Scéim Aoischárta Náisiúnta

Réamhrá

Ceadaíonn an tAcht um Dheochanna Meisciúla 1988 (Aoischárta) Rialacha 2007 scéim roghnach aoischárta náisiúnta. Is féidir le daoine 18 bliain d'aois agus os a cionn aoischárta a fháil chun dearbhú go bhfuil an aois dleathach sroichte acu chun deochanna meisciúla a cheannach. Is cárta chruthúnas aoise é an Cárta seo agus ní cárta aitheantais é. Go deimhin, ní féidir ach an Cárta a úsáid chun a thaispeáint go bhfuil an t-aois dlíthiúil le halcól a cheannach bainte amach agat. Níor cheart é a fháil nó a úsáid chun aon chríche eile.

Rialacha

Má tá tú 18 bliain d'aois is féidir leat iarratas a dhéanamh ar aoischárta.

Nuair a bheidh tú ag déanamh iarratais ar Aoischárta, beidh na rudaí seo a leanas ag teastáil uait:

  • Do theastas breithe, do phas nó do GNIB (Biúró Náisiúnta Inimirce an Biúró) Cárta
  • Foirm amháin eile aitheantais
  • Griangraf pas nua
  • Cárta creidmheasa/dochair nó dearbhán aoischárta (ar fáil ó oifig an phoist ar bith)

Dearbhú

Taispeánann an t-aoischárta:

  • D'ainm
  • Do dháta breithe
  • Griangraf a chruthaíonn cé thú féin.
  • Gné slándála, (m.sh. hologram)

Athchur Chárta Aoise Náisiúnta ar caillte/ligthe amú é

Má tá d’Aoischárta Náisiúnta caillte agat, tá an próiseas iarratais chun do Chárta a ionadú mar an gcéanna le haghaidh Aoischárta nua (féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos). Beidh ort tuairisc a dhéanamh ar chaillteanas nó ar ghoid do Chárta bunaidh agus d'iarratas á thabhairt ar fhíordheimhniú agat ag do Stáisiún Gardaí áitiúil.

Tá táille de €10 chun Aoischárta Náisiúnta a ionadú.

Rataí

Cosnaíonn aoischárta €10. Cosnaíonn Cárta Aoise Náisiúnta ionaid €10.

Tá ort íoc ar líne nuair atá tú ag déanamh iarratais ar Aoischárta. Is féidir leat é seo a dhéanamh trí úsáid a bhaint as cárta creidmheasa, nó dearbhán aoischárta gur féidir leat a cheannach in oifig an phoist ar bith.

Conas iarratas a dhéanamh

Déanann tú iarratas ar agus íocann tú as d’Aoischárta ar líne ag www.agecard.ie. Laistigh de trí lá oibre tar éis duit iarratas a dhéanamh, gheobhaidh tú foirm iarratais le do chuid sonraí.

Ní mór duit an fhoirm iarratais, mar aon le do ghrianghraf agus cruthúnais aitheantais a thógáil chuig do Stáisiún Garda áitiúil le haghaidh fíordheimhnithe laistigh de thrí mhí. Seolfaidh an Stáisiún Garda d'fhoirm iarratais agus grianghraf ar aghaidh chuig na clódóirí agus gheobhaidh tú d’Aoischárta laistigh de 10 lá oibre.

Is féidir leat d’iarratas a rianú ar líne ar choinníoll go bhfuil d'uimhir fhoirm iarratais 6-dhigit.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déanann tú iarratas ar d’Aoischárta ar líne ag www.agecard.ie. Tá Ceisteanna Coitianta mar aon le tuilleadh eolais ar fáil ar an suíomh gréasáin.


Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 18 Samhain 2014