Dabhcha séarachais agus córais chóireála fuíolluisce tí eile

Réamhrá

Déanann córais chóireála fuíolluisce tí, cosúil le dabhcha séarachais, fuíolluisce a bhailiú, a chóireáil agus a dhoirteadh as teaghlaigh nach bhfuil ceangailte le córais séaraigh phoiblí.

Caithfear na córais seo a chlárú agus is féidir iniúchadh a dhéanamh orthu chun cosc a chur ar aon bhaol don phobal agus don chomhshaol.

An gá dom mo dhabhach shéarachais a chlárú?

Caithfear gach córas cóireála fuíolluisce tí dabhcha séarachais san áireamh, a chlárú le d’údarás áitiúil. Gearrtar táille €50 ar do chóras cóireála fuíolluisce a chlárú.

Is féidir leat clárú agus íoc ar líne ag protectourwater.ie.

Mura gcláraíonn tú do chóras agus má chiontaítear thú, is féidir fíneáil a mhéid le €5,000 a ghearradh ort.

Más mian leat deontas a fháil chun do chóras cóireála a dheisiú nó a athsholáthar amach anseo, caithfear do chóras cóireála a chlárú laistigh d’amfhráma áirithe. Ní gá córais athsholáthair a athchlárú.

An ndéanfar mo chóras cóireála a iniúchadh?

Is féidir leis an údarás áitiúil do chóras cóireála fuíolluisce a iniúchadh. Scríobhfaidh d’údarás áitiúil chugat agus cuirfidh siad ar an eolas thú go mbeidh do chóras á iniúchadh acu. Tabharfaidh siad fógra ar a laghad 10 lá oibre duit roimh an iniúchadh.

Má táthar chun do chóras a iniúchadh, ba cheart duit:

  • Do dheimhniú clárúcháin córais fuíolluisce a bheith agat
  • Fios a bheith agat cá bhfuil do chóras cóireála fuíolluisce
  • Aon páipéarachas faoi shuiteáil nó cothabháil do chórais a bheith agat

Ceapann an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (an GCC) cigirí agus caithfidh siad a n-aitheantas a thaispeáint duit má iarrann tú go ndéanann siad é sin.

Má tá do chóras cóireála ag oibriú i gceart, gheobhaidh tú deimhniú a dheimhníonn é seo. Má aimsíonn an cigire fadhbanna ar do chóras, gheobhaidh tú fógra comhairleach laistigh de 21 lá i ndiaidh an iniúchta. Tabharfar cuntas san fhógra seo ar na fadhbanna atá ar do chóras agus tabharfaidh sé méid áirithe ama chun iad a dheisiú. B’fhéidir go mbeidh tú in ann deontas a fháil chun do chóras a dheisiú nó a uasghrádú (féach thíos).

Aimsigh níos mó eolais faoi do dhabhach shéarachais a chothabháil agus iniúchtaí ar dhabhcha séarachais.

An féidir liom deontas a fháil chun mo chóras cóireála fuíolluisce a dheisiú nó a athsholáthar?

Tá deontais ar fáil chun do chóras cóireála fuíolluisce a dheisiú, a uasghrádú nó a athsholáthar. Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chistiú le haghaidh 85% den chostas a bhíonn ar dheisiúcháin ar do chóras nó ar chóras nua, a mhéid le €12,000.

An 1 Eanáir 2024, nuashonraíodh an deontas um umar seipteach. Mhéadaigh an deontas ó €5,000 go €12,000 agus athraíodh na critéir cháilíochta le go bhféadfadh daoine an deontas a fháil fiú murar chláraigh siad a n-umar múnlaigh faoin 1 Feabhra 2013.

Cineálacha éagsúla deontas

Tá 3 scéim deontais cóireála fuíolluisce éagsúla ann. Tá deontas (pdf) amháin ar fáil do dhaoine chun a gcóras a uasghrádú nó a dheisiú i ndiaidh cigireachta. Níl an dá dheontas eile ar fáil ach má chónaíonn tú i gceantar ar leith, agus tugann d’údarás áitiúil le fios duit go bhfuil tú incháilithe iarratas a dhéanamh.

Aimsigh níos mó eolais faoi na critéir do gach ceann de na scéimeanna ar gov.ie.

Ní féidir leat deontas a fháil chun gnáthchothabháil, seirbhísiú a dhéanamh ar chóras cóireála nó an sloda a bhaint de chóras cóireála.

Conas iarratas a dhéanamh ar dheontas um umar seipteach

Tá foirmeacha iarratais do gach scéim ar fáil ar gov.ie. Chun teacht ar eolas breise ar na scéimeanna seo, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an rannóg uisce tuaithe de d’údaráis áitiúil.

Tuilleadh eolais faoi chórais cóireála fuíolluisce

D’fhoilsigh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil sraith Ceisteanna Coitianta.

Tá sraith mhionsonraithe Ceisteanna Coitianta ann freisin on protectourwater.ie.

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le d’údarás áitiúil nó an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil chun teacht ar eolas breise.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 6 Samhain 2023