Do chuid earraí pearsanta a sheoladh ar ais go hÉirinn

Réamhrá

Má tá tú ag filleadh ar Éirinn, b'fhéidir gur mhaith leat do chuid earraí a aistriú abhaile freisin.

Is féidir leat earraí níos lú a sheoladh trí chúiréireachta nó tríd an bpost, ach ba chóir duit na Coimisinéirí Ioncaim agus An Post a chur ar an eolas faoi seo roimh ré (féach 'Seol maoin phearsanta go hÉirinn tríd an bpost' thíos).

Beidh coimeádán loingseoireachta ag teastáil uait má tá tú ag filleadh le míreanna níos mó, mar throscán nó gluaisteáin. Tá go leoir seirbhísí loingseoireachta idirnáisiúnta ar fáil. Déan do chuid taighde agus déan siopa timpeall don chuideachta is fearr a oireann do riachtanais.

Cé mhéad a chosnaíonn sé ar earraí loinge go hÉirinn?

Braitheann an costas a bhaineann le do chuid earraí a sheoladh go hÉirinn ar a méid, a meáchan agus a gcruth. Braitheann sé freisin ar an achar atá tú á seoladh. D'fhéadfadh go mbeadh ort dleachtanna agus cáin a íoc ar do chuid earraí agus iad á seoladh abhaile.

Chun meastachán a thabhairt duit, beidh meastachán de mhéid d'earraí, i méadair chiúbacha nó i gcosa ciúbach, ag teastáil ón gcuideachta loingseoireachta a roghnaíonn tú.

Más cruth neamhrialta é rud éigin, déan iarracht é a thomhas i gcodanna beaga de chruth rialta agus ansin cuir na codanna le chéile. Mar shampla, má dhéantar cathaoirleach a thomhas, déan an bonn agus an cúl a thomhas ar leithligh, ansin cuir na hiomláin le chéile.

Conas do chuid earraí a thomhas i méadair chiúbacha

 1. Tomhais fad, leithead agus airde do chuid giuirléidí i gceintiméadar
 2. Méadaigh an fad, an leithead agus an airde le chéile (F x L x A)
 3. Roinn do chuid iomlán ar 1,000,000

Is é do fhreagra ná méid (ar a dtugtar an 'toirt' nó 'acmhainn' freisin) do chuid giuirléidí i méadair chiúbacha.

Conas do chuid earraí a thomhas ina chosa ciúbach

 1. Tomhais fad, leithead agus airde do chuid giuirléidí in orlach
 2. Méadaigh an fad, an leithead agus an airde le chéile (F x L x A)
 3. Roinn do chuid iomlán ar 1,728 (is é seo toisc go bhfuil 1,728 orlach ciúbach i gcos chiúbach)

Is é do fhreagra ná méid ('toirt' nó 'acmhainn') do chuid giuirléidí ina chosa ciúbach.

Roghnaigh 'Coimeádán Iomlán' nó 'Níos lú ná Coimeádán Iomlán'

Fiafróidh an chuideachta loingseoireachta an bhfuil tú ag iarraidh go mbeadh d'earraí ag taisteal i 'Luchtú Coimeádán Iomlán' (FCL) nó 'Níos lú ná Ualach Coimeádán' (LCL).

 • Ciallaíonn FCL nach bhfuil do chuid earraí sa choimeádán
 • Ciallaíonn LCL go mbeidh d'earraí ag taisteal i gcoimeádán roinnte le giuirléidí daoine eile

Bí cinnte fiafraí den chuideachta loingseoireachta idirnáisiúnta cad atá san áireamh sa luachan, mar mhuirir bhreise do CBL, nó árachas loingseoireachta.

An gcaithfidh mé dleacht chustaim nó cáin a íoc?

