Cóireálacha torthúlachta agus atáirgeadh daonna cuidithe in Éirinn

Réamhrá

Is féidir le bheith ag iompar clainne a bheith ina dhúshlán do roinnt daoine. Tá roinnt rudaí ann a d’fhéadfadh fadhbanna torthúlachta a chruthú. Is féidir cuid de na fadhbanna seo a chóireáil. I 20% de na cásanna neamhthorthúlachta, ní aimsítear aon chúis riamh. Féach ar do dhochtúir teaghlaigh má tá imní ort faoi do thorthúlacht. Féadfaidh siad comhairle a thairiscint, scrúdú a dhéanamh ort agus tástálacha torthúlachta speisialaithe a shocrú.

Tá cóireálacha torthúlachta ar fáil chun cabhrú leat a bheith i do thuismitheoir. Braitheann an rogha is fearr duit ar cad is cúis le d'fhadhb torthúlachta. Mar shampla, is féidir cógais a úsáid má tá cabhair uait chun ovulation a dhéanamh. D’fhéadfadh go mbeadh gá le máinliacht chun feadáin fallopian a dhíbhloic nó chun endometriosis a chóireáil. D’fhéadfadh go mbeadh speirm deontóra nó uibheacha riachtanach mura bhfuil tú ag táirgeadh uibheacha nó speirm de do chuid féin.

Cóireálacha torthúlachta

Is iad na cóireálacha torthúlachta is coitianta atá ar fáil faoi láthair ná:

Ionduchtú ubhsceite (OII)

Úsáidtear cógais chun forbairt follicles aibí amháin nó níos mó a spreagadh in ubhagán mná. Cuidíonn tástálacha le fáil amach nuair a bhíonn an bhean is torthúla.

Inseamhnú ionútarach (IUI)

Bailítear speirm sláintiúil agus cuirtear isteach go díreach isteach i útaras na mná nuair a bhíonn sí ag ubhsceith.

Toirchiú in vitro

Tógtar uibheacha mná óna ubhagán agus toirchítear iad le speirm i saotharlann, áit a bhforbraíonn siad ina suthanna. Aistrítear na suthanna ar ais go dtí an uterus cúpla lá ina dhiaidh sin.

IVF le instealladh speirme inchíteaplasmach (ICSI)

Instealladh speirm díreach isteach in ubh chun cabhrú le frithghiniúint. Aistrítear na suthanna ansin ar ais go dtí an bhroinn.

Atáirgeadh daonna le cúnamh deontóra

Má tá fadhb neamhthorthúlachta agat féin nó ag do pháirtí, b'fhéidir go mbeidh tú in ann uibheacha nó speirm a fháil ó dheontóir chun cabhrú leat giniúint a dhéanamh.

I ndlí na hÉireann, is éard atá i gceist le hAtáirgeadh Daonna le Cuidiú Deontóra (DAHR) ná aon nós imeachta a bhfuil sé mar aidhm leis an nós imeachta chun suth a ionchlannú i útaras mná agus ceann amháin nó an dá gaiméit (an speirm nó an ubh) curtha ar fáil ag deontóir.

Níl sé ar intinn ag an deontóir (nó na deontóirí) a bheith ina thuismitheoirí dleathacha d’aon leanaí a rugadh mar thoradh ar an gcóireáil.

D’fhéadfaí speirm deontóra a úsáid:

 • Mura fear é do pháirtí
 • Mura bhfuil ach fíorbheagán speirm, speirm neamhghnácha nó speirm ar bith ag do pháirtí
 • Má tá ionfhabhtú tromchúiseach ag do pháirtí, nó má tá riosca ard ann go dtarlóidh galar nó riocht a fuarthas le hoidhreacht air.

D’fhéadfaí uibheacha deontóra a úsáid:

 • Má tá an bhean neamhthorthúil mar thoradh ar chóireáil le haghaidh riocht sláinte eile, mar shampla, tar éis ceimiteiripe le haghaidh ailse
 • Má stopann an bhean ag táirgeadh uibheacha mar gheall ar shos míostraithe luath
 • Má tá riosca ard ann go dtarlóidh galar nó riocht a fuarthas le hoidhreacht
 • Níor éirigh le IVF

Costais atáirgeadh daonna cuidithe (AHR)

Ní sholáthraíonn FSS seirbhísí atáirgeadh daonna cuidithe (IVF san áireamh) faoi láthair. D’fhéadfadh do dhochtúir teaghlaigh tú a atreorú chuig speisialtóir nó clinic príobháideach, nó b’fhéidir go mbeifeá in ann teagmháil dhíreach a dhéanamh le clinic le haghaidh coinne.

