Féinfhostaíocht

 • Breac-chuntas faisnéise nach mór a bheith agat má tá tú ag brath gnó a chur ar bun.

 • Faisnéis faoi féinfhostaíocht agus cur síos ar na impleachtaí cánach agus dlithiúíl.

 • Más mian leat bheith féinfhostaithe, féadfaidh tú cabhair agus tacaíocht a fháil ó roinnt gníomhaireachtaí. Tugtar sa cháipéis seo léargas ginearálta ar na heagraíochtaí agus na foinsí seo faisnéise.

 • Faigh eolas faoi na ceisteanna d' úinéir gnó a bhfuil dúnadh nó aistriú gnó os a c(h)omhair. Tugtar eolas ar leachtú, fostaithe, agus dómhainneacht.

 • This page is a summary of the COVID Restrictions Support Scheme (CRSS). The CRSS gives qualifying businesses a cash payment when Level 3 restrictions or higher are in place and this directly prohibits or restricts customer access to their premises.

 • Mearnaisc le cáipéisí áisiúla faoi fhéinfhostaíocht

 • Faigh amach conas gnó a bhunú in Éirinn, ó phlean gnó a scríobh go fostaithe a fhostú.

 • Má tá tú ag tosú ar ghnó, beidh plean gnó ag teastáil uait chun dul chuig institiúid airgeadais le haghaidh iasachta, iarratas a dhéanamh ar dheontas gnó beag, nó tairiscint a dhéanamh d’infheisteoirí.

 • Faigh amach conas baill foirne a fhostú i do ghnó nua, agus na freagrachtaí atá ort mar fhostóir.

 • Má tá gnó agat, ní mór duit a chinntiú go bhfuil sé cáin-chomhlíontach agus go ndéanann tú tuairisceáin chánach go bliantúil. Imlíníonn an leathanach seo na hoibleagáidí cánach nach mór duit a chomhlíonadh mar thrádálaí aonair nó mar chomhpháirtíocht in Éirinn.

 • Déanann an leathanach seo achoimre ar na tacaíochtaí atá ar fáil chun do ghnó a dhéanamh glas, inbhuanaithe agus éiceabhách.

 • Tugtar achoimre ar an leathanach seo ar na tacaíochtaí do ghnólachtaí de réir mar a thagann siad chucu féin ó chur isteach COVID-19 agus déileáil leis na costais mhaireachtála atá ag dul i méid.

 • An bhfuil do chuid gnó dúnta? An bhfuil tú féinfhostaithe agus is lú obair agus ioncam agat? Faigh amach dá bhfaighfeá íocaíocht leasa shóisialaigh.
  This document is in: Daoine Dífhostaithe