D'fhéadfadh go mbeadh ort dleacht chustaim, dleacht mháil agus Cáin Bhreisluacha (CBL) a íoc ar do chuid míreanna

Cáin ar allmhairiú earraí is ea dleacht custaim. Ríomhtar é de ghnáth mar chéatadán de luach na n-earraí. I gcásearraí neamhthráchtála, a bhfuil luach €700 nó níos lú orthu, is féidir go bhfaighidh tú ráta caighdeánach 2.5%.

Is cáin é dleacht mháil a ghearrtar ar allmhairiú táirgí alcóil agus tobac.

Cáin ar dhíolachán earraí agus seirbhísí is ea Cáin Bhreisluacha (CBL). Gearrtar CBL ag an bpointe allmhairithe, ag an ráta a bheadh íoctha agat dá gceannódh tú na hearraí in Éirinn. Úsáid bunachar sonraí A-Z na gCoimisinéirí Ioncaim de rátaí CBL chun an ráta CBL ar do chuid earraí a sheiceáil.

Loingseoireacht ó thír AE eile go hÉirinn

Má tá do chuid earraí pearsanta é seoladh agat ó thír san AE, ní gá duit aon Cháin Bhreisluacha (CBL) nó dleacht chustaim bhreise a íoc in Éirinn. Tá sé seo amhlaidh toisc gur íoc tú CBL agus dleacht cheana féin sa bhallstát AE inar cheannagh tú na hearraí.

Tá roinnt eisceachtaí ann, mar nuair a bhíonn feithicil á seoladh abhaile. D'fhéadfadh go mbeadh ort dleacht mháil a íoc ar earraí mar alcól agus tobac freisin.

Faoiseamh ó dhleacht custam agus CBL a éileamh

Má tá earraí pearsanta á seoladh agat abhaile ó lasmuigh den AE. féadfaidh tú faoiseamh ó dhleacht custaim agus Cáin Bhreisluacha (CBL) a éileamh ar do:

 • Maoin phearsanta agus earraí tí, lena n-áirítear earraí a bhaineann le daoine a bhfuil tú i do chónaí leo
 • Rothair, gluaisrothair, gluaisteáin phríobhaideacha, leantóirí, carbháin, báid bheaga agus eitleáin phríobháideacha
 • Bronntanais bainise ar a bhfuil luach suas le €1,000 an ceann, má tá tú ag filleadh ar Éirinn tar éis pósadh (léigh tuilleadh faoi earraí a bhaineann le pósadh a sheoladh)

Ní féidir leat faoiseamh a fháil ó dhleacht chustaim agus CBL le haghaidh:

 • Tobac nó alcól a sháraíonn do ghnáth-liúntas saor ó dhleacht
 • Uirlisí a úsáidtear i dtrádáil (go ghnó)
 • Maoin á allmhairiú ar chúiseanna tráchtála, ach amháin má tá do ghnó á aistriú go hÉirinn agat

Ní mór duit 'Aistriú Áit Chónaithe C agus E 1076' (pdf) a chomhlánú chun an faoiseamh a éileamh. Féach 'Cad iad na doiciméid theastaíonn uaim?' thíos le haghaidh tuilleadh eolais.

Is féidir leat cuairt a thabhairt ar shuíomh Gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim chun tuilleadh eolais a fháil ar fhaoiseamh ó Dhleacht Custam agus CBL. Is féidir leat a sheiceáil freisin an bhfuil cosc ar d'earraí nó an dteastaíonn ceadúnas uathu i dtreoir na gCoimisinéirí Ioncaim ar mhíreanna toirmiscthe agus srianta (pdf).

Cad iad na doiciméid a theastaíonn uaim agus mo chuid earraí á seoladh?

Ag brath ar an áit as a bhfuil tú ag seoladh do chuid earraí, b'fhéidir go mbeadh doiciméid áirithe ag teastáil uait.

