Seirbhísí Atáirgeadh Daonna Chuidithe FSS

Réamhrá

Is féidir le toircheas a bheith ina dhúshlán do roinnt daoine. Is féidir leat ár leathanach forbhreathnú a léamh faoi chóireálacha torthúlachta agus atáirgeadh daonna cuidithe in Éirinn.

Ón 25 Meán Fómhair 2023 i leith, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar atáirgeadh daonna saor in aisce (IVF san áireamh) ó FSS ag clinic torthúlachta príobháideach de do rogha féin atá ceadaithe ag FSS. Ní dhéantar tástáil acmhainne ar chóireáil torthúlachta saor in aisce tríd an FSS.

Mura bhfuil tú incháilithe don tseirbhís seo, féadfaidh do dhochtúir ginearálta (DG) tú a atreorú chuig speisialtóir nó clinic príobháideach, nó d’fhéadfadh go mbeifeá in ann teagmháil dhíreach a dhéanamh le clinic le haghaidh coinne.

Cad iad na cóireálacha atáirgeadh cuidithe atá ar fáil ó FSS?

I measc na gcóireálacha saor in aisce atá ar fáil ó FSS tá:

 • Inseamhnú ionútarach (IUI)
 • Toirchiú in vitro (IVF)
 • Instealladh speirme intracytoplasmic (ICSI)

Is féidir leat faisnéis níos mionsonraithe a fháil i Leabhrán Faisnéise Sheirbhísí Atáirgeadh Daonna Cuidithe FSS.

Ag cur isteach ar sheirbhís Atáirgeadh Daonna Cuidithe FSS

Céim 1: Atreorú chuig Mol Torthúlachta Réigiúnach

Má tá deacrachtaí torthúlachta agat, beidh ort critéir áirithe a chomhlíonadh chun atreorú a fháil ó do DG nó comhairleoir chuig Mol Torthúlachta Réigiúnach. Ní féidir leat tú féin a atreorú.

Tá Moil Réigiúnacha Torthúlachta bunaithe i líonraí áirithe ospidéal máithreachais poiblí ar fud na tíre (suíomhanna Mol Torthúlachta Réigiúnacha). Soláthraíonn Moil Torthúlachta Réigiúnacha tástálacha agus cóireálacha d’fhir agus do mhná araon (féach thíos).

Chun atreorú a fháil ó do DG nó ó do chomhairleoir chuig Mol Torthúlachta Réigiúnach, ní mór duit:

 • Fadhbanna a bheith agat agus tú ag iarraidh a fháil ag iompar clainne nó fadhb sláinte a chuireann isteach ar thorthúlacht
 • Bí faoi 43 bliana d’aois más bean thú nó faoi 60 bliain d’aois más fear tú
 • Bíodh BMI (innéacs mais coirp) de 18.5 go 35 agat más bean thú

Léigh leabhrán faisnéise FSS ar Mhoil Réigiúnacha Torthúlachta (pdf).

Ceistneoirí don Mhol Réigiúnach Torthúlachta

Nuair a fhaigheann an Mol Réigiúnach Torthúlachta d'atreorú, seolfaidh an fhoireann torthúlachta ceistneoir fireann agus baineann chugat le comhlánú agus le cur ar ais. Is féidir liosta feithimh a bheith ann do choinne i Mol Torthúlachta Réigiúnach.

Is féidir leat samplaí den cheistneoir a fháil ar laithreán gréasáin FSS.

Céim 2: Tástálacha ag an Mol Torthúlachta Réigiúnach

Má rinne tú tagairt don Mhol Réigiúnach Torthúlachta, cuirfidh siad tástálacha agus cóireálacha sonracha ar fáil duit araon, lena n-áirítear:

 • Tástálacha fola ábhartha
 • Scananna speisialaithe agus X-ghathanna
 • Anailís seamhan
 • Máinliacht a bhaineann le torthúlacht

Tabharfar coinne duit freisin chun an comhairleoir a fheiceáil. Má tá iarratas á dhéanamh agat mar lánúin, caithfidh an bheirt agaibh freastal ar an choinne seo.

Ní gá duit íoc as na tástálacha seo má atreoraítear tú chuig an Mol Torthúlachta Réigiúnach, ach d’fhéadfadh go mbeadh ort íoc as aon leigheas a ordaítear duit, as cuairteanna agus as tástálacha le do DG.

Faigh amach cad ba cheart a bheith ag súil leis ag Mol Torthúlachta Réigiúnach.

