Sláinte agus sábháilteacht i do thimpeallacht

  • Tá gach údarás áitiúil freagrach as déileáil le láithreáin tréigthe ina cheantar. Foráiltear i reachtaíocht nua dá mhacasamhail de shocruithe maidir le láithreáin fholmha.

  • Each local authority has responsibility for registering vacant sites in its area, communicating with owners and collecting the vacant sites levy.

  • Féadfaidh aispeist deannach baolach a scaoileadh má shuaitear í. Níor cheart ach le speisialtóirí déileáil léi, agus trealamh cosanta agus cosaint dhian á n-úsáid.

  • D’fhéadfadh nochtadh fadtéarmach do ghás radóin a bheith ina chúis le hailse scamhóg. Tugann an Institiúid Éireannach um Chosaint Raideolaíoch faisnéis ar conas is féidir leibhéil chontúirteacha radóin i do theach a laghdú.

  • Tá freagracht ar gach údarás áitiúil as déileáil le háiteanna agus struchtúir chontúirteacha atá ina gceantar.