Ag bogadh go hÉirinn ó laistigh den AE

Má tá tú ag seoladh earraí pearsanta (seachas feithiclí) ó thír AE eile go hÉirinn, ní gá duit aon doiciméadú a chur faoi bhráid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Ag bogadh go hÉirinn ó lasmuigh den AE

Má tá tú ag seoladh ó lasmuigh den AE, ní mór do mhaoin phearsanta a bheith imréiteach ag lucht custaim (na Coimisinéirí Ioncaim). Is é seo an cás cibé an bhfuil tú ag seoladh giuirléidí tú féin, nó ag baint úsáide as cúiréireachta nó ag gluaiseacht cuideachta.

Ba cheart duit foirm aistrithe cónaithe C&E 1076 (pdf) chomhlánaithe a ríomh-phost chuig na Coimisinéirí Ioncaim 2 sheachtain sula dtagann d'earraí go hÉirinn. Is féidir leat faoiseamh ó ghleacht custaim agus CBL a éileamh tríd an bhfoirm seo a chur isteach.

Ní gá duit míreanna ar leith d'éadaí úsáidte, earraí maisíochta nó gabhálais a liostú. Ina áit sin, is féidir iad seo a ghrúpáil le chéile mar 'mhíreanna pearsanta'. Bí cinnte go gcuimsítear luach reatha margaidh aon ghiúirléidí luachmhara.

Nuair a bheidh d'fhoirm comhlánaithe, seol chuig an gcalafort nó chuig an aerfort ábhartha í. Má tá cuideachta loingseoireachta idirnáisiúnta in úsáid agat, féadfaidh siad cabhrú leat le doiciméadú custaim.

Doiciméid bhreise

Chun tacú le d'fhoirm 'Aistriú cónaithe', iarrfar ort na nithe seo a leanas a thaispeáint:

 • Cruthúnas go bhfuil tú ag bogadh go hÉirinn, mar litir ó fhostóir in Éirinn, nó litir a bhaineann le ceannach nó cíos maoine in Éirinn
 • Cruthúnas gur chónaigh tú thar lear roimhe seo (cosúil le bille fóntais , nó litir a thaispeánann go bhfuil deireadh tagtha le d'fhostaíocht)
 • Cruthúnas gur leatsa agus go n-úsáideann tú na hearraí atá á n-allmhairiú agat (amhail sonraisc nó admhálacha)

Ní mór duit foirmeacha ar leith a chomhlánú má tá bronntanais bainise (pdf)airgeadphlátáilte agus órphlátáilte (pdf) á n-iompórtáil agat.

Ag bogadh go hÉirinn ón RA

Bád farantóireachta paisnéirí

Má tá tú ag taisteal ón RA go hÉirinn le do chuid earraí ar bhád farantóireachta paisinéirí, téigh chuig luch custaim nuair a shroiceann tú an calafort.

Farantóireachta lasta

Má tá do chuid earraí á seoladh ar bhád farantóireachta lasta, ní mór duit d'Aitheantas Fógra Réamhchláraithe (PBN)' a thabhairt don chuideachta farantóireachta. Is féidir leat d'aitheantas PBN a fháil ó na Coimisinéirí Ioncaim - níl le déanamh ach é a iarraidh agus d'fhoirm chomhlánaithe 'Aistriú Cónaithe' a sheoladh. Féach 'Ag bogadh go hÉirinn ó lasmuigh den AE' thuas.

Léigh tuilleadh i dtreoir na gCoimisinéirí Ioncaim ar an nós imeachta um allmhairiú.

Seol maoin go hÉirinn tríd an bpost

Is féidir leat do chuid earraí pearsanta a sheoladh go hÉirinn tríd an bpost. Má ta na míreanna á seoladh agat ó lasmuigh den AE, cuir in iúl do na Coimisinéirí Ioncaim agus An Post 2 sheachtain roimh dóibh teacht go hÉirinn. Déantar é seo ionas gur féidir leat faoiseamh a éileamh ó CBL agus ó dhleacht chustaim.

