Dócmhainneacht phearsanta

  • Chuir an tAcht um Dhocmhainneacht Phearsanta córas nua i bhfeidhm chun déileáil le dócmhainneacht phearsanta.
  • Is féidir le daoine ag a bhfuil ísealioncaim nach bhfuil in ann íoc as a bhfiachas iarratas a dhéanamh ar Fhógra um Fhaoiseamh Fiachais.

  • Is féidir le daoine nach féidir leo a bhfiacha neamhurraithe iarratas a dhéanamh ar Shocrú Réitigh Fiachais.

  • Is féidir le daoine ag a bhfuil fiachas faoi urrús, agus nach bhfuil in ann íoc as a bhfiachas, iarratas a dhéanamh ar Shocrú um Dhócmhainneacht Phearsanta.

  • Cur síos ar conas a oibríonn féimheacht in Éirinn. Tá athruithe tagtha ar na rialacha maidir le féimheacht.