Seomra Cúirte

  • Réamhrá is ea é an doiciméad seo don mír a leagann amach na feidhmeanna agus na dualgais éagsúla atá ag daoine i gcuirt dlí.

  • Cuireann an doiciméad seo síos ar ról agus feidhm giúiré i gcúirt dlí in Éirinn.

  • Cad is seirbhís ghiúiréann? Faigh eolas ar conas a roghnaítear baill ghiúiré in Éirinn, conas a dhéantar teagmháil leo agus ar do chearta fostaíochta.

  • Pléann an doiciméad seo ról agus feidhm abhcóide i gcúirt dlí.

  • Pléann an doiciméad seo ról agus feidhm aturnaetha i gcúirt dlí.

  • Cuireann an doiciméad seo síos ar ról agus feidhm breithimh i gcúirt dlí in Éirinn.