Seirbhísí Cóireála Alcóil agus Drugaí

  • Is fadhb í andúil a d’fhéadfadh daoine a bhuaileadh beag beann ar aois agus ar chúlra. Faigh eolas anseo maidir leis na roghanna cóireála éagsúla agus conas rochtain a fháil ar na seirbhísí seo.

  • Tugann an cháipéis seo cur síos ar an aoischárta, a dhearbhaíonn go bhfuil aois dleathach sroichte ag daoine atá 18 bliain d'aois agus os a cionn chun deochanna meisciúla a cheannach.