Íocaíochtaí leasa shóisialaigh agus COVID-19

Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéimeach COVID-19

Cuirtear Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 (ÍDP) ar fáil d’fhostaithe agus do dhaoine féinfhostaithe a chónaíonn in Éirinn a chaill a bhfostaíocht mar gheall ar COVID-19.

Tá ÍDP dúnta.

Sochar Breoiteachta feabhsaithe COVID-19

Dhúnadh an Shochar Breoiteachta feabhsaithe le haghaidh neamhláithreachtaí COVID-19 ar 30 Meán Fómhair 2022.

Tar éis an 30 Meán Fómhair 2022, má mholtar duit féin-aonrú mar gheall ar COVID-19 agus má tá teastas leighis agat ó do dhochtúir teaghlaigh, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar Shochar Breoiteachta.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 6 Nollaig 2022