Deontas Tacaíochta do Chúramóirí

Réamhrá

Is íocaíocht bhliantúil é an Deontas Tacaíochta do Chúraimóirí a íocann an Roinn Choimirce Sóisialaí (RCS) le cúramóirí. Athraíodh ainm na scéime ón Deontas Cúraim Faoisimh chun léiriú níos fearr a thabhairt ar an gcaoi a n-úsáidtear an Deontas. Is féidir le cúramóirí an deontas a úsáid ar cibé bealach is mian leo. Féadfaidh tú an deontas a úsáid chun íoc as cúram faoisimh más mian leat, ach ní gá duit é sin a dhéanamh. Tá tuilleadh faisnéise faoi áiseanna cúraim faoisimh ar fáil.

Gach bliain, i mí an Mheithimh (ar an gcéad Déardaoin den mhí de ghnáth), íocann an RCS an deontas go huathoibríoch le cúramóirí a fhaigheann Liúntas Cúramóra , Sochar Cúramóra , nó Liúntas Cúraim Baile ón Roinn. Ní féidir ach Deontas Tacaíochta do Chúramóirí amháin a íoc as gach duine a fhaigheann cúram.

Rialacha

Íoctar an deontas go huathoibríoch le daoine a fhaigheann Liúntas Cúramóra (cibé acu lánráta nó leathráta é), Sochar Cúramóra nó Liúntas Cúraim Baile.

Is féidir é a íoc le cúramóirí áirithe eile freisin. Chun cáiliú, ní mór duit a bheith:

  • 16 bliana d’aois nó níos sine
  • Gnáthchónaí a bheith ort sa Stát
  • Ag maireachtáil leis an duine a bhfuil cúram á thabhairt dó (nó mura bhfuil tú i do chónaí leo caithfidh tú critéir áirithe a chomhlíonadh, mar shampla caithfidh an duine a bheith in ann teagmháil a dhéanamh leat go tapa agus go díreach).
  • Ag tabhairt aire don duine ar bhonn lánaimseartha
  • Ag tabhairt aire don duine ar feadh 6 mhí ar a laghad - caithfidh an chéad Déardaoin i mí an Mheithimh a bheith san áireamh sa tréimhse seo

Le linn na tréimhse cúraim 6 mhí seo, ní féidir leat:

  • Obair ar feadh níos mó ná 18.5 uair in aghaidh na seachtaine lasmuigh den teach
  • Páirt a ghlacadh i gcúrsa oideachais nó oiliúna ar feadh níos mó ná 18.5 uair sa tseachtain
  • An Liúntas Cuardaitheora Poist nó Sochar Cuardaitheora Poist á fháil agat.
  • Cláraithe le haghaidh ranníocaíochtaí creidiúnaithe

  • I do chónaí in ospidéal, i dteach téarnaimh nó in institiúid den chineál céanna

Má tá tú ag tabhairt aire do níos mó ná duine amháin, íoctar deontas as gach duine acu.

Ag tabhairt aire do leanbh nó leanbh san ospidéal

Má tá do leanbh nó leanbh san ospidéal nó in institiúid eile chun cóir leighis a fháil, d’fhéadfá cáiliú don Deontas Tacaíochta Cúramóra. Chun an deontas a fháil, ní mór do do leanbh nó do leanbh a bheith incháilithe don Liúntas Cúraim Baile.

Rátaí

Íoctar Deontas Tacaíochta do Chúramóirí de €1,850 (Meitheamh 2024) leat uair amháin gach bliain, de ghnáth ar an gcéad Déardaoin i mí an Mheithimh, do gach duine a bhfuil tú ag tabhairt aire dó. Níl sé incháinithe.

Conas iarratas a dhéanamh

Má tá Liúntas Cúramóra, Sochar Cúramóra nó Liúntas Cúraim Baile á fháil agat, ní gá duit iarratas a dhéanamh ar an Deontas Tacaíochta do Chúramóirí. Íocfar go huathoibríoch leat i mí an Mheithimh.

Mura bhfuil ceann de na híocaíochtaí thuas á fháil agat, ba cheart duit foirm iarratais CSG 1 (pdf) a chomhlánú maidir le gach duine a bhfuil tú ag tabhairt aire dó.

Cathain a dhéanfaidh túiarratas

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Dheontas Tacaíochta do Chúramóirí d'aon bhliain ar leith ó Aibreán na bliana sin go dtí 31 Nollaig an bhliain dar gcionn.

Mar shampla:

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar dheontas do 2024 suas go dtí an 31 Nollaig 2025. Ba é an ráta deontais do 2024 ná €1,850.

Cá háit a ndéanfaidh méiarratas

Rannóg na nDeontas Tacaíochta do Chúramóiri

An Roinn Coimirce Sóisialaí

Government Buildings
Ballinalee Road
Longford
N39 E4EO

Teil: (043) 334 0000
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 9 Iúil 2024