Scoileanna agus teicneolaíocht faisnéise

Plean teicneolaíochta faisnéise do scoileanna saor in aisce

An tSeirbhis um Fhorbairt Ghairmiuil do Mhuinteoiri

14 Bealach an tSeoighigh
Páirc Ghnó na Páirce Thiar
Bóthar Nangair
Baile Átha Cliath 12
Éire

Teil: (01) 435 8595
Facs: (01) 435 8596
R-phost: info@pdst.ie

Tacú le TFC i scoileanna

Tacaíonn an Roinn leis an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) chun TFC a chur chun cinn i scoileanna agus chun scileanna múinteoirí a fheabhsú.

Soláthraíonn an PDST:

  • Cláir oiliúna TFC inghairme do mhúinteoirí
  • ScoilNet a fhorbairt agus a chothabháil - tairseach oideachais ar líne. Tá freagracht air freisin as láithreáin ghréasáin eile a fhorbairt a bhfuil baint ar leith acu leis an gcuraclam agus ábhar chun tacú le múinteoirí cianfhoghlama a sholáthar
  • Tacú le húsáid nuálaíoch agus comhtháthú TFC i scoileanna trí thionscadail phíolótacha
  • Seirbhís chomhairle ghinearálta TFC a sholáthar do scoileanna

Leathanbhanda sna scoileanna

Déanann SFGM an Deasc Seirbhíse Leathanbhanda a bhainistiú freisin. Is pointe teagmhála amháin é seo do scoileanna maidir le gach ceist a bhaineann le leathanbhanda.

Sábháilteacht ar an Idirlíon

Tá an SFGM freagrach as cláir sábháilteachta idirlín agus modúil ábhair a bhainistiú agus a fhorbairt agus as comhairle a thabhairt maidir le forbairt agus úsáid Beartais um Úsáid Inghlactha (BUI) i scoileanna. Cuireann Webwise, Ionad Idirlín Níos Sábháilte na hÉireann, úsáid shábháilte, fhreagrach an idirlín agus gléasanna soghluaiste chun cinn ag leanaí agus daoine óga. Tá sé cómhaoinithe ag Clár Idirlín Níos Sábháilte an Aontais Eorpaigh agus ag an Roinn.

Oideachas speisialta agus TFC

Cuireann SFGM comhairle ar fáil maidir le húsáid na teicneolaíochta le mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.

Soláthraíonn an Roinn Oideachais deontais teicneolaíochta chúnta freisin do mhic léinn aonair a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Caithfidh an tEagraí Riachtanas Speisialta Oideachais (ERSO) áitiúil iarratais ar an maoiniú seo a dhéanamh.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 3 Meitheamh 2022