Bunreacht na hÉireann

  • I mBunreacht na hÉireann, tugtar aitheantas go bhfuil cearta pearsanta bunúsacha agat, agus déantar é sin a fhorógra ann. Tá na cearta sin deimhnithe agus cosanta sa Bhunreacht.

  • Is doiciméad dlí bunúsach é a dhéanann cur síos ar an mbealach ba chóir Éire a rialú agus ar na cearta saoránach Éireannaigh.

  • Tá cumhacht in Éirinn roinnte idir an reachtas, an feidhmeannas agus na breithiúna. Ta cur síos sa doiciméad seo ar an gcaoi a n-úsáidtear na cumhachtaí seo agus tugtar breac-chuntas ar na hinstitiúidí atá ag croílár na cumhachta sa Stát.

  • Bhí an Tionól Bunreachtúil, a cuireadh ar bun in 2012, comhdhéanta díobh seo a leanas: 66 ‘gnáthshaoránach’, 33 ionadaí polaitíochta agus cathaoirleach amháin.

  • Cé go gcosnaítear saoirse cainte faoi Bhunreacht na hÉireann tá dlíthe agus srianta cinsireachta i bhfeidhm. Faigh amach cad iad na rialacha maidir le foilseacháin, scannáin agus cineálacha eile cumarsáide.

  • Tugann Tionól Saoránach saoránaigh le chéile chun saincheisteanna dlí agus beartais thábhachtacha a bhaineann le hÉirinn a phlé agus a mheas.