Scéimeanna do thithe atá buailte ag pirít nó mica

Cad iad mica agus pirít?

Is mianraí iad míoca agus pirít agus tagtar orthu sa talamh agus i gcarraigeacha tochailte ó chairéil agus úsáidte i mbloicíní. Rinne na mianraí seo fabhtanna i mbloicíní, agus tharla scoilteanna agus fadhbanna i bhfoirgnimh agus tithe tógtha leis na mbloicíní lochtacha de réir sin.

Thángthas ar mhíoca i gcairéil in iarthuaisceart na hÉireann go príomha agus tá cúpla réadmhaoin sa cheantar seo atá buailte leis. Rinne pirít fadhbanna chomhchosúla i bhfoirgnimh in Oirthear na hÉireann.

Tá scéimeanna i bhfeidhm chun tithe atá buailte le míoca nó pirít a chóiriú nó atógáil.

Scéim leighis Mhíoca

Soláthraíonn Scéim Deontais na mBloicíní Lochtacha tacaíocht airgeadais d’úinéirí tí atá damáiste déanta dá réadmhaoine mar gheall ar úsáid na mbloicíní le cuid mhór mhíoca agus pirít ann.

Soláthraíonn an tscéim deontas do 90% den obair suas go dtí uasmhéid de €247,500 má bhíonn ort do theach a atógáil go hiomlán. Tá an tscéim ar fáil faoi láthair i nDún na nGall agus Maigh Eo.

Déanann tú iarratas don tscéim trí Chomhairle Chontae Dhún na nGall nó Comhairle Contae Mhaigh Eo ag brath ar cén áit ina bhfuil tú i do chónaí. Tá eolas ag na húdaráis áitiúla seo ar a suíomhanna gréasáin faoi conas a n-oibríonn an tscéim agus is féidir leo comhairle a thabhairt duit faoin bpróiseas.

Fógraítear scéim fheabhsaithe ar an 30ú lá de Shamhain 2021. Teastaíonn ón tscéim seo go mbeadh reachtaíocht nua i bhfeidhm. San áireamh beidh:

  • Deontas uasmhéide do 100% den obair
  • Srian ar an scartáil agus rogha atógála de €420,000
  • Bealach difriúil an deontas a ríomh bunaithe ar chostas na troighe cearnaí d’atógáil an tí.

Leathnóidh an reachtaíocht pleanáilte an tscéim go dtí Clár agus Luimneach nuair atá sé tosaithe.

D’fhógair an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta CCanna mhionsonraithe ar an scéim leasaithe. Tugann siad níos mó eolas ar conas a féidir leat a cháiliú, an próiseas i gceist agus conas iarratas a dhéanamh.

Cad é an Scéim Fheabhsúcháin Piríte

Réitíonn an tScéim Fheabhsúcháin Piríte réadmhaoine atá buailte go mór le pirít. Bainistíonn an Bord Réitigh Piríte an tScéim agus bainistíonn siad an próiseas iarratais agus achomhairc.

Dá mbeadh do theach buailte le pirít, clúdóidh an tscéim seo 100% de na costais i gceist le hatógáil an tí.

D’fhógair an Ghníomhaireacht Tithíochta eolas mionsonraithe agus CCanna faoin tscéim agus d’fhéadfadh eolas faoi réadmhaoine a cháilíonn don tscéim agus conas iarratas a dhéanamh a fháil ann.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 7 Iúil 2022