Cúram sláinte in Éirinn

Réamhrá

Cúram sláinte phoiblí do dhaoine a thagann go hÉirinn

Más saoránach de cheann de bhallstáit an LEE tú nó den Eilvéis, nó má tá gnáthchónaí ort in Éirinn, tá tú i dteideal an leibhéil chéanna cúram sláinte atá ar fáil do shaoránaigh Éireannacha. Ag brath ar d'ioncam, d'fhéadfadh sé go mbeadh tú i dteideal cárta leighis a chuireann an réimse iomlán seirbhísí leighis ar fáil duit saor in aisce.

Más saoránach neamh-LEE tú beidh tú ina theideal cuid de na seirbhísí a fháil in aisce agus beidh ort íoc as an gcuid eile.

Má tá tú ag teacht chun cónaí, oibriú, staidéir nó ar phinsean go hÉirinn is féidir tuilleadh eolais a fháil maidir le bheith i dteideal seirbhísí leighis phoiblí anseo. Más ar saoire atá tú in Éirinn nó ar chuairt ghairid (mar shampla, ar ghnó) is féidir tuilleadh eolais a fháil ar sheirbhísí leighis do chuairteoirí anseo.

Cúram sláinte phríobháideach do dhaoine a thagann go hÉirinn

Sa bhreis ar an gcóras sláinte phoiblí is féidir le daoine in Éirinn teacht ar réimse leathan seirbhísí leighis phríobháideacha. Má roghnaíonn tú cúram sláinte phríobháideach beidh ort íoc as an gcúram ina iomlán.

Tá líon chomhlacht a chuireann árachas sláinte phríobháideach ar fáil in Éirinn - VHI, Laya Healthcare, Irish Life Health agus HSF Health Plan (níl aon chumhdach costais ospidéil d'othair chónaitheach). Más saoránach den LEE nó den Eilvéis thú nó má tá gnáthchónaí ort in Éirinn tá tú i dteideal na sochar céanna ó cheachtar den dá chomhlacht árachais sláinte phríobháideach seo agus a fhaigheann saoránach ar bith Éireannach eile.

faoiseamh cánach ag an ngnáthráta (20%) ar fáil ar an táille a íocann tú ar árachas sláinte príobháideach, suas go €1,000 do dhaoine fásta agus €500 do leanaí. Cuireann an comhlacht árachais an faoiseamh cánach ar fáil iad féin.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 3 Meitheamh 2022