D’fhéadfá a bheith in ann faoiseamh cánach a éileamh ar na costais a bhaineann le cóireáil IVF mar chuid den scéim faoisimh chánach do chostais leighis. Tá drugaí a úsáidtear mar chuid de chóireáil torthúlachta clúdaithe faoin Scéim Íocaíochta Drugaí.

Athruithe ar sheirbhísí AHR ó Mheán Fómhair 2023

Ó Mheán Fómhair 2023, féadfaidh tú timthriall iomlán amháin de chóireáil IVF, ICSI, nó IUI a fháil ó chlinic príobháideach de do rogha féin arna cheadú ag FSS.

Ní mór do dhochtúir teaghlaigh thú a atreorú chuig Mol Réigiúnach Torthúlachta (ní féidir leat tú féin a atreorú). Ní mór duit foirm fhéindearbhaithe a chomhlánú, a dhéanfar a mheasúnú ansin.

Caithfidh lánúineacha a fhaigheann cóireáil AHR maoinithe go poiblí a bheith i gcaidreamh ar feadh bliana ar a laghad.

Critéir incháilitheachta

Chun cáiliú don chóireáil seo, ní mór:

 • Don mháthair atá beartaithe a bheith níos lú ná 41 bliain ag an am atreoraithe
 • Go mbeadh BMI (innéacs mais coirp) idir 18.5 agus 30 ag an máthair atá beartaithe.

Ní mór d’othair fireann a bheith níos lú ná 60 bliain.

 • Ní mór duit féin agus do pháirtí bheith i do ghnáthchónaí in Éirinn freisin
 • Níl aon leanaí beo agat féin agus ag do pháirtí ón gcaidreamh atá agat faoi láthair (agus níl leanbh beo ag duine amháin agaibh ar a laghad ó chaidreamh ar bith)
 • Bhí uasmhéid de thimthriall IVF amháin roimhe seo agat féin agus ag do pháirtí, áit ar úsáideadh gach suthanna a cruthaíodh mar chuid den timthriall sin
 • Ní raibh steiriliú deonach agat féin ná ag do pháirtí

Léigh tuilleadh faoi na cóireálacha nua AHR atá maoinithe go poiblí ar Gov.ie.

An tAcht um Leanaí agus Caidrimh Teaghlaigh 2015

Tá forálacha san Acht um Leanaí agus Cóngais Teaghlaigh 2015 ar go leor gnéithe de dhlí an teaghlaigh in Éirinn amhail uchtáil, caomhnóireacht agus coimeád. Tá se dírithe go príomha, áfach, ar an gcreat dlíthiúil d’atáirgeadh daonna le cúnamh deontóra in Éirinn.

Ar dtús, bhí sé i gceist ag an Acht um Leanaí agus Cóngais Teaghlaigh 2015 déileáil le socruithe maidir le mathairionadaíocht. Cinneadh sa deireadh, áfach, go ndéileálfaí leis na saincheisteanna seo i bpíosa reachtaíochta ar leithligh. Níor ritheadh an reachtaíocht sin, an Bille um Atáirgeadh Daonna Cuidithe, fós agus níl aon amlíne ann lena achtú.

Mar thoradh air sin, ní bhaineann an tAcht um Leanaí agus Caidrimh Teaghlaigh 2015 ach le lánúineacha ina bhfuil páirtí baineann le bheith ina máthair bhreithe, is é sin, lánúineacha heitrighnéasacha agus leispiacha.

Cuideanna 2 agus 3 den Acht um Leanaí agus Cóngais Teaghlaigh 2015

Tugann na forálacha atá leagtha amach i gCodanna 2 agus 3 den Acht um Leanaí agus Cóngais Teaghlaigh 2015 creat dlíthiúil don phróiseas atáirgthe daonna le cúnamh deontóra lena n-áirítear breitheanna leanaí a bheirtear sa Stát a chlárú mar thoradh ar atáirgeadh daonna cuidithe le huibheacha nó speirm nó suthanna deonaithe.. Tháinig na forálacha seo i bhfeidhm an 4 Bealtaine 2020.

