Fíneálacha uasta ar ciontú achomair

Eolas

Aicmí fíneála

Ciontú achomair is ea ciontú nach féidir ach le breitheamh déileáil leis a shuíonn gan ghiúiré, is é sin, sa Chúirt Dúiche. Faoin Acht Fíneálacha, 2010, ó Eanáir 2011, is ann do 5 chatagóir nó aicme d’fhíneáil uasta a bhaineann le ciontuithe achomair. Má tá duine faoi dhliteanas ar ciontú achomair fíneáil d’aicme áirithe a íoc, tugtar thíos an fhíneáil uasta. Mar shampla, is é €4,000 an fhíneáil uasta d'aicme B.

Aicmí fíneála
Aicme fíneála A B C D E
Fíneáil Uasta €5,000 €4,000 €2,500 €1,000 €500

Fíneálacha uasta arna n-achtú roimh 2011

Má achtaíodh nó má shocraíodh an fhíneáil uasta ar ciontú achomair le haghaidh cion áirithe roimh Eanáir 2011, rangaítear anois í faoi cheann de na haicmí fíneála. Braitheann an t-aicme fíneála lena mbaineann sí ar cathain a socraíodh an fhíneáil ar an méid ar ar socraíodh an fhíneáil uasta dó. Mar shampla, má shocraigh an reachtaíocht (acht nó ionstraim reachtúil) an fhíneáil uasta ar ciontú achomair le haghaidh cion áirithe ag €500 i 1992, baineann fíneáil aicme D anois. Féach an tábla thíos.

Fíneálacha uasta arna n-achtú roimh 2011
Aicme fíneála A B C D E
Tréimhse ionsuite Fíneáil (€) Fíneáil (€) Fíneáil (€) Fíneáil (€) Fíneáil (€)
1997 - 2010 4,001 - 5,000 2,501 - 4,000 1,001 - 2,500 501 – 1,000 1 - 500
1990 - 1996 2,770 - 5,000 1,732 - 2,769 693 - 1,731 347 - 692 1 - 346
1980 - 1989 2,329 - 5,000 1,456 - 2,328 583 - 1,455 292 - 582 1 - 291
1975 - 1979 971 - 5,000 607 - 970 243 - 606 122 - 242 1 - 121
1965 - 1974 492 - 5,000 308 - 491 124 - 307 62 - 123 1 - 61
1945 - 1964 235 - 5,000 148 - 234 60 - 147 30 - 59 1 - 29
1915 - 1944 128 - 5,000 80 - 127 33 – 79 17 - 32 1 - 16
Up to 1914 101 - 5,000 51 - 100 26 - 50 7 - 25 1 - 6

Ciontuithe indíotáilte a thriailtear go hachomair

Ciallaíonn cion indíotáilte cion nach mór nó a fhéadtar a thriail os comhair breithimh agus giúiré, is é sin, sa Chúirt Chuarda nó sa Phríomh-Chúirt Choiriúil. Sa chás go dtriailtear cion indíotáilte go hachomair, is é fíneáil aicme A an fhíneáil uasta lena mbaineann.

Fíneálacha uasta má chiontaítear thú ar díotáil

Má socraíodh an fhíneáil uasta le haghaidh ciontú ar díotáil le haghaidh cion áirithe i 1997 nó tráth dá éis sin, is í sin an fhíneáil uasta don chion sin go fóill.

Má socraíodh an fhíneáil uasta roimhe sin, méadaítear an luach ar ar socraíodh í faoin iolraitheoir cuí, amhail a thugtar sa tábla thíos, d’fhonn luach reath na fíneála uasta a dheimhniú. Mar shampla, más ionann agus €5,000 a socraíodh an fhíneáil uasta i 1984, iolraítear faoi 2 é seo le luach reatha €10,000 na fíneála a fháil.

Fíneálacha uasta má chiontaítear thú ar díotáil
Tréimhse ionsuite Iolraitheoir
1990 - 1996 1.75
1980 - 1989 2
1975 - 1979 5
1965 - 1974 10
1945 - 1964 21
1915 - 1944 39
Go dtí 1914 50
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 8 Lúnasa 2016