Lipéadaigh an dáileacht mar 'Éifeachtaí Pearsanta / Faoiseamh Aistrithe Cónaithe' sula seolfar trí d'oifig phoist áitiúil é. Coinnigh nóta d'uimhir rianaithe do dáileachta agus cuir san áireamh í i d'fhoirm 'Aistriú Cónaithe C agus E 1076' (féach 'Cén doiciméid a theastaíonn uaim agus mo chuid earraí á seoladh?' thuas).

Ansin, seol ríomh-phost chuig An Post ag eCommChargeQuery@anpost.ie chun insint dóibh:

 1. Uimhir rianaithe na dáileachta, dáta postála, agus seoladh seachadta
 2. Tá faoiseamh 'Aistriú Cónaithe' á éileamh agat ó CBL agus ó dhleacht custaim a chomhlánú ar do dháileacht
 3. Tá foirm 'Aistriú Cónaithe C agus E 1076' seolta agat chuig na Coimisinéirí Ioncaim
 4. Go dtabharfaidh siad do bheartán do Chustaim san Ionad Ríomh-phoist

Léigh tuilleadh faoi conas do chuid earraí a phostáil go hÉirinn ar shuíomh Gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim.

Conas a thabharfaidh mé mo charr go hÉirinn?

Má thugann tú d’fheithicil go hÉirinn, ní mór duit an fheithicil a chlárú ag ionad de chuid na Seirbhíse Náisiúnta Tástála Gluaisteán (NCTS). D’fhéadfadh go mbeadh ort Cáin Chláraithe Feithicle (CCF) a íoc freisin.

Má tá carr nó veain bheag á iompórtáil agat, tá an méid CCF a íocann tú bunaithe ar chéatadán dá phraghas miondíola molta, lena n-áirítear gach cáin. Tugtar Praghas Díolacháin an Mhargaidh Oscailt (OMSP) iar seo. Úsáid áireamhán CCF na gCoimisinéirí Ioncaim chun meastachán a dhéanamh ar an méid CCF a íocfaidh tú.

Féadfaidh tú faoiseamh a éileamh ó CCF má:

 • Tá tú ag aistriú do chónaithe go hÉirinn (ag bogadh anseo go buan)
 • Bhí tú ag úsáid na feithicle ar feadh níos mó ná t mhí sular bhog tú go hÉirinn

Sa chás seo, ní mór duit d'fheithicil a chlárú go fóill, ach ní gá duit CCF a íoc.

Má tá tú díolmhaithe ó CCF a íoc, ní féidir leat d'fheithicil a dhíol ar feadh 12 mhí tar éis don fheithicil a bheith cláraithe. Mura bhfuil tú díolmhaithe ó CCF a íoc, féadfaidh tú d'fheithicil a dhíol in Éirinn nuair a bheidh sí cláraithe.

Féach conas an faoiseamh cánach seo a éileamh ar ár leathanach Ag tabhairt d'fheithicil go hÉirinn.

Ar cheart dom mo chuid earraí a árachú?

Toisc gur féidir damáiste a dheánamh d'earraí le linn loingseoireachta, tá sé tábhachtach do chuid earraí a árachú.

Cuireann go leor cuideachtaí loingseoireachta árachas ar fail ina gcuid pacáistí. Má thógann tú polasaí árachais amach, seiceáil cad iad na míreanna atá clúdaithe agus cad iad na cúinsí.

Má fhostaíonn tú an chuideachta loingseoireachta chun do chuid giuirléidí a fhilleadh agus an coimeádán a phacáil ar do shon , coinnigh liosta mionsonraithe de gach earra atá á seoladh agat. Coinnigh aon admhálacha ábhartha agus sonraisc díolacháin le haghaidh na n-earraí freisin.

Tuilleadh faisnéise

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi mhaoin loingseoireachta go hÉirinn ó lasmuigh den AE ar shuíomh Gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim.

Is féidir leat cuairt a thabhairt freisin ar shuíomh Gréasáin An Post chun faisnéis a fháil faoi chustaim.

Oifig Faisneise Custaim

Teach Nua an Chustaim
Bóthar an Phromanáid
Ireland

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 5 Eanáir 2024