Cionta tiomána

  • Tá eolas anseo maidir leis na pionóis a ghearrtar má fhaightear ciontach tú i gCoir Tiomána.

  • Tugadh pointí pionóis i gcomhair cionta tiomána isteach in 2001. Conas a oibríonn córas na bpointí pionóis? Cad iad na cionta a dtéann pointí pionóis leo, agus cé chomh fada a fhanann pointí ar do cheadúnas? Faigh amach anseo.

  • Information about the different types of disqualification orders and how to apply for the restoration of your licence.

  • Tá cur seo sa cháipéis seo ar a tharlaíonn nuair a dhéantar tuairisc go bhfuil gluaisteán goidte.

  • Cion an-tromchúiseach is ea an tiomáint ar meisce. Faigh amach faoin dlí maidir le tiomáint ar meisce, lena n-áirítear an tástáil randamach anála, cumhachtaí an Gharda Síochána agus nósanna imeachta má ghabhtar tú.