Seirbhísí Sláinte Leanaí

Forbhreathnú ar sheirbhísí sláinte agus leighis do leanaí in Éirinn

Má tá do leanbh faoi 18, is féidir leo roinnt seirbhísí sláinte a fháil saor in aisce, fiú mura bhfuil cárta leighis agat.

Beidh do leanbh in ann na seirbhísí leighis seo a fháil go dtí go mbeidh siad 16 bliana d’aois, agus roinnt seirbhísí a fháil go dtí go mbeidh siad 18 mbliana d’aois.

Is gnách go mbíonn na seirbhísí sláinte saor in aisce do leanaí ar fáil mar chuid de:

  • Seirbhísí máithreachais agus leasa naíonán
  • Seirbhísí sláinte do leanaí réamhscoile
  • Seirbhísí sláinte scoile
  • Seirbhísí vacsaínithe agus imdhíonta

Má tá do leanbh 16 bliana d’aois nó níos sine, féadfaidh siad toiliú a thabhairt do gnáthaimh máinliachta, leighis nó fiaclóireachta gan toiliú tuismitheora nó caomhnóra. Léigh faoi thoiliú le cóireáil leighis do leanaí.

Seirbhísí sláinte saor in aisce nó lascainithe do leanaí

Cárta cuairte LG do leanaí

Má tá do leanbh faoi 6 bliana d’aois, tá a gcuairteanna chuig an LG saor in aisce in Éirinn leis an gcárta cuairte LG do leanaí faoi 6 bliana d’aois.

Má tá do leanbh os cionn 6 bliana d’aois, déantar tástáil acmhainne don chárta cuairte an LG.

An féidir le mo leanbh cárta leighis a fháil?

Má tá cárta leighis agat, tá do leanbh san áireamh mar chleithiúnaí ar an gcárta sin agus is féidir leis na seirbhísí cárta leighis céanna a fháil leatsa.

D’fhéadfadh do leanbh cáiliú do chárta leighis má tá:

  • I gcúram cónaitheach
  • Maireachtáil i Soláthar Díreach
  • Diagnóisíodh go raibh ailse orthu le 5 bliana anuas
  • I gcúram altramais

Cártaí leighis do dhaoine óga os cionn 16 bliana d’aois

Má tá tú idir 16-25 bliain d’aois agus ag brath ar thuismitheoir nó caomhnóir, féadfaidh tú cárta leighis a fháil má tá cárta leighis ag do thuismitheoir nó ag do chaomhnóir. (Ní bheidh feidhm leis seo má tá ioncam do thuismitheora nó do chaomhnóra os cionn teorainn na tástála acmhainne agus má tá cárta leighis roghnach acu.)

Sa tástáil acmhainne cárta leighis, tá liúntas do leanaí os cionn 16 bliana d’aois. Méadaítear an liúntas seo má tá an leanbh in oideachas tríú leibhéal agus mura bhfuil deontas á fháil aige/aici.

Drugaí agus cógais ordaithe

Tá drugaí agus cógais ordaithe do linbh clúdaithe ag an Scéim Íocaíochta Drugaí, suas go dtí 18 mbliana d’aois (nó 23 má tá sé in oideachas lánaimseartha).

Is féidir ball teaghlaigh d’aois ar bith a áireamh sna speansais má tá míchumas coirp nó intleachta nó breoiteachta orthu agus nach féidir leo iad féin a chothabháil go hiomlán.

Seirbhísí míchumais do leanaí

Má tá tú ag tabhairt aire do leanbh faoi mhíchumas, is féidir leat liosta de na seirbhísí míchumais leanaí do leanaí agus daoine óga suas go dtí 18 mbliana d'aois a fháil ar ár leathanach ag tabhairt aire do leanbh faoi mhíchumas.

Seirbhísí Meabhairshláinte do Leanaí

Má tá do leanbh faoi bhun 18 mbliana d’aois agus go bhfuil deacrachtaí meabhairshláinte acu, d’fhéadfadh go mbeadh an tSeirbhís Mheabhairshláinte do Leanaí agus Ógánaigh (CAMHS) in ann tacaíocht a thabhairt duit. Soláthraíonn CAMHS measúnuithe agus cóireáil do dhaoine óga agus dá dteaghlaigh a bhfuil deacrachtaí meabhairshláinte acu mar dhúlagar, imní, neamhoird itheacháin agus féindochar.

Ní mór do dhochtúir teaghlaigh thú a atreorú chun CAMHS a rochtain.

Tá liosta tacaíochtaí meabhairshláinte eile do leanaí agus daoine óga ag an FSS freisin.

Táillí ospidéil do leanaí

Bainfidh an tAcht Sláinte (Díolúintí ó Tháillí ar Sheirbhísí Géarchúraim d’Othair Cónaitheach) 2022 táillí othar cónaitheach thar oíche agus lae do leanaí faoi 16 bliana d’aois i ngach ospidéal poiblí. Tá an tAcht le tosú go luath i Meán Fómhair 2022. Déanfar an leathanach seo a nuashonrú de réir mar a bheidh níos mó sonraí ar fáil.

Faoi láthair, tá táillí ar ospidéil phoiblí ach tá roinnt leanaí díolmhaithe ó íoc, lena n-áirítear sealbhóirí cárta leighis.

Má ligtear isteach do leanbh in ospidéal poiblí le haghaidh cóireála ar deacrachtaí sláinte a aimsítear ag seiceálacha sláinte leanaí agus scoile, ní gá dóibh na gnáth-tháillí ospidéil phoiblí d’othair cónaitheach a íoc.

Tá roinnt ospidéal leanaí in Éirinn. Soláthraíonn ospidéil leanaí seirbhísí d’othair cónaitheach, seirbhísí seachtrach, cúram lae, seirbhísí timpiste agus éigeandála agus sainseirbhísí do leanaí. Is ionann an teidlíocht ar sheirbhísí ospidéil in ospidéil leanaí agus atá in ospidéil phoiblí agus dheonacha.

Cé leis a dhéanfaidh mé teagmháil?

Is féidir le d’Oifig Sláinte Áitiúil insint duit faoi na seirbhísí atá ar fáil i do cheantar.

Is féidir leat faisnéis a léamh faoin Measúnú ar Riachtanais do leanaí faoi mhíchumas agus do shláinte leanaí.

Tá faisnéis ar shuíomh Gréasáin FSS faoin gClár Náisiúnta um Leanbh Sláintiúil agus tuilleadh faisnéise do thuismitheoirí ag mychild.ie.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 21 Iúil 2022