Tástálacha radhairc agus sláinte súl

Réamhrá

B’fhéidir go mbeidh tú in ann cúram sláinte saor in aisce a fháil ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Áirítear le gairmithe sláinte súl optaiméadraithe, radharceolaithe dáiliúcháin agus oftailmeolaithe. Is féidir leat eolas breise a léamh faoi na gairmithe cúraim sláinte seo thíos.

Is féidir le foireann FSS nó cleachtóirí príobháideacha seirbhísí cúraim sláinte súl in Éirinn a sholáthar.

An gcáilím do thástáil súl saor in aisce in Éirinn?

Is féidir leat scrúdú súl agus spéaclaí nó gloiní caighdeánacha saor in aisce a theastaíonn uait gach dhá bhliain a fháil ó FSS sna cásanna seo a leanas:

  • Is Sealbhóir cárta leighis thú
  • Is cleithiúnaí le sealbhóir cárta leighis thú
  • Tá Heipitíteas C ort agus tá Cárta faoin Acht Sláinte (Leasú)

Má theastaíonn scrúdú súl saor in aisce uait níos minice ná gach dhá bhliain mar gheall ar riocht sláinte, íocfar as seo.

Teastaíonn faomhadh ó d’Oifig Sláinte Áitiúil maidir le gach scrúdú agus dáileadh.

Tá tástálacha súl cumhdaithe ag Scéim Sochair Cóireála

Mura féidir leat seirbhísí optúla saor in aisce a fháil, b’fhéidir go gcumhdóidh an Scéim Sochair Cóireála thú agus do chéile nó páirtnéir cleithiúnach i dtaobh seirbhísí áirithe saor in aisce optúla. Úsáideann an scéim do ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh (ÁSPC). Mura bhfuil dóthain ranníocaíochtaí ÁSPC íoctha agat, is b’fhéidir go mbeidh ort íoc as na seirbhísí seo.

Cúram súl saor in aisce leanaí

Tástálfar súile do linbh go luath i ndiaidh gur rugadh iad. Má rugadh do naíonán in ospidéal, tarlóidh sé sula dtugann tú do leanbh abhaile. Déanfaidh d’altra sláinte poiblí súile do linbh a thástáil i rith na measúnuithe seo ar fhorbairt an linbh agus nuair atá do leanbh rang na naíonán beag ag an mbunscoil.

Is féidir do leanbh a atreorú ó seirbhís sláinte leanaí agus scrúduithe na seirbhíse sláinte scoile. Má tá fadhbanna radhairc ar do leanbh ag an gcéim seo, is féidir iad a atreorú chuig sainchomhairleoir le haghaidh cóireála.

Má tá tú do leanbh níos óige ná 16 bliana d’aois agus má chuirtear aon chúram sláinte ar fáil dóibh ag roinn othar seachtrach in ospidéal poiblí, ní bheidh ort íoc as aon táillí ospidéil.

Is féidir leat eolas breise a léamh faoi shláinte súl agus faoin bhforbairt a thagann ar a súile.

Cé mhéid a chosnaíonn tástáil súl?

Mura bhfuil tú incháilithe tástáil súl saor in aisce a fháil, nó chun páirt a ghlacadh sa Scéim Sochair Cóireála, b’fhéidir go mbeidh ort íoc as tástáil a dhéanamh ar do shúile. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le radharceolaí príobháideach lena fhiafraí cé mhéid a chosnaíonn tástáil radhairc agus costais scrúdaithe súl.

b’fhéidir go mbeidh tú in ann faoiseamh cánach ar chostais leighis a íocadh as roinnt cóireálacha sláinte súil a éileamh. Caithfidh gairmí cúraim sláinte súil na cóireálacha optúla súl seo a ordú. Is féidir leat eolas breise a léamh faoi chánachas agus costais leighis.

Conas cúram súl nó tástáil radhairc a fháil

Má tá cárta leighis agat, ba cheart duit iarratas a dhéanamh le d’Oifig Sláinte Áitiúil ar scrúdú súl. Cuireann an Roinn Coimirce Sóisialaí (an RCS) liosta radharceolaithe atá ar fáil ar fáil faoin Scéim Sochair Cóireála.

Scagthástáil Reitine Diaibéití

Má tá diaibéiteas ort agus má tá tú 12 bhliain d’aois nó níos sine, is féidir scagthástáil saor in aisce rialta a dhéanamh ort i dtaobh reitineapaite dhiaibéitis ón gClár Náisiúnta Scagthástála Reitine Diaibéití. Castacht a chruthaíonn diaibéiteas í reitineapaite dhiaibéitis ar féidir léi díobháil a dhéanamh do radharc na súl.

Míniú ar ghairmithe sláinte súl

Scrúdaíonn Optaiméadraí do shúile le tástáil a dhéanamh ar fhadhbanna radhairc. Úsáideann siad ionstraimí le scrúdú a dhéanamh ar shláinte súl agus le do ghéire amhairc, doimhneacht agus an bhraistint a dhéanann tú ar dhathanna agus do chumas do shúile a dhíriú agus a chomhordú. Is féidir le hoptaiméadraithe spéaclaí agus lionsaí tadhaill a ordú freisin.

Ní féidir le Radharceolaí Dáiliúcháin spéaclaí oidis nó lionsaí tadhaill a ordú duit ach is féidir leat comhairle a chur ort faoi fhrámaí spéaclaí, lionsaí agus lionsaí tadhaill tar éis d’oideas agus do stíl mhaireachtála a chur san áireamh.

Dochtúir é Oftailmeolaí ar féidir leo tabhairt faoi mháinliacht súile, galair agus gortuithe súile a dhiagnóisiú agus a chóireáil. Is féidir le hoftailmeolaithe súile a scrúdú agus spéaclaí agus lionsaí tadhaill a ordú freisin.

Gearán a dhéanamh faoi ghairmí cúraim súl

Más mian leat gearán a dhéanamh faoi chleachtóir, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an gcomhlacht rialála a bhfuil siad cláraithe leo. Caithfidh optaiméadraithe agus radharceolaithe dáiliúcháin cleachtaidh a bheith cláraithe leis an mBord Clárúcháin Súil-Liachta ag CORU, leis an rialálaí gairmithe sláinte agus cúraim shóisialta. Caithfidh oftailmeolaithe a bheith cláraithe le Comhairle na nDochtúirí Leighis.

Eagraíochtaí sláinte súl

Comharile na nDochtúirí Leighis

Teach Kingram
Plás Kingram
Bhaile Átha Cliath
D02 XY88

Teil: +353 (0)1 498 3100
Láithreán Gréasáin: http://www.medicalcouncil.ie
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 18 Samhain 2022