Cionta Choiriúil

 • Déantar imscrúdú ar chion coiriúil agus déantar é a ionchúiseamh bunaithe ar an gcineál coire atá i gceist. Chun na críche seo, féadtar cionta coiriúla a aicmiú i slite difriúla.

 • Tá an chuid is mó den dlí a bhaineann le cionta oird phoiblí leagtha amach san Acht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí), 1994. Faigh amach níos mó faoi na cineálacha difriúla cionta.

 • Pléann an cháipéis seo an dlí maidir le alcól a dhíol in áitribh chéadúnaithe agus siopaí eischeadúnais, ól in áiteanna poiblí agus tiomáint faoi thionchar alcóil.

 • Faigh amach faoi do chearta nuair a cheannaíonn tú dearbhán bronntanais.

 • Leagann an tAcht um Thoirmeasc ar Ghríosú chun Fuatha 1989 amach an dlí maidir le fuathchaint in Éirinn.

 • Ní ceadmhach ach na tinte ealaíne is lú baolaí a dhíol leis an bpobal. Tá cumhachtaí ag an nGarda Síochána anois daoine a ghabháil má tá tinte ealaíne ina seilbh acu gan cheadúnas. Tuilleadh eolais anseo.

 • Description here.

 • In Éirinn is é an tAcht um Mí-Úsáid Drugaí 1977 arna leasú ag reachtaíocht eile an phríomhreachtaíocht a chlúdaíonn cionta drugaí agus na pionóis faoi seach.

 • Tá eolas anseo maidir leis na pionóis a ghearrtar má fhaightear ciontach tú i gCoir Tiomána.
  This document is in: Cionta tiomána