Scéim Chúram Leighis

Reamhrá

Má ghortaítear thú agus tú ag obair nó má tholgann tú galar ceirde forordaithe, d'fhéadfá sochair a fháil faoin Scéim um Dhíobhálacha Ceirde. Ceann de na sochair atá i gceist ná Cúram Leighis. Faoin scéim Cúram Leighis is féidir leat aisíoc a fháil ar chostais cúraim agus aire leighis nach mbíonn íoctha ag an láithreáin ghréasáin Limistéir Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte nó tríd an Sochar Cóir Leighis ón Roinn Choimirce Sóisialaí.

Rialacha

Déanfar aisíoc ar na costaisí seo a leanas muna mbíonn siad clúdaithe go hiomlán ag an Limistéir Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ná ag Scéim Sochar Chóir Leighis na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Choimirce Sóisialaí:

  • Cuairteanna dochtúra
  • Oideas dhochtúra
  • Fearais leighis agus máinliachta áirithe chomh maith le deisiú agus athsholáthar na deiseanna seo (mar shampla, géaga saorga nó cluaisíní chúnta)
  • Cóir leighis fiaclóra agus optach áirithe
  • Cóir leighis áirithe ar threoir dhochtúra
  • Costaisí taistil áirithe, go hiondúil ar chostas chóras iompar poiblí amháin.

Is le EFT a íoctar an Cúram Leighis. Go hiondúil ní dhéantar ach íocaíocht amháin ach más cóir leighis leanúnach atá i gceist, b'fhéidir go ndéanfaí íocaíocht i gcúpla gála. Is leis an duine a dhéanann an éileamh a dhéantar an íocaíocht go hiondúil ach is féidir é a dhéanamh leis an bord sláinte más gá.

Chun a bheith i dteideal aisíoca chostaisí leighis ní mór duit na coinníollacha seo a leanas a chomhlíonadh:

  • Caithfidh an timpiste a bhí agat a bheith mar thoradh ar thimpiste ag an obair nó caithfidh tú galar áirithe ceirde a bheith ort mar thoradh ar do chuid oibre agus
  • Ba cheart duit an Roinn a chur ar an eolas faoi go bhfuil tú chun cúram leighis a éileamh taobh istigh de 6 seachtainí ó thús an chóir leighis. Go hiondúil ciallaíonn sé seo sé seachtainí ó dháta na timpiste nó ó thús an ghalair. Freisin ní mór duit a bheith i bhfostaíocht a bhfuil i rannóg A, B, D, J nó M i gcomhair ÁSPC.

Ní tharlaíonn tinneas ná míchumas láithreach mar thoradh ar gach timpiste san obair nó galar ceirde. Muna dtarlaíonn eágumas duit láithreach ach gur mian leat cinntiú go mbeadh an ceart agat amach anseo sochar a fháil, ba cheart duit d'fhostóir a chur ar an eolas maidir leis an timpiste/ galar agus dearbhú a iarradh ag rá gur tinneas/ timpiste cheirde a bhí i gceist. Ba cheart é seo a dhéanamh gan mhoill.

Conas iarratas a dhéanamh

Ba cheart duit an Roinn a chur ar an eolas faoi go bhfuil tú chun cúram leighis a éileamh tríd an Form of Notice a líonadh agus é a sheoladh chuig an Rannóg Sochar Gortuithe - féach seoladh thíos. Seolfar foirm éilimh C1 chugat anseo (pdf). Tá tuilleadh faisnéise ar fáil maidir an scéim í Medical Care SW34.

Déan cinnte de go gcuireann tú d'uimhir PSP ar aon admhálacha a sheolann tú isteach in éineacht leis an bhfoirm éilimh C1.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Rannóg Díobhálacha Ceirde

An Roinn Coimirce Sóisialaí
Áras Mhic Dhiarmada
Sráid an Stórais
Baile Átha Cliath 1
Éire

Teil: (01) 704 3300 or 0818 928 400
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 5 Eanáir 2022