Cánacha Caipitil

  • Má fhaigheann tú bronntanas, b'fhéidir go mbeidh Cáin Bhronntanais le n-íoc agat air. Má fhaigheann tú oidhreacht tar éis báis, b'fhéidir go mbeidh Cáin Oidhreachta le gearradh air. Is cineálacha Cánach Fháltais Caipitiúil iad an dá cháin seo.

  • Gearrtar Cáin Ghnóthachan Caipitiúil ar ghnóthachan caipitiúil nó brabús a dhéantar ó dhiúscairt sócmhainne. Tá sócmhainní áirithe díolmhaithe ó Cháin Ghnóthachan Caipitiúil. Fáil amach an bhfuil tú faoi dhliteanas ag Cáin Ghnóthachan Caipitiúil.

  • Cur síos gairid ar an tionchar a bhíonn ag scaradh/colscaradh ar chánacha Caipitiúla - cáin ar ghnóthacháin caipitiúla, cáin ar fháltais caipitiúla agus stampdhleacht.