Ionaid Eolais don Óige

Cad is Ionad Eolais don Aos Ógann?

Cuireann Ionaid agus Seirbhísí Eolais don Aos Óg Eolais rúnda saor in aisce ar fáil ar cheisteanna atá tábhachtach do dhaoine óga (suas go dtí 25 bliana d’aois) agus dóibh siúd a ghníomhaíonn ar a son.

Seo cuid de na rudaí coitianta a chuireann daoine óga orthu:

 • Cúrsaí coláiste, printíseachtaí agus cineálacha eile oideachais
 • Deontais, sparánachtaí, scoláireachtaí agus tacaíochtaí airgeadais don oideachas
 • CV a scríobh, post a fháil agus gairm a thosú
 • Áit chónaithe a aimsiú
 • Do chearta agus teidlíochtaí
 • Gníomhaíochtaí spóirt agus fóillíochta
 • Deiseanna Eorpacha chun obair, staidéar a dhéanamh agus obair dheonach a dhéanamh do dhaoine óga
 • Feasacht ar dhrugaí agus ar alcól
 • Sláinte, folláine agus caidrimh shláintiúla

Tá Ionaid Eolais Óige oscailte do gach duine óg, chomh maith le daoine a oibríonn le daoine óga. Tá siad á reáchtáil ag Crosscare, YMCA Ireland, agus Youth Work Ireland, agus tá siad maoinithe ag an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Imeasctha agus Óige trí Bhoird Oideachais agus Oiliúna áitiúla. Is é spunout suíomh Gréasáin faisnéise óige na hÉireann cruthaithe ag daoine óga, do dhaoine óga.

Oifigigh Eolais don Aos Óg

Tá Oifigigh Eolais Óige oilte mar fhoireann ag Seirbhísí Eolais don Aos Óg:

 • Eolas a sholáthar ar bhealach atá inrochtana, neamhbhreithiúnach agus fáiltiúil do dhaoine óga
 • Tabhair am agus spás sábháilte le teacht chun cainte nó le tacaíocht a fháil
 • Cabhrú leis an duine óg an cás a fhiosrú agus an cheist a aithint leo
 • Cuir eolas agus roghanna ar fáil agus cuidigh leis an duine óg ciall a bhaint as an eolas atá idir lámha agus tacú leo an chéad chéim eile a ghlacadh
 • Daoine óga a chur ar aghaidh chuig saineagraíochtaí eile nuair is gá
 • Féachaint le cur ar chumas daoine óga a roghanna eolasacha féin a dhéanamh agus a bheith ina saoránaigh neamhspleácha agus ghníomhacha

Seirbhís Comhrá Eolais don AosÓg

Seirbhís comhrá ar líne agus ríomhphoist saor in aisce, neamhbhreithiúnach, duine le duine, do dhaoine óga is ea Comhrá Eolas don Aos Óg.

Tá Comhrá Eolas Óige ar fáil do gach duine óg idir 16 - 25 bliana d'aois, tuismitheoirí, caomhnóirí, cairde, teaghlach agus iad siúd a oibríonn le daoine óga. Tá Comhrá Eolais don Aos Óg ar oscailt ó Luan go hAoine, 4pm - 8pm (seachas laethanta saoire bainc). Lasmuigh de na huaireanta sin, is féidir leat teachtaireacht a fhágáil ag am ar bith, de lá nó d’oíche, agus freagróidh Oifigigh Comhrá Eolais don Aos Óg trí ríomhphost le linn uaireanta oscailte.

Is comhpháirtíocht í an tseirbhís ag eagraíochtaí Eolais óige: Crosscare, spunout, YMCA, agus Youth Work Ireland.

Téigh go dtí http://www.spunout.ie/question chun tuilleadh a fhoghlaim faoi Chomhrá Eolais don Aos Óg nó chun ceist a chur.

Sníomhadh

Is é Spunout suíomh Gréasáin faisnéise óige na hÉireann atá cruthaithe ag daoine óga, do dhaoine óga. Cuireann sé eolas ar fáil do bhreis is 200,000 léitheoir gach mí.

Eurodesk Ireland (Seirbhís EorpachEolais don Aos Óg)

Soláthraíonn Eurodesk eolas saor in aisce ar dheiseanna – amhail taisteal, obair, staidéar agus obair dheonach san Eoraip do dhaoine óga idir 13 agus 30 bliain d’aois.

Tá Eurodesk Ireland mar chuid de líonra Eorpach d’ionaid eolais Eorpacha agus náisiúnta do dhaoine óga agus dóibh siúd a bhfuil baint acu leo.

Má tá aon cheist agat faoi dheiseanna san Eoraip, féadfaidh tú dul i dteagmháil le d’Ionad Eurodesk áitiúil.

Tacaíochtaí agus seirbhísíeile

I measc tacaíochtaí agus seirbhísí eile ag d’Ionad Eolais Óige áitiúil tá:

 • Tacaíochtaí chun post a chuardach: Clóscríobh CV/litreach, fótachóipeáil agus rochtain ar ríomhairí
 • Foirmeacha iarratais: tacaíocht agus cúnamh chun raon leathan foirmeacha iarratais a rochtain, a íoslódáil agus a chomhlánú, lena n-áirítear deontais choláiste, pas, Cárta Léime Mac Léinn, leas sóisialach, cárta leighis agus EHIC (ar a dtugtaí an fhoirm E111 roimhe seo).
 • Acmhainní a thacaíonn le daoine óga: lena n-áirítear bileoga eolais, bileoga fíricí, físeáin, cláir fógraí, lena n-áirítear folúntais, rochtain idirlín agus ríomhaire, feachtais meán sóisialta.

Gníomhaíochtaí for-rochtana

Soláthraíonn Ionaid Eolais Óige seirbhís for-rochtana do dhaoine óga trí scoileanna áitiúla agus clubanna óige, chomh maith le ceardlanna, seimineáir agus taispeántais.

Déan teagmháil le d’Ionad EolaisÓige áitiúil

Is iomaí bealach chun teagmháil a dhéanamh le d’Ionad Eolais Óige áitiúil.

I duine

Is féidir leat cuairt a thabhairt ar Ionad Eolais don Aos Óg chun ceist shonrach a chur orthu, chun a gcuid bileoga Eolais a bhrabhsáil, nó chun a gcuid seirbhísí ríomhaireachta a úsáid. Faigh seoladh an Ionaid Eolais Óige is gaire duit.

Ar an teileafón nó ríomhphost

Tá a líne dhíreach ghutháin, a shuíomh Gréasáin agus a seoladh ríomhphoist féin ag gach Ionad Eolais don Aos Óg. Faigh an t-eolas teagmhála don Ionad Eolais Óige is gaire duit.

Ar líne

Is féidir leat labhairt le hOifigeach Eolais don Aos Óg tríd an tseirbhís Comhrá Eolais don Aos Óg atá ar oscailt ó Luan go hAoine, 4pm go 8pm (seachas laethanta saoire bainc).

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 2 Meitheamh 2022