Céim 3: Ceapachán le comhairleoir

Déanfaidh an comhairleoir míochaine atáirgthe ag an Mol Torthúlachta Réigiúnach athbhreithniú ar thorthaí do thástálacha leighis, do stair leighis go léir agus pléifidh sé do roghanna cóireála.

Ag brath ar thorthaí do thástálacha, féadfaidh do chomhairleoir a mholadh:

 • Cóireálacha le leigheas nó hormóin
 • Máinliacht (do mhná nó d'fhir)
 • Cóireáil ghiniúna chuidithe, lena n-áirítear IUI, ICSI agus IVF

Céim 4: Toiliú agus roghnú clinic AHR

Má aithnítear go bhfuil cóireáil atáirgeadh daonna cuidithe ag teastáil uait agus má chomhlíonann tú na critéir (féach thíos) maidir le cóireáil saor in aisce ó FSS, tabharfar leabhrán toilithe FSS duit do Sheirbhísí Atáirgeadh Daonna Cuidithe.

Sa lámhleabhar toilithe, is féidir leat léamh faoi na seirbhísí atá san áireamh agus cad nach bhfuil. Chun iarratas a dhéanamh ar sheirbhísí AHR ní mór duit:

 • Roghnaigh na 3 chlinic thorthúlachta príobháideacha is fearr leat ón liosta clinicí príobháideacha AHR
 • Comhlánaigh an fhoirm toilithe agus cuir ar ais chuig an Mol Torthúlachta Réigiúnach í

Céim 5: atreorú chuig clinic AHR príobháideach atá ceadaithe ag FSS

Seolfaidh an Mol Réigiúnach Torthúlachta do stair leighis agus torthaí tástála chuig an gclinic AHR príobháideach.

Déanfaidh do chlinic AHR príobháideach leigheas a fhorordú duit mar chuid de do chóireáil torthúlachta. Ní bheidh ort íoc as an gcógas seo má tá cárta leighis agat. Mura bhfuil cárta leighis agat, b’fhéidir go mbeidh tú in ann cuid de do leigheas a fháil clúdaithe ag cárta na Scéime Íocaíochta Drugaí.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi phróisis IVF, ICSI agus IUI ar ár leathanach faoi chóireálacha torthúlachta agus atáirgeadh daonna cuidithe in Éirinn.

Cé atá in ann seirbhísí AHR saor in aisce a fháil ó FSS?

Chun cáiliú le haghaidh cóireála, ní mór don mháthair atá beartaithe:

 • A bheith os cionn 18 mbliana d’aois agus faoi 41 bliain ag am an atreoraithe
 • mailBMI (innéacs mais coirp) idir 18.5 agus 30 a bheith aici

Caithfidh othair fireann a bheith os cionn 18 mbliana d’aois agus faoi 60 bliain d’aois.

Ní mór duit féin agus do pháirtí

 • a bheith i do ghnáthchónaí in Éirinn freisin
 • A bheith i gcaidreamh ar feadh bliana ar a laghad
 • A bheith curtha ar aghaidh chuig mol réigiúnach torthúlachta ó DG nó comhairleoir
 • gan leanaí beo agaibh ón gcaidreamh atá agat faoi láthair (agus níl leanbh beo ag duine amháin agaibh ar a laghad ó chaidreamh ar bith)
 • Uasmhéid de thimthriall IVF amháin ar a mhéad a bheith agat roimhe seo,
 • Aon suthanna neamhúsáidte a bheith i stóráil
 • gan steiriliú deonach a bheith agaibh

Níl IVF, ICSI agus IUI saor in aisce ar fáil:

 • Mura féidir leat do chuid uibheacha nó sperm féin a úsáid
 • Más lánúin comhghnéis tú
 • Má tá tú singil
 • Má tá níos mó ná 2 dhuine agat a bheartaíonn a bheith ina dtuismitheoirí don leanbh

Mura gcomhlíonann tú na critéir rochtana le haghaidh IVF, ICSI nó IUI saor in aisce b’fhéidir go mbeidh tú fós in ann cóireálacha torthúlachta eile a fháil ag mol réigiúnach torthúlachta FSS.

Tuilleadh faisnéise

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi chóireálacha torthúlachta agus atáirgeadh daonna cuidithe in Éirinn.

Is féidir leat faisnéis a fháil ar láithreán gréasáin FSS faoi chóireálacha torthúlachta agus úsáid a bhaint as seirbhísí torthúlachta FSS

Léigh tuilleadh faoi na cóireálacha nua AHR atá maoinithe go poiblí ar an láithreán gréasáin.

Léigh tuilleadh faoi thorthúlacht ar laithreán gréasáin FSS.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 4 Eanáir 2024