Íocaíochtaí leasa shóisialaigh tar éis bás duine

Rataí

Is hiondúil go n-íoctar íocaíocht 6 seachtaine i gcnapshuim le seic. Leantar le Liúntas Cúramóra a íoc gach seachtain i ndiaidh báis.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun iarratas a dhéanamh ar íocaíocht i ndiaidh báis, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an rannóg atá freagrach as an íocaíocht laistigh den Roinn Coimirce Sóisialaí a luaithe agus is féidir i ndiaidh an bháis. (Mar shampla, má bhí Pinsean Stáit á fháil ag an duine a fuair bás, tá ort teagmháil a dhéanamh le Rannóg Pinsean na Roinne). Is féidir leis an bhfoireann i d’Ionad Intreo nó Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh áitiúil comhairle a chur ort mura bhfuil tú cinnte cé ar cheart duit teagmháil a dhéanamh leis.

Cuir faoi iamh an deimhniú báis (má tá fáil air) nó fógra báis ó nuachtán le d’iarratas. Ní mór duit an leabhar/ na leabhair íocaíochta nó an seic, má tá a leithéid agat, a bheith iniata freisin. Ná sóinseáil seiceanna nó dearbháin ón leabhar íocaíochta atá agat cheana féin. Seolfar seic i gcomhair na híocaíochta 6 seachtaine. Coinnigh do thaifead féin den uimhir thagartha / éilimh pinsin.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 5 Eanáir 2022