Ón 4 Bealtaine 2020, is féidir le máthair bhreithe agus tuismitheoir beartaithe (céile na máthar, páirtí sibhialta nó comhchónaitheoir) linbh deontóra (a rugadh mar thoradh ar nós imeachta atáirgeadh daonna deontóra) clárú anois leis an gCláraitheoir Breitheanna, Básanna agus Póstaí, mar thuismitheoirí.

Déanann na rialacháin foráil do dhá chás éagsúla ag brath ar an dáta giniúna (an dáta a dhéantar nós imeachta DAHR), ní an dáta a rugadh an leanbh..

Do leanbh a gineadh tar éis an 4 Bealtaine 2020

Caithfidh gur tugadh faoin nós imeachta DAHR i saoráid DAHR in Éirinn ag baint úsáide as deontóir speirm inrianaithe. Is féidir an dá thuismitheoir a chlárú mar thuismitheoirí leis an gCláraitheoir Breitheanna, Básanna agus Póstaí mar is gnách. Beidh ar an gclinic teastas a sholáthar a dhearbhaíonn sonraí an nós imeachta.

Do leanbh a gineadh roimh 4 Bealtaine 2020

Caithfidh gur tugadh faoin nós imeachta DAHR i saoráid DAHR in Éirinn nó thar lear ag baint úsáide as deontóir speirm gan ainm nó inrianaithe. Sa chás seo, ní chlárófar ach an mháthair bhreithe mar thuismitheoir. Teastaíonn Dearbhú Tuismitheora ón gCúirt Dúiche chun a chumasú don tuismitheoir beartaithe (an duine a bheartaíonn a bheith ina thuismitheoir eile) a bheith cláraithe ar theastas breithe an linbh ag an athchlárú. Is féidir le duine iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt Chuarda chun Dearbhú Tuismitheora a fháil sa chás nach bhfuil tuismitheoirí i gcaidreamh a thuilleadh.

Clárú na breithe

Tar éis bhreith aon linbh, bunaítear an fógra breithe ar an gcóras clárúcháin. I gcás breithe DAHR, beidh ar an tuismitheoir(í) dearbhú reachtúil a shíniú lena dheimhniú gur thoiligh siad le bheith ina thuismitheoir(í) don leanbh, agus nach bhfuil aon duine eile ina thuismitheoir don leanbh. Tá difríocht idir córas clárúcháin breitheanna an DAHR agus an próiseas cláraithe breitheanna ar 2 bhealach eile:

 • Déanfar nóta sa chóras clárúcháin breithe (nach mbeidh le feiceáil ar an teastas breithe) a thabharfadh le fios gur leanbh de chuid DAHR an leanbh. Chomh luath agus a bhíonn an leanbh os cionn 18, agus n-iarrann sé/sí cóip dá dteastas breithe, caithfidh an tseirbhís clárúcháin a chur in iúl dóibh go bhfuil faisnéis ar fáil dóibh maidir leis an deontóir.
 • Ceadóidh an córas lánúin baineann den ghnéas céanna a chlárú mar thuismitheoirí an linbh.

Tá an creat dlíthiúil le haghaidh atáirgeadh daonna a fhaigheann cúnamh deontóra casta. Is é an tAcht um Leanaí agus Caidrimh Teaghlaigh 2015 an chéad reachtaíocht Éireannach chun déileáil le saincheist an atáirgeadh daonna le cúnamh deontóra. Tugann sé soiléiriú áirithe ar chearta agus ar fhreagrachtaí na dtuismitheoirí atá beartaithe, na leanaí deontóra, na ndeontóirí agus na ndaoine a bhfuil baint acu le seirbhísí torthúlachta a sholáthar.

Tuilleadh faisnéise

Tá faisnéis ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ar chineálacha fadhbanna torthúlachta agus cad ba cheart duit a dhéanamh má tá imní ort.

Soláthraíonn an Grúpa Náisiúnta um Eolas agus Tacaíocht Neamhthorthúlachta (NISIG) faisnéis agus tacaíocht d’aon duine a bhfuil fadhbanna torthúlachta aige/aici. Feidhmíonn sé líne chabhrach 24 uair an chloig agus reáchtálann sé cruinnithe grúpa tacaíochta do chomhaltaí agus do dhaoine nach baill iad.

D’fhoilsigh LGBT Ireland agus FLAC Ceisteanna Coitianta mionsonraithe ar chearta teaghlaigh do thuismitheoirí LGBTI+ agus dóibh siúd atá ag pleanáil tuismíocht (pdf) maidir leis an Acht um Leanaí agus Caidrimh Teaghlaigh 2015.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 17 Deireadh Fómhair 2023