothar nua agus trealamh sábháilteachta rothair a cheannach d'fhostaithe suas go dtí €1,500. Is féidir le fostaithe an costas ceannaigh a aisíoc chuig a bhfostóir óna n-ollchaiteachas.

  • Aimsigh faisnéis faoi na dlíthe a bhaineann le rothaíocht agus na pionóis a ghearrtar ar chionta rothaíochta

  • Ní foláir do gach rothar as a mbaintear leas in Éirinn soilsiú áirithe a bheith feistithe orthu mar nós caighdeánta.